Det är så synd om djurskyddsinspektörerna

30 Okt

2011 fick länsstyrelserna 25 miljoner extra per år för att klara omorganisationen av djurskyddskontrollerna när de togs över från kommunerna 2009. Nu upphör det extra anslaget. Därför drar nu länsstyrelserna igång en kampanj med hjälp av media för att övertyga svenska skattebetalarna om hur stor nytta handläggarna gör och att antalet djurplågare bara ökar år från år.

Skärmklipp 2015-10-30 12.40.30Till sin hjälp har Mattias Gårdlund TV4 som sänt de ytterst oseriösa dokusåporna Djurskyddsinspektörerna och Djurskyddarna. Programmen initierades enligt ett envist rykte från en familj vars barn han är gudförälder till. Liksom dessa program spelar han på folks medkänsla för djur och då kan sanningen vinklas för att få avsedd effekt dvs högre anslag till den egna verksamheten.

Skärmklipp 2015-10-30 12.40.22Trots ökade anslag har antalet kontroller minskat drastiskt. Tappet kom vid övertagandet 2009. Förklaringen är mycket enkel. Just det året blev djurägarna mycket farliga och alla kontrollanter blev plötsligt tvungna att köra i par. Framför allt har de planerade kontrollerna minskat och anmälningsärendena ökat. Antalet tillgängliga inspektörer ”halverades” alltså. Fördelen var att man kunde sjunga allsång i bilen på väg till djurägarna för att muntra upp sig. Konstigt nog ökade också anmälningarna efter TV-serierna.

TV4 har letat upp ett fall från 2012 i Jämtlands län. En norsk kvinna lurades att ta hand om två rottweilerhundar. Hon anklagades bl a för att ha bränt och injicerat en hund, Rocky. Ägaren påstod i pressen att hon sett det genom ett fönster.

Skärmklipp 2015-10-30 12.39.38Länsstyrelsen i Jämtland undersökte saken och fann att det fanns inga spår vare sig av bränning eller injektioner. ”Varken uppgifterna från Statens veterinärmedicinska anstalt eller veterinär har kunnat styrka uppgifterna om att hunden bränts eller injicerats.” Den andra hunden avlivades innan någon hann se den. Så trots att uppgifterna motbevisats som fejk tar TV4 upp storyn som sann! Att Gårdlund inte drar sig för att ljuga förvånar ingen!

Skärmklipp 2015-10-30 12.39.24Eva Wiklund gick ut starkt i pressen (som inte kollade några uppgifter) och hävdade att hunden Rocky blivit bränd mm. Det var ett led i en hatkampanj mot personen ifråga och hunden som hade en hudsjukdom var enbart ett medel.

dömsSom vanligt är straffen inte nog höga. Vad man glömmer att berätta är att de på eget bevåg dömer ut livstids djurförbud, omhändertar djur till enorma värden och att djurägaren ofta får en räkning från Djurambulansen i Skåne AB på hundratusentals kronor, vilket övertrumfar eventuella böter med ett antal tiopotenser. Och i de fall länsstyrelsen inte räknar med att vinna, struntar de helt sonika i att åtalsanmäla de påstådda brotten, som ändå kan ge djurförbud men aldrig får någon rättslig prövning.

liderI en artikel klagar inspektörerna på polisen och hävdar att de har en lång lista på ärenden som inte verkställts.

”Vi har långa listor på ärenden där vi tagit beslut om att djur ska omhändertas”, säger Paula Hultgren. När jag kontaktar diariet så visar det sig att någon sådan lista inte existerar. Jag hittar fyra §31-ärenden fr o m maj t o m oktober i diariet. Bluff igen.

26 svar till “Det är så synd om djurskyddsinspektörerna”

 1. Silvana kindberg 3 november, 2015 den 09:52 #

  I östersundsposten 2012-06-03 står det att läsa om att Eva Wiklund påstår att hennes hund Rocky har blivit torterad,Eva påstår att hon genom ett fönster såg hur norskan satt och eldade på hunden samt injeserade på samma hund,Eva påstar även att enligt obduktionsrapport hade hunden 30-50 nålstick i halsen,hunden hade även hjärninflammation,blödning i njurar mm.
  Lars Liikamaa påstår även han i samma repotage i östersundsposten att hans hund Gizmo gått ner från 62 kg till 51 kg.
  Lars påstår även att det ser ut som om någon skalat av hundens hals med typ en osthyvel.
  Åsa Regnander Dahl har efter att Lars hämtat sin hund från norskan kollat hundet och Åsa har inte kunnat hitta några skador på nämdna hund.
  Åsa har begärt att få ta del av obduktionsrapporten och vetrinärutlåtanden ang hunden Rocky.
  Åsa har även uppmuntrat de båda hundägarna att göra en Jo anmälan om de är missnöjda.
  Enligt länsstyrelsen i jämtland finns inte några intyg ang de påstådda skadorna.
  Kanske någon har lust att informera de styrande här i landet ang hur länsstyrelen i skåne medvetet ljuger för få mer pengar ,länstyrelserna vill även att det införs i paragraf 27 i djurskyddslagen att dessa får tillträde till privatbostad vid misstanke att det ev kan finnas något djur som far illa .
  Att Mattias Gårdlund går ut i tv och medvetet ljuger ang dessa två hundar är väl att anse att Gårdlund hetsar mot djurägare för att tex få igenom tillägget i paragraf 27.
  som skall ge dessa kontrollanter fritt tillttäde till privatbostäder.
  Ni som har varit utsatta för länsstyrelsernas orättfärdiga kontroller som bla medfört omhändertagande av era djur ev djurförbud,kan anmäla dessa kontrollanter för brott mot mänskliga rättigheter och detta görs här i sverige då det finns en dom i HD ang brott mot mänskliga rättigheter som gör att en sådan anmälan skall tas upp i sverige.

 2. Bobby M 1 november, 2015 den 10:37 #

  Är det verkligen vettigt att behålla en myndighet som inte kan klara sig utan media och Tv propaganda ?

  • yorkielove 4 november, 2015 den 11:22 #

   Ang. sociala media kan jag ju förstå att man får sortera själv vad som är sant. Ang. tidningarna, förutom skvallerpressen, trodde jag i min enfald, att de hade krav på någon form av sanningshalt i sina artiklar. Det har de bevisligen inte, eftersom de alltid kopierar myndighetens ” bedömning”. Och refuserar motpartens beskrivning.

 3. MF 31 oktober, 2015 den 12:23 #

  En stor andel av de kontroller som görs riktas ju också mot ett mindre antal kontrollobjekt, där länsstyrelsen har trasslat in sig i prestigekamper och personliga motsättningar.
  Behovet att åka två och två borde rimligtvis vara ganska litet då länsstyrelsen alltid har polishandräckning om det finns hot, inbillade eller verkliga. I första hand handlar det nog om att kunna stödja varandras lögner och att skrämma djurägaren som kan stå ensam mot en hel grupp människor, somliga beväpnade.

  • forystablogg 31 oktober, 2015 den 05:49 #

   Jag har aldrig hotat någon men till mig begär de alltid poliser. Ensam kvinna på landet, 50 kg, måste vara urtypen för skrämmande kontrollobjekt.

 4. Mackan 31 oktober, 2015 den 02:18 #

  ”Förklaringen är mycket enkel. Just det året blev djurägarna mycket farliga och alla kontrollanter blev plötsligt tvungna att köra i par”.

  En annan förklaring är att när man gick över från kommunerna till länsstyrelsen så minskade antalet djurskyddsinspektörer. Även den administrativa biten blev mer omfattande, och då inte bara menat till att diarieföra handlingar utan även rapportera antal kontroller och göra uppföljningar m.m.
  Angående de extra pengarna som sköts till djurskyddet 2011 så valde varje länsstyrelse själva hur pengarna ska fördelas, vilket medförde att det extra anslaget inte fördelades på bara djurskydd på vissa länsstyrelser, utan det gick till andra delar av verksamheten. Även om den största delen av kakan hamnade givetvis på djurskydd, eftersom länsstyrelserna får uppdrag från regeringen som de ska uppfylla.
  Det normala arbetssättet hos Länsstyrelserna är att man åker inte två på normalkontroller, då åker man ensam. Det kan hända att man åker två på normalkontroller, om det finns en känd hotbild. På anmälningsärenden åker man normalt alltid två. Men det finns ett fåtal län som åker ensamma, men dessa åker alltid två om det finns en hotbild. Likaså är det med uppföljande kontroller, då åker man normalt ensam, om inte det finns en hotbild.
  Gränsen för hot är olika från människa till människa och för vissa är det verbala hot om att de ska slå ihjäl inspektören, för andra räcker det med ett ”otrevligt” bemötande på telefon vid avisering av normalkontrollen (anmälningar aviseras normalt inte).
  Vad är då kontentan av detta? Jo, att det finns en skillnad mellan inspektörer känsla på hot, det finns en viss skillnad mellan länsstyrelserna rutiner på när man åker ensam eller två.
  Just inspektörerna i Skåne upplever ett större hot ifrån lantbrukare och sällskapsdjurshållare och åker förmodligen ofta två. Men majoriteten åker faktiskt ensamma vid normalkontroller. Sen är det skillnader mellan länsstyrelserna hur mycket tid som blir över till att göra normalkontroller, anmälningar tar i vissa län mycket tid. Det beror på olika saker. Vissa län prioriterar bort hårdare att åka på vissa anmälningar och väljer att skicka brev eller ring upp vederbörande. Det ger mer tid att göra normalkontroller.
  Verksamheten är även ”svårplanerad” eftersom man inte vet i förväg hur många anmälningar som kommer in. Det finns inga möjligheter att få extra hjälp under hög belastning vid många anmälningar, pga om det ska rekryteras ska tjänsten först samverkas, sen aviseras i 3v och sedan göras intervjuer, sen ska personen som får tjänsten även få en tid att infinna sig. Då kanske ”arbetstoppen” har planat ut.. Men det som då blir lidande är att inga normalkontrollerna blivit gjorda.Normalkontrollerna på lantbrukets djur görs normalt bara under stallperioden (undantag häst), vilket ger en period på ca 6 månader. Kommer det in mycket anmälningar under stallperioden så finns det inte så stora möjligheter att ”återhämta” tiden under sommarperioden. Allt är inte alltid ”svart eller vitt”.

  • yorkielove 31 oktober, 2015 den 07:44 #

   Enl. Göran Malmers rapport från 2010, 25 maj, utfördes nästan inga normalkontroller, de alltsa flesta var anonyma anmälningar. Det mönstret håller i sig.
   Ang. Det fåtal normal kontroller så kan ju länsstyrelserna hävda att de just vid de tillfällena känt sig hotade. De har ju tolkningsföreträde även här.
   Jo, jag tycker synd om djurskyddsinspektörerna, men inte av den anledningen att de saknar resurser att utföra sitt arbete, utan för att de flesta av dem svärtar ner för dem, som vill göra ett meningsfullt arbete.

  • forystablogg 31 oktober, 2015 den 05:58 #

   Verkar inte finnas något ”normalt” på den avdelningen.

  • C Kling 1 november, 2015 den 08:58 #

   Varför slutar de inte med att skriva egna anmälningar på djurägare? De sitter på Facebook och på Blocket för att leta efter djurägare som de kan besöka, är det rimligt att skattepengar ska bekosta detta? Lägg ner skiten, de gör mer skada än nytta. Jävla skyddad verkstad!

   • forystablogg 1 november, 2015 den 04:17 #

    Anledningen stavas PENGAR.

    • H8themall 2 november, 2015 den 12:15 #

     När en rånarliga, bestående av ett dussin poliser, var hos mig upplyste jag dem om att det först och främst handlar om pengar eftersom de aktuella djuren de stal inte ville bli stulna. En av poliserna sa då:

     ”Tror du verkligen att det handlar om pengar? Djuren darrar och är magra.”

     Det handlar alltid om pengar. Sen handlar det inte sällan om trakasserier.

     En grannflicka som hörde kommentaren sa att det är tvärtom dvs djuren är snarare tjocka och hur kramgoa som helst. De darrade av skräck för att ett dussin främlingar jagade dem med snara.

     Jag hatar de lögnaktiga ynkryggarna.

   • yorkielove 3 november, 2015 den 08:21 #

    Exempel på egen anonym anmälan från Länsstyrelsen: Hundarna rastas otillräckligt. Inget bevis vare sig för eller emot.
    Ett stort antal foton skickas till Länsstyrelsen med hundar i olika utomhusmiljöer med datummarkeringar, men de godtas inte eftersom de kan vara fejkade. Länsstyrelsen har tolkningföreträde och efter 3 st kontroller, som alla ”visar” på otillräcklig, omhändertas hundarna. Utställningshundarna, 3 st, inköpta för ca 50000 säljs sedan på Blocket för ca 6000 sammanlagt. Faktura från polisen: 8500.

    • yorkielove 3 november, 2015 den 08:40 #

     Fått ytterligare en vidaresänd anonym anmälan att hundar nu inte rastas alls. Kanske beror på att jag flyttat från Sverige med mina hundar.

     • forystablogg 3 november, 2015 den 11:58 #

      Hur försvarar man sig mot ren idioti?

     • AMD 10 november, 2015 den 08:27 #

      Går inte. ””Mot dumheten kämpa gudarna förgäves.

    • Undrande 4 december, 2015 den 04:44 #

     Det handlar om rån, utpressning och häleri. Inget snack om den saken och därför ska deras skamliga namn spridas till alla.

  • forystablogg 1 november, 2015 den 04:25 #

   Hos mig tyckte de det var normalt att kontrollera elstängslet i februari när två tredjedelar av stängslet låg under snö. Ja det gäller ju att börja i tid för att hinna med i Skåne. Hur många mil stängsel finns det?

 5. MF 31 oktober, 2015 den 01:16 #

  Enligt offentlig statistik, för några år sedan, så presterade länsstyrelsens djurskyddsinspektörer i mitt län ca en kontroll per person och vecka.
  Inte särskilt imponerande.
  Om en kontroll inklusive resa tar två timmar så har de 38 timmar till att skriva rapport eller att fika.
  Blir det för jobbigt så kan man ju alltid klaga i pressen.

  • forystablogg 31 oktober, 2015 den 05:54 #

   Ja de visade ju på TV hur jobbigt det är att fika och vända tangenter.

 6. Al Capone 31 oktober, 2015 den 12:49 #

  Sen att personalen på Länsstyrelsen gör egna anmälningar för att hålla igång ärenden och på så vis göra sig till viktiga i den smutsiga hanteringen med lögner både inom Länsstyrelsen och polis är ju en stor skandal. Länsstyrelsen har som sagt lagt in överväxeln för sin propaganda och hoppas på mer pengar naturligtvis. Men ett land som redan är i kaos med invandringen och dess kostnader får ju bestämma sig om det skall finnas pengar till människor eller djur naturligtvis. Man har ju redan bestämt sig för att stjäla lite här och där från vården för att skaffa boende till alla som kommer hit. Man kan ju bara hoppas att dessa som springer rundor med falska anmälningar och lögner får se deras gamla föräldrar dunsta bort inom vården och dör i undernäring då det blivit viktigare att dom får behålla jobben på Sveriges mest skämmiga Myndighet. Visst är det så Länsstyrelsen ? Min förhoppning är naturligtvis att er avdelning ( Djurskydd ) snart är halverad då ni jobbat bra med lögnerna så djurägarna blir mindre och mindre vilket Veterinärerna får betala priset för.Kämpa på och ge fler djurägare förbud att ha djur så har ni snart inga jobb själva. Ingen blir gladare än vi som vet hur ni jobbat med lögner och förtal.

  • forystablogg 31 oktober, 2015 den 05:57 #

   Det fordrar stora resurser att bryta sig in hos folk.Undrar vem som blir räddast, djurägaren eller handläggarna med polisbackup.

   • yorkielove 1 november, 2015 den 06:55 #

    Djuren blir definitivt rädda. Värre än de någonsin drabbats tidigare.

    • forystablogg 1 november, 2015 den 04:18 #

     Vem bryr sig?

    • H8themall 2 november, 2015 den 12:23 #

     Det är så sant. Djuren blir livrädda. Det har de all anledning att bli eftersom en hel del av dem avlivas.

     Själv har jag ingen rädsla kvar för de giriga ynkryggarna, endast hat.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: