”Avlivning är ett bra alternativ”

12 Jan

När Torsten Jakobsson 2004 var chef på Djurskyddsmyndighetens sällskapsdjursenhet tyckte han att avlivning var ett bra alternativ även för friska djur. Det tycker han fortfarande som anställd på länsstyrelsen i Stockholm.

Den 21 augusti 2015 augusti gjorde länsstyrelsen en kontroll hos Christoffer, 63, i Bromma efter anmälan från grannar. Hans familj utgjordes av två gamla strävhåriga taxtikar, Samanta 18 år och dottern Amanda 14 år. Dvs damer i en aktningsvärd ålder.

SamanthaSamanta 18 år.

Handläggarna Olof Leander och Kim Björk såg att det fanns vatten på två ställen till hundarna och att de utfodrades tre gånger om dagen. ”Det rådde i övrigt inga anmärkningsvärda förhållanden i C:s bostad”, skriver de.

AmandaLänsstyrelsen skriver att bilden ovan visar Amanda med ”ovårdad” päls.

Långa klor SamanthaBilden ovan visar Samantas för långa klor.

långa klor AmandaBilden påstås visa Amandas för långa klor. Hur svårt kan det vara att ha en klotång i fickan och visa djurägaren hur man klipper klorna?

Amanda hade fallit i en trappa en månad innan, blivit delvis förlamad men återhämtat sig bra och fått rörelseförmågan tillbaka. Fortfarande märktes litet sviter av olyckan vilket visade sig i en viss vinglighet, vilket filmades.  Christopher berättade att han stått i telefonkontakt med en namngiven veterinär. Det dög dock inte utan Christopher förelades att hunden måste tas till veterinär och undersökas. Det skulle göras senast den 29 augusti annars skulle Amanda omhändertas.

Under besöket for handläggarna runt i Christophers lägenhet och filmade och fotograferade och det blev en stressig situation för hundarna. Det var höga röster, blixtar och okända människor som rusade runt i hans lägenhet och hundarna blev stressade. Efter besöket dog Samanta och Christopher anklagade länsstyrelsen för att ha orsakat hennes död.

Christopher skickade arga brev under hösten till länsstyrelsen. Christopher skrev att han ville inte leva om de tog hans hund och ämnade ta sitt liv om de gjorde det. Länsstyrelsen visste att han var deprimerad och självmordsbenägen. Ändå drevs fallet vidare.

Det blev flera förelägganden på samma sak och Christopher överklagade. Den 8 december fattade länsstyrelsen beslut om att omhänderta Amanda.

Den 14 december drack Christopher sprit, tog lugnande medicin och vaknade aldrig mer. Den 17 december, då avlägsna släktingar fått reda på vad som hänt och vill ta hand om Amanda, får länsstyrelsen information om att Christopher är avliden. Den 22 december tar länsstyrelsen ändå beslutet att avliva Amanda för hon anses för gammal för att omplaceras.  Beslutet skickas dagen efter till dödsboet.

Släktingen skriver:

Jag frågade Torsten Jakobsson och hans chef, om hunden lider eller är sjuk. ”Nej”, svarade de. Varför vill ni då avliva en frisk hund, frågar jag. ”Därför att vi tog sånt beslut idag”. Och jag frågar igen, och de svarar igen: ”Därför att vi tog sånt beslut idag”.

Nu är beslutet om avlivning inhiberat och ännu idag lever Amanda. Det gör däremot inte hennes husse som älskade henne. Kanske är döden ett gott alternativ för människor också?

 

71 svar till “”Avlivning är ett bra alternativ””

 1. Stick it 22 april, 2016 den 02:15 #

  Torsten Jakobsson är nu t. f. enhetschef på länsstyrelsen i Stockholm.

 2. yorkielove 26 januari, 2016 den 03:31 #

  Ytterligare lögner o nonchalans från lst’s sida.
  Har nu skrivit till H S-W igen o undrar vad de sysslar med och polisanmält dem. ( för min egen skull)
  C

 3. Ann-Sofi Holmberg 25 januari, 2016 den 08:40 #

  Hej! Jag skulle vilja komma i kontakt med dig. Det gäller länsstyrelsen i Gästrikland. Vill du skicka mejl eller ringa mig 0920-310 39, 073-180 2703 så jag vet att du läst detta. Då kan jag framföra mitt ärende. Hälsningar Ann-Sofi Holmberg

 4. Carina Hedberg 23 januari, 2016 den 04:16 #

  Med hänvisning till min föregående kommentar om utsökningsmål och förlikning gällande Polismyndighetens omkostnader vid omhändertagande av djur är det klarlagt varför Länsstyrelserna med särskild hänsynslöshet och uppenbar likgiltighet inför djur och djurhållare orubbligt agerar som dom gör d v s gör kontrollbesök där de bara kastar ur sig anklagelser mot djurhållaren såväl om mindre förseelser, om ringa brott som om grova brott utan att anse sig behöva fullgöra den lagstadgade skyldigheten att inkomma med anmälan om misstanke om brott till behörig handläggande myndighet.

  I stället går de bara in med hjälp av handräckning av Polismyndigheten och omhändertar djur och meddelar djurhållaren förbud att ha hand om djur samtidigt som de fullt medvetet och med uppsåt gör såväl djur som djurhållare rättslösa, ställda helt utom lagen och avsiktligt undanröjer all bevisning som är av yttersta vikt vid djurskyddsmål nämligen djuren och den miljö djuren normalt vistas i.

  Den aktion de därvid startar är på grund av tillvägagångssättet irreversibel då den skapar sådana omständigheter och omkostnader att även om djurhållaren mot alla odds skulle vinna den förvaltningsrättsliga processen som Länsstyrelserna felaktigt hänvisar till så finns det inga möjligheter för djurhållaren att få tillbaka djuren och fortsätta sin djurhållning från den punkt där den utan stöd av lagen hänsynslöst avbröts av myndigheten.

  Anledningen till varför Länsstyrelserna orubbligt fortsätter att agera ”på sitt sätt att tolka djurskyddsbestämmelserna” är att de sällan eller aldrig har tillräckligt underlag för att åtal ska kunna väckas mot djurhållare och det behövs inte heller, i alla fall inte när djurskyddsärenden handläggs ”på Länsstyrelsernas sätt” eftersom Polismyndigheten genom utsökningsprocessen tvingar djurhållare till att omedvetet erkänna den olämplighet att hålla djur som Länsstyrelserna anklagar dem för genom att gå med på förlikning i utsökningsmål.

  Länsstyrelserna anser därför att det är helt överflödigt att tillgodose den enskildes rätt till en rättvis prövning i enlighet med EKMR artikel 6. 1 som för övrigt påpekas särskilt i Förvaltningslagens § 3 som särskilt anger följande:

  3 § Om en annan lag eller en förordning innehåller någon bestämmelse som avviker från denna lag, gäller den bestämmelsen.
  Bestämmelserna om överklagande i denna lag TILLÄMPAS DOCK ALLTID OM DET BEHÖVS för att tillgodose rätten till domstolsprövning av civila rättigheter eller skyldigheter enligt artikel 6.1 i den europeiska konventionen den 4 november 1950 om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.

  Länsstyrelserna anser bevisligen inte att det finns något behov av att tillgodose den enskildes rätt vare sig i det ena eller andra ärendet fastän det är klart och tydligt utskrivet i lagtext, vilket myndigheten lätt sopar under mattan med påståendet:

  Att hålla djur är ingen civil rättighet.

  För detta påstående finns det naturligtvis inte någon grund för.

  Vad myndigheten dessutom medvetet underlåter att informera enskilda om är att de civila rättigheterna och skyldigheterna prövas inte i de allmänna förvaltningsdomstolarna och det är därför som Länsstyrelserna orubbligt fortsätter att felaktigt hänvisa till att överklaga djurskyddsärenden till dessa rätter.

  Länsstyrelserna och Polismyndigheten med samarbetspartners och övriga aktörer har roat sig kungligt i många år på djurens och djurhållarnas bekostnad.

  Lagföringen av djurskyddsbrott är obefintlig och nu vet ni dessutom varför det är som det är och varför det inte finns tillräcklig rättspraxis på området.

  • CONK 23 januari, 2016 den 01:19 #

   Att hålla djur är absolut en mänsklig rättighet.

   Som det är nu sätts djurförbud även på folk som inte har plågat/dödat sina djur. Det är FEL.

   Varför får pedofiler avla fram barn? Och alla dessa människor som avlar massa barn, som de inte kan finansiera med sina egna pengar utan går på bidrag för att kunna överleva, ska väl sättas med barnförbud!? De klarar ju inte av att sköta sig själv utan tär på skattekistan, vilket skadar skattebetalarna.

   Sen kan vi sätta bilförbud på alla som bor i storstäder. De kan gott åka kommunalt eller cykla istället för att skada miljön med sitt onödiga bilåkande.

   Sen kan vi sätta förbud på en massa andra saker, som t. ex. tobaksrökning som inte bara skadar rökaren utan även medmänniskor som befinner sig i närheten.

   Inför dessa förbud och sätt upp varenda jävel som bryter mot dem i ett ”specialregister”. Det registret ska de finnas kvar på tills jorden går under.

  • yorkielove 23 januari, 2016 den 01:31 #

   Förmodligen därför lst skaffat sig sina ”hittepålagar”. Att djurförbud inte är ett straff utan en förebyggande åtgärd för att undvika ne bis in idem, t.ex.
   Alldeles uppenbart måste dessa administrativa domstolar ha ett verkligt kontrollorgan, såvida de inte helt enkelt avskaffas ang. djurskyddskontrollsdelen.

 5. Carina Hedberg 22 januari, 2016 den 05:41 #

  Det är skillnad på förlikning och förlikning. När Polismyndigheten ansöker vid tingsrätten om utsökningsmål för omkostnader vid omhändertagande av djur och rättsprocessen blir utdragen på grund av att den som anses vara gäldenär motsätter sig fakturan kan Polismyndigheten föreslå förlikning.

  Den enda anledningen till ett sådant förslag är att få en exekutionstitel till stånd enligt utsökningsbalken 3 kapitlet 1 § punkten 2 om förlikning som är stadfäst av domstol och medlingsöverenskommelse som har förklarats verkställbar av domstol så att utmätning kan verkställas av Kronofogdemyndigheten.

  Samtidigt, som kanske inte många tänker på, så vitsordar den som anses vara gäldenär att det har funnits fog för såväl omhändertagandet av djuren som det funnits fog för de omkostnader som Polismyndigheten anser sig ha haft i ärendet.

  Underförstått erkänner därför den som accepterar ett förslag om förlikning i dessa sammanhang att myndigheten har haft fog för sitt agerande när djuren omhändertogs, vilket kan få utökade konsekvenser.

  Varför motsätter sig gäldenären fakturan om han/hon anser att myndigheten gjorde rätt som omhändertog djuren?

  Högst oseriöst att föreslå sin huvudman att acceptera förlikningsförslag när det finns fullgod bevisning om att grunden för myndighetens agerande saknar stöd av lagen i alla led!

 6. Carina Hedberg 20 januari, 2016 den 09:07 #

  Oavsett hur rättsvidrigt Torsten Jacobsson och Johan Beck-Friis bär sig åt så skulle jag gärna vilja en enda sak nämligen:

  VAD ÄR DET FÖR EN KOMPLETT ÄRTHJÄRNA SOM RÅDER DJURHÅLLARE ATT GÅ MED PÅ FÖRLIKNING NÄR DET GÄLLER POLISMYNDIGHETENS FAKTUROR VID DJURSKYDDSÄRENDEN OCH INVAGGAR DEM DESSUTOM I DEN TRON ATT DE KAN BEGÄRA SKULDSANERING?!

  • Skenet bedrar 21 januari, 2016 den 10:40 #

   Intressant frågeställning det här med polisens fakturor. Är det vanligt att polisen vill ha förlikning, det tyder väl på att polisens agerande som föregått fakturan är olaglig. Eller vad sägs om att polisen kräver A för omhändertagande av djur som ägs och handhas av B eftersom ”man anser” att B inte berörs av beslutet. B:s djur är enligt länsstyrelsen ”friska och välmående” men omhändertas utan delgivning av beslut eller överklaganderätt för B. Enligt senare faktura har polisen sålt B:s djur för A:s räkning, polisen anser, utan rättslig prövning, enligt förklaring i överlåtelsehandling att man sålt för A:s räkning men att B äger djuren. Är inte detta per definition stöld/häleri enligt brottsbalken, köparen har i ond tro gjort sig skyldig till häleri eftersom polisen upplyst köparen om att djuren inte har sålts för ägarens räkning eftersom ”Man anser att det finns en annan ägare”??. Inte konstigt om polisen är intresserade av förlikning, eller vad skall domarna i tingsrätten tro när dylika mål kommer upp.

  • Gasa 21 januari, 2016 den 04:19 #

   Bra fråga!

   Sen kan vi även diskutera om vilken rätt djurägarna har att välja på vad som händer med djuren:

   1. djuren hamnar hos ett kattstall som tar noll kronor av ägaren eller

   2. djuren avlivas med omedelbar verkan (detta väljer djurägare för att inte utpressas på enorma summor som kan ruinera djurägarna) eller

   3. djuren hamnar hos polisens/länsstyrelsens hälare och tickar enorma pengar till hälarna

   Som det är i dag verkar bara punkt tre gälla.

   Skall djurägarna inte ha något som helst att säga i saken så är djurägarna inte ägare och därför ska djurägarna inte få några räkningar alls. Det är vad jag tycker. Vad tycker ni? Vad säger Skitsveriges lagar om saken?

   • Skenet bedrar 21 januari, 2016 den 05:10 #

    Förutom skötsel gick omhändertagande av en liten djurbesättning till 85 000 kr per månad i enbart resor, förutom skötselarbetet !!!. Länsstyrelsen ansåg i skriftligt yttrande att djuren var alldeles för värdefulla för att avlivas, slakt var inte heller möjligt eftersom polisen tydligen inte hade något avtal med något slakteri däremot ett mycket luckrativt avtal med farmartjänst. Dessutom hindrade länsstyrelsen ett sådant alternativ eftersom djuren var friska och välmående samt ansågs allt för värdefulla som avelsdjur. Värdefulla för vem? Omhändertagandet blev utdraget i tid eftersom ansvarig polisman gick på semester samt att det krävdes extra omsorg att avyttra djuren eftersom de enligt det skriftliga yttrandet från länsstyrelsen var särskilt värdefulla och länsstyrelsen förbjöd eventuell avlivning, En glad köpare köpte djuren som avelsdjur för en struntsumma som ägaren inte sett skymten av trots att djurägaren skall erhålla köpeskillingen enligt Djurskyddslagen.

    Fakturan från polisen har bestridits utan att kammarkollegiet vidtar några ytterligare åtgärder, tanken här är väl att staten skall tjäna ytterligare pengar på ockerränta eftersom dröjsmål föreligger. Väntar man några år kan man nog kräva in dubbla summan, tänker kammarkollegiet. Eller är tanken att den drabbade djurägaren skall vända sig till tingsrätt för att stämma polisen att någon fordran inte föreligger, så kallad negativ fastställelsetalan. Det är ingen som har bråttom när det gäller sånt här och varför skall man ha det när pengar tickar in hela tiden, efter tio år kan kammarkollegiet delge skulden på nytt för att undvika preskription och på så sätt få pengarna att rulla in ytterligare en tioårsperiod.

    Avvecklingen av svenskt lantbruk går mycket fort nu, om något år kommer folk att vakna upp och undra vad som egentligen hände.

    • Kaos 22 januari, 2016 den 12:30 #

     Detta med att djurägarna inte erhåller köpeskillingarna är sjukt, precis på samma sätt som det är sjukt att djurägarna inte får tillbaka sina saker, t. ex. transportburar.

     Att dra ut på tiden så att djurägarna utpressas på än mer pengar verkar vara en specialitet många av de onda verkar syssla med. De har dock jäkla bråttom när de får in en anmälan och får chansen att stjäla friska djur.

   • enkiruna 12 oktober, 2016 den 04:50 #

    Absolut. Så snart någon lagt rabarber på ens djur och ens egen förmåga att styra och ställa över dem så ska man INTE vara betalningsansvarig för skit. Detta är rent brottsligt och finns det stöd för det här i lagen är lagen kriminell. Vilket lagar kan vara, enligt högt uppsatta jurister som vet vad de talar om.

  • forystablogg 22 januari, 2016 den 05:11 #

   Alla tvistemål som handläggs av tingsrätten går till försök till förlikning. Dvs en muntlig förberedelse och skulden kan enbart minska. Så mitt råd är att bestrid aldrig fakturor i förvaltningsrätten (vilket kommer att åberopas av länsstyrelsen) utan ha is i magen och bestrid när fakturan har hamnat hos kronofogden eller kammarkollegiet. Sen kan du under en muntlig förberedelse lägga fram ditt ärende från ”the very beginning”. Tingsrätten försöker alltid undvika en huvudförhandling så du har allt att vinna, oftast minst halva summan kanske mer.

 7. forystablogg 16 januari, 2016 den 06:12 #

  En av kompisarna i veterinärförbundet Johan Beck-Friis: ”Att han kom in på veterinärutbildningen i Uppsala beskriver han själv som tur. Betygen räckte inte riktigt till men i samma veva som han sökte in beslutades det att dela upp utbildningen i två olika inriktningar, en klinisk del och en laboratoriedel. Johan sökte den sistnämnda och kom in på en reservplats.”
  http://www.ja.se/artikel/41763/delad.html

  • Greta 17 januari, 2016 den 12:51 #

   Där hade han tur.

   Jag har inget problem med att människor kommer in på reservplatser – det kan finnas väldigt många som söker och väldigt få platser. Det bevisar inte att man är olämplig eller dålig.

   Dessa herrar verkar dock vara just det. Verkar mest syssla med att sko sig och att jävlas med privatpersoner och deras djur.

   Är man veterinär tycker jag att man ska göra sitt bästa för att friska djur ska få leva. Precis på samma sätt som läkare ska göra sitt bästa för att människor ska få leva.

   • yorkielove 17 januari, 2016 den 05:22 #

    Och jag anser att dessa veterinärer, som handlar så här, riskerar inte bara djurs hälsa betydligt, utan också människors, eftersom vi vet vilka goda effekter djuren har på människors hälsotillstånd. ( Som synes i detta fall).
    Jag fattar inte hur en myndighet kan tillåtas att driva människor till sjukdom och självmord för att djuren sedan ska avlivas eller slumpmässigt omfördelas. Av människor som oftast inte har det minsta kunnande om de djur de tar

 8. Amanda 14 januari, 2016 den 12:27 #

  RÄDDA AMANDA!

  Ring till chefen för länsstyrelsen i Stockholm, Helena Storbjörk-Winblad,
  telefon 010-223 10 00 och kräv att hunden Amanda ska räddas!

  • yorkielove 14 januari, 2016 den 01:00 #

   För min del bor jag i USA och har istället mailat HSW och fått ett blaha svar. Även mailat media och Sven-Erik Bucht; förväntar mig inga svar . Om detta vore en enstaka händelse, men det âr det inte. Flera lst handlar på samma sätt, som märks i denna blogg.
   Översitteri och maktmissbruk måste alltid bekämpas!
   Detta är mord, inte ens det ovanligt att lst:erna tar till för att demonstrera sin makt.

   • Amanda 14 januari, 2016 den 02:47 #

    Maila går också bra. Skriv gärna adressen till HSW så att fler kan påverka. Detta är bara ett ärende av många men det börjar verkligen bli dags att folk får upp ögonen för vad LST sysslar med.

 9. silvana kindberg 13 januari, 2016 den 06:33 #

  Hur tror ni det kommer att bli för djur/djurägare om riksdag/regering lyckas smyga in en lag som skulle ge djurskyddshandläggare i princip tillträde till landets privatbostäder vid misstanke om att det kan finnas djur och att ägaren kanske bryter mot djurskyddslagen ,och då göra kontroller på anonyma anmälningar.

  • Ghost 13 januari, 2016 den 06:37 #

   Nordkorea nästa.

  • yorkielove 13 januari, 2016 den 07:04 #

   Usch, jag kan gissa 😦

 10. yorkielove 13 januari, 2016 den 05:20 #

  ”Amanda anses för gammal för att omplaceras”.
  Ändå erbjuder sig flera att ta hand om henne. Detta är en skandal att lst handlar så. De är ute på mycket svag is. För varje sådant uppenbarligen vansinnigt beslut, som drabbar fler och fler djur och djurägare, blir deras makt svagare och de sjunker till slut.

  • ODIUM 13 januari, 2016 den 05:56 #

   Världens äldsta tax verkar vara 21 år så det är en bit kvar för Amanda.

   Veterinärer på Länsstyrelsen verkar inte acceptera gamla djur. Varför inte? Man älskar sitt djur hur gammalt det än är och så länge den slipper lida (konstant) ska den få leva.

   En av djurhatarna i detta ärende dödade min fina friska och unga katt. Jag kommer aldrig att glömma.

  • Rosie 13 januari, 2016 den 06:06 #

   Det är just därför det är så otroligt viktigt att varje felbedömning polisanmäls.
   Varje fall där djur omhändertagits på oriktiga grunder ska anmälas, handläggaren och samtliga beslutsfattare i ärendet.
   LS har gått över gränsen många gånger men i det här fallet har de passerat med råge.
   En människa och en gammal hund är redan döda 😦
   En hund lever fortfarande men än så länge bara på nåder.
   LS är verkligen ute på svag is.
   Är väl därför man sekretessbelagt ärendet nu.

   • Kaos 22 januari, 2016 den 12:40 #

    De är nog rädda att ärendet ska ut till gammelmedia. En av släktingarna/vännerna till den döde djurägaren har kontaktat Lotta Gröning på Expressen. Ökände Torsten Jakobsson tog illa upp när han läste hennes text.

    Sök på:

    ”Lotta Gröning Tjänstemän, djurskydd och maktmissbruk”

    ”Svar på Lotta Grönings krönika – Sveriges veterinärförbund”

    och

    ”Lotta Gröning Vem eller vilka är det som är hotade i djurskyddsärenden”

    ”Lotta Gröning Hur man blir rättshaverist”

    • yorkielove 22 januari, 2016 den 04:26 #

     Kaos, du kan möjligen inte länka till de artiklarna?
     Jag kan inte hitta dem på Expressens sida.

     • yorkielove 22 januari, 2016 den 07:31 #

      Jag svarar mig själv; hittade de artiklar du hänvisade till 🙂

 11. Sting 13 januari, 2016 den 05:16 #

  På bilden verkar handläggarna bära blå skoskydd av plast. Vilka räddharar.

 12. Ken 13 januari, 2016 den 05:02 #

  En annan som beslutade om att avliva hunden är länsveterinär Andreas ”den skrattande djurmördaren” Johansson. Han insinuerade att det från början handlade om ett dödsbo – som om att de räddade en hund utan ägare. Jag var dock redan informerad om att hundägaren hade begått självmord EFTER det att hunden tagits av aktuell myndighet så det där gick jag inte på.

  Nu vill en rad släktingar och vänner i Sverige, Polen och USA ta hand om hunden men myndigheten säger nej och vill avliva hunden. Hoppas att det blir tillräckligt med ståhej så att hunden får fortsätta sitt liv bland dem som älskar den och inte bara vill tjäna pengar på den.

  Ring gärna Helena Storbjörk-Winblad (chefen på aktuell myndighet) och säg till henne att sluta mörda andras djur. Telefon 010-223 10 00

  • yorkielove 13 januari, 2016 den 06:06 #

   Jag har mailat dem, Länsstyrelsen, Stockholm. Med tanke på deras beslut i ärendet Molstaberg borde de tänka, tycker jag.

  • yorkielove 14 januari, 2016 den 11:48 #

   Ja, det finns bevis för att lst ändrat uppgifter ang. Amanda’s ålder och gjort henne äldre än hon är för att det ska ses mer ” legitimt ” att inse svårigheten att omplacera henne. Dessutom har man ändrat datum så, att det ska se ut som att man tagit hunden efter husses död, inte som det verkligen förhöll sig, före hans död- och som orsakade hans död.
   Detta är en Skandal!!!

   • Amanda 14 januari, 2016 den 12:13 #

    Helt otroligt!

    Jag kan inte begripa att myndighetspersoner i Sverige håller på såhär. Det handlar om människor med gedigna utbildningar. De borde vara fullständigt medvetna om att de kan avslöjas och de borde vara mer rädda om sina fina anställningar.

    Jag förstår inte varför de vill döda hunden Amanda när det finns flera personer som är beredda att ta hand om henne. Vad vinner de på det? Det handlar nog om att sätta oss på plats. De vill visa sin makt.

    Christoffer är nu död. Hans ena hund är också död. Det räcker inte utan de vill förinta alla i den lilla familjen. De gör bara människor ledsna.

    RÄDDA AMANDA!

 13. GreenRings 13 januari, 2016 den 04:28 #

  Handläggaren Kim Björk är inte bara en lat person som skulle kunna visa hur man klipper klorna på hundar (hon har en lång och relevant utbildning bakom sig) utan hon är dessutom en feg, falsk och elak människa.

 14. Khristina Lundberg 13 januari, 2016 den 12:45 #

  Vad är det för fel på folk i dag, de som sitter på vissa myndigheter skulle inte få torka dass på McDonalds ens. Så jävla slut är det.

 15. silvana kindberg 13 januari, 2016 den 11:26 #

  Det är väl inte första gången länsstyrelsen driver en djurägare till självmord?

  • flisan 13 januari, 2016 den 02:10 #

   nä en uppfödare i gävletrakten avslutade sitt liv med avskurna handleder i ett badkar på grund av LS

   • yorkielove 13 januari, 2016 den 04:44 #

    Jag känner till det fallet. Lst hade förföljt den personen under många år.

  • forystablogg 13 januari, 2016 den 04:11 #

   Förra året hängde en småbonde i Dalarna sig efter sedan länsstyrelsen hotat att ta hans fjällkor.

 16. forystablogg 13 januari, 2016 den 02:00 #

  Länsstyrelsen är en dödlig myndighet.

 17. Pia 12 januari, 2016 den 11:02 #

  ”Amanda hade fallit i en trappa en månad innan, blivit delvis förlamad men återhämtat sig bra och fått rörelseförmågan tillbaka. Fortfarande märktes litet sviter av olyckan vilket visade sig i en viss vinglighet”

  För detta har ägaren RINGT en veterinär? En 14-årig hund ramlar i en trappa, blir delvis förlamad och ägaren åker inte till veterinär? Allvarligt? Och när han får en datum som hunden senast ska till veterinär och undersökas åker han inte in med henne? Och han levde för sina hundar som de skriver?

  Ingen ska inbilla mig att detta är ok hundhållning.

  • Chris 13 januari, 2016 den 01:02 #

   Du Pia, vad får dig att tro att ett klinikbesök alltid är saliggörande i alla lägen? Hundägaren känner sin hund väl, såg att det gick åt rätt håll, hade kontakt med vet. Det är inte ovanligt att ett gammalt djur eller föralldel människor för tillfället blir lite rörelsehindrat om de slagit i. Ofta behövs lugn och ro, omsorg och tid, precis vad den gamle hunden fick. Vad tror du en vet. hade gjort som skulle ha varit annorlunda? Förmodligen rekommenderat just ovanstående! Kanske tyckte både ägaren och den konsulterade veterinären att det var det bästa att inte oroa den gamle hunden med all påfrestning ett klinikbesök kan innebära för en sådan gammal hund i främmande miljö och med främmande människor. De tänkte just på hunden och vad som var mest tryggt för den! Har det fallit dig in att människor kanske har just den empatiska förmågan som gör att de ser till djurets välmående och inte stressar ihjäl den i onödan? Tror du på allvar den gamle hunden hade mått bättre av att underkasta sig undersökningar av främmande människor i en främmande miljö, kanske tom behövt lugnande för att kunna genomföra undersökningen, vilket i sig är en risk för en gammal hund! Nää du, du har så fel när du dömer ut ägaren och veterinären som mer tänkte på hundens bästa! Och bevisligen repade sig hunden! Du är väl en sådan där som ser djur utan känslor och behov av trygghet utan allt ska bara gå ”korrekt” till, sedan om man utsätter djuret för stress, det verkar inte ingå i din värld! Usch, vad har allt sunt bondförnuft tagit vägen?

   • yorkielove 13 januari, 2016 den 09:06 #

    Helt sant Chris!
    Ibland utsätter lst djuren för mer stress än de någonsin drabbats av med sina ägare. Det är troligen mer djurplågeri än för långa klor.
    Ang. att ägaren ringt veterinär; det skulle jag också gjort. Vi känner inte till veterinärens svar i detta fall. men liksom med äldre människor bör man tänka på att förflyttning kan utlösa kraftig stress hos äldre och även yngre djur. Veterinärbesök sker i alltför stor utsträckning och är i många fall onödiga- liksom läkarbesök.

    • ODIUM 13 januari, 2016 den 06:03 #

     För några år sen kom de och klampade in hos mig. En kattunge blev livrädd. Hans mor stals och kattungen fick växa upp utan modern. När man tog upp honom pissade han på sig av skräck. Han var traumatiserad under flera år.

   • Pia 13 januari, 2016 den 12:21 #

    Hundägaren såg att det gick åt rätt håll? Hundägaren har inte röntgensyn. Vem vet hur mycket som är trasigt inne i hunden efter ett fall? Skallskador? Ryggproblem? Att den är förlamad visar ju att den är skadad.

    Jag tvivlar starkt på att en seriös veterinär säger att en hund i det tillståndet inte ska undersökas. Kan man inte flytta djuret, vilket inte är något problem i detta fallet, så tar man hem en veterinär.

    Och du har väldigt fel i din hitte-på-bedömning av mig.

    • yorkielove 13 januari, 2016 den 01:23 #

     Pia, om man känner sin hund ser man på allmäntillståndet, att hunden kan dricka, äta, röra sig, hur den mår. Att hunden kan bli delvis försvagad/ förlamad kan bero på att vävnader svullnar vid trauma och kan därvid tillfälligt påverka nerver i området. Inget som kräver akut kontroll av veterinär.
     Ingen av oss känner till alla omständigheter här, utom att detta är ett ganska typiskt fall, som beskriver lst’s oförmåga att hjälpa vare sig djur eller människor.

    • forystablogg 13 januari, 2016 den 04:13 #

     ”Inte något problem i det här fallet”. Så du har veterinär kompetens att göra en annan bedömning?

    • ODIUM 13 januari, 2016 den 06:04 #

     Är du en seriös veterinär?

  • forystablogg 13 januari, 2016 den 01:57 #

   Det var förmodligen en klok och erfaren veterinär som ordinerade stillhet och inte transport?

  • flisan 13 januari, 2016 den 02:16 #

   pia, har du kunskaper vad gäller veterinära saker?vet du vad vetten sa till hundägaren?o som du kan läsa (hoppas du är läskunnig) så dog en av hundarna efter stressen den utsattes för av LS, men det tycker väl du är helt ok, har du hund? hur är din hundhållning? kan du informera mej om det

 18. Ernst 12 januari, 2016 den 10:33 #

  Vem är de att bestämma över andras djur och egendom när de saknar både empati o kompetens? Jag önskar att hin håle tar dem allihop, det är det minsta straffet de ska ha. Ska man behöva beväpna sig med dubbelpipigt hagelgevär och bevaka sin egendom, skjut först och fråga sen.

 19. Solveig Bachler 12 januari, 2016 den 10:32 #

  Det blir mer och mer likt Kafkas The Trial eller på svenska Processen.
  Den ”andra domstolen” inte den ”riktiga” är ju att jämföra med förvaltningsrätten.
  den utdragen handläggningen finns med i de kapitel där ”kanslierna” beskrivs, mörkt, rum med tjänstemän, väntande människor sittande längs väggarna, ”kom tillbaka i morgon så kanske”, hoppet att det finns någon – någon skummis i konstiga kvarter, vänner som till slut tar avstånd men som först försökt – försökt med korrekt rättvisa, till slut det oundvikliga – domen – avrättningen.
  Ni som inte läst den boken gör det, den finns på alla bibliotek, den är en klassiker, passa på innan den censureras.

  • enkiruna 12 oktober, 2016 den 11:42 #

   Ja fy, det är ju också en sån där ”profetisk” bok om vår nutid. Finns en hel del som nu alltmer börjar bli verklighet. Och filmer, tänkte på Minority Report där man just anhåller folk för brott de ännu inte begått, sk pre crimes.

 20. Göran 12 januari, 2016 den 09:32 #

  Någonstans måste det gått grymt fel inom vårt så kallade ”djurskydd” I det här fallet har man börjat att ifrågasätta skötseln av två gamla hundar, på grund av denna tillsynsmyndighet agerande orsakar man att hundägaren tar sitt liv, istället att som normalt kännande individer ta åt sig att man orsakat en människas död, så fortsätter man vad man påbörjat och skall avliva den kvarvarande hunden till synes helt oberörda av vad man ställt till med, så fruktansvärt okänsligt och oempatiskt,, När skall någon sätta stopp för denna uppenbara rena fascism som härjar fritt inne på våra Länsstyrelser?

 21. Mr Sledge Hammer 12 januari, 2016 den 08:16 #

  Jag är inte förvånad ! Dom blir berusade på sin makt att styra och bestämma och dom vet att våra kriminella myndigheter skyddar dom genom att lägga ner domar. Sen så har bödlarna även företräde i domstolar där medborgarna kommer i andra hand. Medborgare är avskräde men behövs för att betala deras löner. Dom är väl knappast bättre på Länsstyrelsen i Skåne ? Samma mentalitet där vissa syns mer än andra. Jag behöver väl knappast säga namn då vi alla vet vilka dessa är och vann tio i topp listan 2015.

  • Sting 13 januari, 2016 den 05:25 #

   Länsstyrelsen i Skåne verkar ha de värsta av de värsta.

 22. Rosie 12 januari, 2016 den 08:09 #

  Indirekt är myndigheten ansvariga för hundägaren död.
  Hur undkommer de detta ansvar?
  De var medvetna om att han var deprimerad och självmordsbenägen och borde därför vidtagit åtgärder där för.
  De är uppenbarligen även skyldiga till den gamla tikens död.
  Att en hund har långa klor är inte skäl för ett omhändertagande, och står heller inte i proportion till att riskera en människas liv och som här även orsaka en människas död.
  Detta borde ovillkorligen anmälas!

  • forystablogg 13 januari, 2016 den 04:17 #

   Om inte detta fall uppmärksammats genom sociala medier hade alla dött obemärkt. Människa som djur. Det är vad som vanligtvis händer.

   • Sting 13 januari, 2016 den 05:29 #

    Ja, genom sociala medier har det ju kommit fram att till och med polisen mörkar seriösa brott. Gammelmedia går oftast hand i hand med polisen så där har vi djurägare inte mycket hjälp att hämta.

    • yorkielove 13 januari, 2016 den 06:19 #

     Förlåt Sting, jag klickade fel på din kommentar av misstag 😦
     Jag vet, precis som du säger att media så gott som alltid går myndigheternas väg. Så vi har definitivt ingen möjlighet att ge vår version av det som lst genom sitt tolkningsföreträde helt felaktigt skriver.

 23. Monica 12 januari, 2016 den 07:36 #

  Totte ÄLSKAR att spela döden VEM han dödar spelar honom ingen roll

 24. yorkielove 12 januari, 2016 den 07:19 #

  Ett liv, vare sig människo – eller djur är inget lst behöver bekymra sig om.
  ”Därför att vi tog ett sånt beslut idag”.
  Vilket nonsense svar, bevisar intelligensnivån och nonchalansen!
  TJ bör avsättas! Liksom flera i denna människo- och djurhatande myndighet.

  • Solveig Bachler 12 januari, 2016 den 10:26 #

   Jag läste och blev först helt förfärad, jag läste ”TJ bör avrättas” men sen såg jag. Jag har börjat läsa så skumt, undrar om det är ögonen eller hjärnan som gör fel.

   • yorkielove 13 januari, 2016 den 08:39 #

    Ibland bildar min iphone egna ord efter att jag klickat på ” send”.
    Dock har jag inte gått så långt att jag anser att lst’s ” djurskyddare” ska behandlas på samma sätt som de skyddar djuren.

    • Sting 13 januari, 2016 den 05:32 #

     Du är dock läkare så det är inte mer än sunt. Jag är inte läkare.

   • enkiruna 12 oktober, 2016 den 11:49 #

    Hm, kanske ditt undermedvetna kände moralen av detta och ditt medvetande blev chockat av sanningen? 😉

Trackbacks/Pingbacks

 1. Ren och skär ondska | Astrids miljö- och samhällsblogg - 2 februari, 2016

  […] en hund eller katt dessutom den enda anhöriga. Det här är en fortsättning av berättelsen om Christopher, hans älskade taxar och ond bråd död förorsakad av länsstyrelsen i […]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: