Djurägarna demonstrerar, djurägarna har fått nog

21 Feb

20160219_123252Intresseföreningen Djurägarna Sverige anordnade en demonstration den 19 februari utanför länsstyrelsen och jordbruksverket i Jönköping för uppmärksamma den rättslöshet som djurägare är utsatta för vid myndighetsutövning. På plats fanns dokumentärfilmaren Peter Gerdehag, med högaffeln i högsta hugg.  Han filmade hela eventet, intervjuade och blev själv intervjuad av medieuppbådet på plats. Här, här, här och här finns artiklar och intervjuer.

Gerdehag har gjort svenska folket uppmärksammat på hur djur och djurhållare drabbas när de blir överkörda av statens djurskyddande myndigheter genom sina filmer om hästmannen, Stig-Anders Svensson. Länsstyrelsen i Jönköping tog ifrån honom hans tre arbetshästar och belade honom, efter ett helt liv med djur, med djurförbud. Hästarna skickades efter ett par ägarbyten till slakt.

20160219_144525Demonstrationen hade utformats som ett sorgetåg med en hästdragen vagn.

DSC00642

sorgetågTyvärr vågade ingen låna ut sin häst av rädsla för myndigheterna, så vagnen fick dras av sex deltagare. Kusk var Sten-Gunnar Hörberg vars fina arbetshästar nyligen togs av länsstyrelsen i Jönköping.

20160219_145819Kransnedläggning skedde utanför länsstyrelsens och jordbruksverkets lokaler för att hedra de två djurägare, Christopher och Maria, vilka, som en direkt följd av att de fråntagits sina djur i av Stockholms länsstyrelse, inte fann livet värt att leva mer.

DSC00661Fattade gjorde dock inte länsstyrelsens personal som inte vågade komma ut och tala med demonstranterna.

Lars SandbergFöreträdare för protesten, liksom journalister, fick i tur och ordning en liten audiens i maktens borg hos chefen för landsbygdsavdelningen, Lars Sandberg.

DSC00663Lars Sandberg säger: ”Det som är viktigt för mig är att vi följer den svenska djurskyddslagstiftningen, det är det primära och den svenska djurskyddslagstiftningen syftar till att vi ska värna djuren, att vi ska ha en god djuromsorg i landet.”

Att djuren oftast dör av ”omsorgen”, att människor tar sina liv eller stryker med av stressrelaterade sjukdomar, lantbruk försvinner och marker växer igen är uppenbarligen en liten bieffekt som byråkraterna tycker vi får ta om det nu ens är sant.

Om rättssäkerheten säger Lars Sandberg vidare: ”Är man inte nöjd och känner att det här är inte korrekt, då har man möjlighet att överklaga våra beslut.”

Ganska så meningsfullt när djuren redan är stulna, överlåtna för en spottstyver eller avlivade.

Han fortsätter: ”Och det jag kan konstatera är att dom beslut som överklagas inom djurskyddet och som överklagas i olika instanser, de besluten ändras inte.”

Nej, för det allra mesta går förvaltningsdomstolarna, dit djurägarna hänvisas till att överklaga, helt på länsstyrelsens linje i och med att sakfrågan inte prövas utan bara handläggningsgången. ”Högre instans” kan djurägaren glömma för bara 10% av djurägarna får det, medan länsstyrelserna får det till 100%. Det är djurägarnas ”rättssäkerhet” i kalla siffror.

Lars Sandberg fortsätter: ”Jurister med lång utbildning som tar del av sakkunskap från olika håll, dom kommer fram till slutsatsen att vi har följt den svenska djurskyddslagstiftningen och att besluten är rättssäkra och korrekta.”

Nu är det bara det att djurskyddslagstiftningen inte ingår i juristernas utbildning, så de förlitar sig på att djurskyddshandläggarna har den erforderliga expertkunskapen. Juristerna väljer heller inte att gå kompletterande utbildningar som erbjuds utan väljer mera högstatusområden som exempelvis skatterätt. Jurister har i regel dålig eller ingen kunskap om djur och djurhållning. Någon extern expert har jag aldrig hört att någon förvaltningsdomstol kallat in i något djurärende. Det vanliga är att domstolen gör lätt för sig och skriver av länsstyrelsens yttrande ordagrant i domslutet.

Sandberg får frågan om det inte är viktigare att djur har det bra än att det fattas några cm i takhöjd. Sandberg svarar: ”Jag menar nog att det viktiga för en myndighet oavsett vilken fråga det är, det är att ha respekt för de lagar och det regelverk som har beslutats av folkvalda politiker och att vi som myndighet ser till att vi följer de lagarna och reglerna!”

Respekt för människor nämner han inte. Han får frågan om han kan förstå kritiken. Hans svar talar för sig självt och hans inställning förklarar varför människor tar sina liv i förtvivlan: ”Nej, egentligen kan jag inte det. Jag upplever kritiken som väldigt osaklig och okunnig i stora delar!”

Lars Sandberg borde entledigas med omedelbar verkan!

21 svar till “Djurägarna demonstrerar, djurägarna har fått nog”

 1. Carina Hedberg 23 februari, 2016 den 01:22 #

  Först och främst vill jag tacka Er Alla för alla ”stående ovationer”.

  Sen är det min plikt att göra Er Alla uppmärksamma på att det på sannolika skäl finns elefanter i kylskåpet eftersom det finns fotspår i smöret!

  Vad Lars Sandberg yppade i intervjuer under pågående demonstration i Jönköping den 19 februari 2016 är enbart citat från i vår verksamhet redan kända personer nämligen Malin Widt-Persson och Markus Björklund!

  Så bara fortsätt ni att ”Glänsa i falska fjädrar”!

  Polletten har ramlat ner, jag har fattat att jag inte är önskvärd!

 2. Peter Gerdehag 22 februari, 2016 den 09:47 #

  Svensk lagstiftning skall:
  * Utgå från folket
  * Förstås av folket
  * Accepteras av folket

  Inte mycket av det stämmer här!
  Peter Gerdehag

  • Carina Hedberg 22 februari, 2016 den 12:48 #

   Det är Länsstyrelsernas rättsenheter som ansvarar och är ytterst ansvariga för att de dokument som lämnar myndigheten är juridiskt korrekta då det ankommer på deras lott att t ex:

   * Fungera som en överklagandeinstans,

   * Ger internjuridisk rådgivning till de övriga avdelningarna inom Länsstyrelsen rörande exempelvis förvaltningsrättsliga frågor, avtalsrätt, offentlig upphandling och sekretessfrågor,

   * Har en serviceskyldighet och kan svara på generella frågor eller frågor rörande handläggningen av ett visst ärende. Däremot besvaras inte frågor som gör att Länsstyrelsens opartiskhet som överklagandeinstans kan ifrågasättas,

   * Arbetar för att främja en hållbar utveckling i ett regionperspektiv i sin ärendehantering.

   Det är därför chefen för rättsenheten vid respektive Länsstyrelse som ska ställas till svars!

   • yorkielove 22 februari, 2016 den 01:01 #

    Ja, de ger juridisk rådgivning.
    Men det är chefen för den avdelning det gäller, som fattar beslutet och är därmed ansvarig.
    Någon från annan enhet kan omöjligen vara ansvarig för beslut, som fattas på landsbygdsavdelningen.

    • Celia Sager 22 februari, 2016 den 01:19 #

     Det är det, som är det största problemet med myndigheter- Enl. dem är de aldrig ansvariga för något alls, som de beslutat.
     Och om vi skulle tycka annorlunda, så förstår vi inte.

    • Carina Hedberg 22 februari, 2016 den 03:13 #

     Det beror helt på vilket beslut du tittar på eller du menar att beslut som är fattade upprättade och undertecknade av två länsjurister så är det ändå Lars Sandberg som ska ta kritiken och avsättas?!

     Nej du rättsenheten ansvarar för dokument som upprättas vid myndigheten!

     • yorkielove 22 februari, 2016 den 03:22 #

      Ursäkta att jag uttrycker mig oklart, Carina!
      Jag fattar att juristerna ansvarar för att den formella juridiken i beslutet är korrekt.
      Men de är ju inte ansvariga det faktiska innehållet i själva beslutet.
      Det måste den chef för den avdelning inom lst det gäller vara.

 3. Göran Andersson 22 februari, 2016 den 09:10 #

  …….djurägarna vill ha trygghet här i sitt eget land….. faktum är ju att det finns djurhållare som tvingats i landsflykt, som tröttnat på Länsstyrelsens förföljelser, det enda sättet att undkomma Länsstyrelsens utpekande som ”djurplågare” (djurförbud) är ju att fly landet, utanför Sveriges gränser är djurägaren åter en fri människa.

 4. Carina Hedberg 21 februari, 2016 den 08:54 #

  Hur kan det bli Lars Sandbergs fel att rättsenhetens jurister inte respekterar lagen?!

  • yorkielove 22 februari, 2016 den 04:23 #

   Han är chef för landsbygdsavdelningen, Länsstyrelsen Jönköping och deltar i ledningsgruppen.
   Som sådan har han det övergripande ansvaret för vad, som beslutas via den avdelningen.

   • Carina Hedberg 22 februari, 2016 den 08:59 #

    Riktigt så enkelt är det inte, tyvärr!

 5. Kärringenmotströmmen 21 februari, 2016 den 07:25 #

  Chockerande att han utan att blinka yttrade sig att alla andra var okunniga men kunde samtidigt inte svara på frågorna utan hänvisade till lagen. Hmm vad lagen säger kunde han inte uppge? Bort med dessa idioter! Hur kan han bara . Han borde ta detta på största allvar och inte vifta bort det och kalla alla för okunniga. skäms på han!

  • forystablogg 21 februari, 2016 den 09:24 #

   Jag tycker det är bra att alla nu fått veta att vi har rätt.

 6. Carina Hedberg 21 februari, 2016 den 05:50 #

  Lars Sandberg sitter bra där han sitter och så bra är det med det! Han har rätt i att hans personal har mångårig erfarenhet och kompetens men det dom är allra duktigast på är att roa sig kungligt på andras bekostnad på betald arbetstid. Det är nästan så man kan se hur dom vrider i hysteriska skrattattacker den ena efter den andra när dom sitter och fattar och upprättar sina beslut om än det ena och än om det andra. För den djurhållare som är något så när insatt och kunnig på området är det en ren fröjd för ögat att ta del av texterna i deras beslut som är av särskilt artegen karaktär, vilket enbart är till fördel för den som ska överklaga något av deras beslut men man måste ha öga för och veta vad man letar efter i annat fall är man helt och hållet utlämnad och kan till och med förstöra för sig själv eller förstöra för någon annan man hjälper.

  I min mångåriga kamp för rättssäker handläggning av djurskyddsärenden ber jag er på mina bara knän:

  Snälla såga inte av den gren du själv sitter på!

 7. Chris 21 februari, 2016 den 04:19 #

  Att bara se och lyssna till Lars Sandberg borde få de flesta i Sverige som älskar och äger djur att börja skälva. Han försöker sig på härskartekniker i sin sämsta form genom att småle och höja sig högt över fotfolket då han uttalar sig kränkande om dem som ”okunniga” mm och med en dåres envishet upprepar han sitt mantra att ”de följer svensk lagstiftning”. Nej du gubbe lilla, det är ju det ni inte gör! Bara hans arrogans och att han är helt oförstående till de drabbade människorna, visar att han definitivt inte är lämplig för uppgiften! Vi vill inte ha arroganta, oförstående människor vid rodret på djurskyddet som dessutom utövar äcklig härskarteknik och förtrycker folket. Är man så dåligt insatt i djurskyddets framfart och alla skandaler som håller på att sippra fram bör man lämna sin post. Med inställningen Lars Sandberg nu öppet visar och den oförmåga att se felen och/eller bagatellisera dessa bör han inte i framtiden ansvara över så viktiga saker som människor och djur. Man kan med all rätt använda deras egna ord att det ”bedöms som utsiktslöst att felet avhjälpts”, (detta är ett av kriterierna för djurförbud). Posten han sitter på är för att ”tjäna folket” eller ”i folkets tjänst” jag tror Lars Sandberg har missuppfattat sin uppgift.

 8. A 21 februari, 2016 den 03:37 #

  Avtrubbade individer utan känslor som styr i dag , hörde nyss en fd riksdagsmans son säga precis som ovan att det har blivit en stat i staten, de är överambitiösa tjänstemän som vrider till lagen lite extra för att de ska vara duktiga , de kanske vill ha beröm de kanske har varit förtryckta individer innan och nu ser sin chans att få sätta åt en del

 9. yorkielove 21 februari, 2016 den 02:21 #

  Det Lars Sandberg säger är ett hån mot djurägarna.
  Att överklaga, när FR enbart kontrollerar det formella är lönlöst, vilket lst vet.
  Precis, som Peter Gerdehag säger uppträder lst som en egen stat i staten.
  När myndighetspampar blir för självständiga tappar de fotfästet, liksom kommunalpampar och skapar en egen värld av regler och egenhändigt till skapade tolkningar av lagar.
  Egentligen tycker jag synd om dem. De, som behöver skaffa sig makt genom att angripa rättssäkerhet och skada oskyldiga djur och deras människor är svaga.
  Men sådana människor, som skadar själva grundfundamentet för att samhället ska fungera behöver ingen.

  • forystablogg 23 februari, 2016 den 05:29 #

   Tyvärr har sådana personer funnits i alla tider. I vissa tider och i vissa länder har konsekvenserna blivit värre än vanligt.

  • vetteljus 8 augusti, 2016 den 08:58 #

   Jag tycker mer synd om deras barn då de ofta blir de som får ta smällen för att ha idioter till föräldrar. Rykten om övergrepp och irritation sprider sig ofta bland barnen och sen återkommer det i obehag i skolan för dessa idioters barn. Det kan även ske sabotage och vandalisering hos dessa idioter, som går ut över barnen. Andra vuxna kanske tror idioterna bryr sig om sina barn och att de ska bli ledsna för att barnen blir ledsna? Nej, beter de sig plumpt och okänsligt mot folk de har makt över så fatta att de beter sig lika okänsligt mot sina stackars barn. Så jag tycker inte synd om dessa ”människor”, utan om deras stackars barn. De som inte är idioter själva, för idioti går tyvärr i arv till somlig avkomma. Det är väl som vilket avel som helst. 🙂

 10. Göran Andersson 21 februari, 2016 den 02:02 #

  Lars Sandberg ger ju faktiskt ”maktens arrogans” ett ansikte, en kvarleva från 1600-talet när systemet med Länsstyrelser inrättades 1634 av Axel Oxenstierna, Landhövdingen kallades då ”konungens befallningshavare”, deras underlydande var fogdar, nutidens fogde i form av Lars Sandberg visar att systemet till stora delar består än idag nära 400 år senare, sättet att behandla undersåtarna förefaller bevarats genom århundradena…..

 11. Xet 21 februari, 2016 den 01:45 #

  Skicka gubben på soptippen!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: