Ska vi bry oss om alla barn?

17 Okt

FN:s barnkonvention ska omvandlas till svensk lag. En utredning om hur det ska gå till ska vara klar i februari. En rad beslut har fattats för att kunskaperna om barns rättigheter och vad barnkonventionen innebär ska bli bättre.

– Dels för att konventionen redan gäller i Sverige, dels för att kunskapen inte är så hög om barns rättigheter, säger barnminister Åsa Regnér.

Den som hamnat på en hög och respektabel post kan kosta på sig att vara nedlåtande mot det underlydande folket. En landshövding kan tillåta sig att visa sitt totala förakt för barns lidande i sin närhet men skylta med sin empati i officiella sammanhang. Konsekvenserna torde vara obefintliga:

Öppet brev till landshövding Kenneth Johansson

På din Facebooksida kan man läsa att du startat en insamling för utsatta flyktingbarn, vilket naturligtvis är ett lovvärt initiativ, vad kan vara mer behjärtansvärt än att stötta och hjälpa utsatta barn?

insamlingMen för mig som fått känna på hur Länsstyrelsen  i Värmland INTE tar den minsta hänsyn till barn i sin myndighetsutövning, känns initiativet mer som ett populistiskt utspel än ett utslag av äkta empati.
Arvika polis
Den 17/4 2013 runt 10.30 invaderades vår gård, det som då var vårt hem av vad jag skulle vilja kalla en insatsstyrka, med djurskyddshandläggare, poliser, veterinär, och ditkallade privata aktörer.
Carola ErikssonInsatsen hade initierats av två djurskyddshandläggare på Länsstyrelsen i Värmland vars högsta chef är du Kenneth Johansson. Du har relativt tidigt i tiden efter tillslaget förklarat för mig att du var informerad om vad som var i görningen och så att säga helt var med på båten. Tillslaget kom helt oförberett för mig och min familj. Länsstyrelsen vilseledde och lurade mig totalt, jag fattade ingenting om vad som var i görningen.

bild (13)Min familj består förutom av mig och min fru av vår då sju år fyllda son, man kan kanske tycka att man skall ta hänsyn till att det finns ett så pass ungt barn i den familj när man planerar en överrumplande så kallad gryningsräd mot familjens djurhållning. Men det framstår som uppenbart att man inte tagit den minsta hänsyn till vår son när man planerat tillslaget mot vår djurhållning, han fanns bara inte, en totalt för er oviktig människa. Var fanns din empati för barn den gången Kenneth Johansson?

Hur tror du en 7-åring påverkas av att komma hem från skolan och finna sitt hem invaderat av poliser och en massa andra människor, sin mamma borta från hemmet (förd till sjukhus som en direkt följd av tillslaget efter ett självmordsförsök) sin pappa upprörd och förkrossad (även om jag försökte dölja det så gott jag kunde). En snäll granne, tillika vår hyresgäst, fick ta hand om vår lille pojke och så småningom åka ifrån turbulensen på gården.

Hur är det bara möjligt att man på en svensk myndighet kan agera på ett sådant totalt oempatiskt sätt, speciellt då barn är inblandade? Kan du förstå att jag uppfattar ditt engagemang för utsatta barn nu som ren och skär populism? Jag har flera gånger tidigare påtalat för dig att du som den ytterst ansvarig utsatt mitt barn för ett trauma som han kommer bära med sig resten av sitt liv och du har inte behagat svara mig!

Är det någon skillnad på lidandet hos barn som blir utsatta på grund av totalitära myndigheters agerande i främmande länder än om samma sak sker i Sverige? När jag som vuxen man kan uppleva hur jag påverkats av Länsstyrelsens ingripande i vårt liv, hur man fått en helt annat, enormt försämrat, liv än innan den 17/4 2013 hur skall då inte ett barn uppleva det?

Vår familjs Nine-eleven (11/9 2011) är den 17/4 2013 ett datum som kommer att finnas i våra tankar varje dag i resten av våra liv. Tror inte du riktigt förstår vad du utsatte oss för, skulle du veta detta skulle jag nog vilja kalla dig för en rent ondsint person.
Jag fick till ett möte med dig en kort tid efter tillslaget mot vår gård och jag hade några kollegor med mig som ställde sig frågande till Länsstyrelsens agerande. Jag upplevde att du personligen försökte skrämma dessa till tystnad, deras utsagor om hur de upplevt förhållandena på vår gård i samband med omhändertagandet bemötte du med ”OCH DU HAR EGNA DJUR?” Jag upplevde det som du använde härskarteknik, många despoter i historien har levt efter principen ”söndra och härska”, inget att ta efter för en svensk landshövding i nutid tycker jag.
Du yttrade på mötet även följande: ”Jag kan säga så mycket att bilderna från din gård var det absolut värsta jag någonsin sett!”
korna 1 maj 137
 Ovan den 1 maj 2013.
Handlar inte det uttalandet om en extrem och häpnadsväckande okunskap så handlar det om ren och skär elakhet, ord som avsåg att kränka och förnedra oss som människor.  Visst hade länsstyrelsens personal bemödat sig om att fotografera på ett sådant sätt att saker och ting skulle se så eländiga ut som det nu bara gick. Min fråga på mötet varför man INTE fotograferat varje individ så att dessa kunde identifieras i den lista där i princip ALLA djur påstods vara magra.
Svaret på min fråga från enhetschefen på djurskydd löd: ”Länsstyrelsen har tagit de foton som vi anser nödvändiga”, således så att de till större delen inte alls överensstämde med verkligheten. Den rättsliga prövningen över vår anmälan av veterinären som gjorde bedömningarna till veterinära ansvarsnämnden är ingalunda avslutad.
korna hos skitstövel Mats P 20130501 177 - Kopia - Kopia
Ovan den 1 maj 2013.
Vår förhoppning är att bluffen skall avslöjas med hjälp av de foton vi tagit på djuren kort efter att de omhändertagits INNAN de hunnit svältas till ett tillstånd som mer överensstämde med veterinärintyget.
ko 825 Älgå gård
 Våra djur sköttes ju allt annat än bra hos den omhändertagare som Länsstyrelsen valt ut, vi har bilder som kan styrka detta påstående också, trots att vi hotades och jagades på plats när vi tog dessa foton. Ko 825 SegoltanDet finns mängder med ”konstigheter” i Länsstyrelsen hantering av vårt ärende tjänsteanteckningar som inte finns, men upprättas efteråt när man frågat efter den handling som är ”försvunnen” osv ALLT försvaras av dig och förvaltningsdomstolarna. Polis och JO också vad den saken anbelangar.
Ko 756 Älgå gård
Våra myndigheter är mer måna om att upprätthålla illusionen om det ”goda djurskyddet” än att värna om respekten för mänskliga rättigheter,  inklusive skyddet av barn. Jag har på papper från er där det sägs att prövning skett mot FN:s barnkonvention (på ”vår begäran”) men att detta får stå tillbaka för att djurskyddslagens krav skall uppfyllas!
Skulle detta gälla flyktingbarnen också om deras behov på nåt konstigt sätt skulle ställas mot djurskyddslagen?
ko756 Segoltan

Jag menar att tillämpningen av djurskyddslagen är vår tids rättsskandal, där något riktigt ont målas ut som något gott, ett bedrägeri som köps av merparten av våra folkvalda politiker. Här har man hittat en kategori människor, ”djurplågarna”, som det är helt legitimt att förfölja och förnedra, stjäla egendom från och på alla sätt göra livet så svårt för som det bara går. Vi omfattas inte av Länsstyrelsens devis om ”alla människors lika rätt och värde” och vad värre är; Detta gäller även våra barn.

Vi omfattas inte av konventioner om mänskliga rättigheter och har ingen rätt till en rättssäker hantering i rättsväsendet, vi är ju ”onda” människor som är värda allt förakt, om beskyllningarna om misskötsel av djur inte stämmer eller är kraftigt överdrivna spelar liksom ingen roll, detta handlar om vår tids häxprocesser, och i dessa processer, vad gäller Värmland, är du i högsta grad involverad Kenneth Johansson, men du verkar inte vilja ta till dig budskapet.

Fick dock bevis på att undantag från denna linje, som du representerar, finns bland våra folkvalda, när prövningen av vårt förbud att hålla och befatta oss med klövdjur gjordes i Förvaltningsrätten, (ett livslångt förbud). Då tog två av nämndemännen till sig av våra argument, och gick på vår linje, man trodde inte att vi misskött våra djur på ett sådant sätt att ett förbud var motiverat. Sen trodde man på oss att vi varken kan eller vill bedriva någon djurproduktion i framtiden. Detta handlade om två socialdemokrater, två medmänniskor som trodde på oss och visade oss den respekt som jag anser att vi är värda efter alla års slit med djuren. Detta gladde verkligen mitt hjärta, att det finns människor i maktposition som kunde se oss som människor och inte som ”djurplågare”, människor som låter sitt sunda förnuft och rättspatos råda och INTE först känner vart vinden blåser och vänder kappan därefter.

Jag kan avsluta med att säga att du berövat Värmland två centerpartister och (sannolikt) en framtida ung bonde, jag blev den siste i min släkt som i generation efter generation  i rakt nedstigande led verkat som bonde.

Kenneth Johansson
Sen tömde du en hel socken i princip på nötdjur, till glädje för de som föder upp djur utanför Sveriges gränser. Det kommer sannolikt aldrig mer finnas djur på Älgå Gård. De för miljoner nyrenoverade stallarna står idag tomma. Jag förstår om ingen vill och törs ta upp produktionen, så länge som en djurägare i realiteten INTE äger sina egna djur, så länge som en djurägare INTE omfattas av grundläggande mänskliga rättigheter.
Förväntar mig nån form av svar från dig Kenneth Johansson. I övrigt kan jag konstatera att du bara är en populistisk vindflöjel, en feg stackare i mina ögon. Man måste kunna SE vad som är rätt och fel, inte bara göra det som UPPFATTAS som rätt och fel.
Göran Andersson
fd köttbonde på Älgå Gård Arvika
(numera boende på annat håll)

15 svar till “Ska vi bry oss om alla barn?”

 1. The Midas Touch 20 oktober, 2015 den 09:17 #

  Tramsigt!

  • AMD 21 oktober, 2015 den 02:28 #

   Vad är det du tycker är tramsigt?

   • The Midas Touch 21 oktober, 2015 den 07:26 #

    Tony tuggar tuggummi!

    • AMD 22 oktober, 2015 den 10:32 #

     Vilken Tony?

 2. Carina Hedberg 20 oktober, 2015 den 05:31 #

  Barnkonventionen antogs av FN:s generalförsamling den 20 november 1989 och Sverige var ett av de första länderna som ratificerade den, alltså förband sig att följa konventionen. http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6022599.

  Barnkonventionen ska bli svensk lag. http://www.regeringen.se/debattartiklar/2015/02/barnkonventionen-ska-bli-svensk-lag/.

  Till vilken nytta?!

  EU-konventionen till skydd för de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna ÄR svensk lag sedan den 1 januari 1995 men det bryr sig vare sig myndigheter eller domstolar om!
  http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-19941219-om-den-europei_sfs-1994-1219/.

 3. Carina Hedberg 19 oktober, 2015 den 06:09 #

  När det kommer till kontroller av animalieproduktionens djur lyckas kontrollmyndigheten inte med att göra ett enda moment rätt i produktionskedjan – Åtgärder vid bristande efterlevnad.

  Grundförordningen – Kontrollförordningen EG nr 2004/882 implementerades i svensk lagstiftning redan den 1 juli 2006 genom tillkännagivande från Regeringen i SFS 2006:1037. Detta tillkännagivande från Regeringen har förändras över tid ytterligare 3 gånger SFS 2007:118, SFS 2012:870 och SFS 2013:419 som är det idag gällande tillkännagivandet från Regeringen om vilka EG-bestämmelser som kompletteras av djurskyddslagen. Inskrivet i djurskyddslagens (1988:534) § 1 a.

  Inom EU-rätten finns det inget utrymme för myndighetsbeslut på regional nivå inom respektive medlemsstat därför EG-förordningarna som är överordnade nationell lagstiftning gäller som lag i medlemsstaterna och får inte ändras så de ”bättre” passar in i det egna landets verksamhet och definitionerna av olika benämningar är inte desamma inom EU-rätten som inom nationell rätt även om de låter likadant.

  Exempel på detta framgår av avdelning 1, artikel 2, punkten 13 av vilken det framgår följande:

  OMHÄNDERTAGANDE: det förfarande enligt vilket den behöriga myndigheten säkerställer att foder eller livsmedel inte flyttas eller manipuleras i avvaktan på beslut om dess destination och som innefattar foder- och livsmedelsföretagares lagring i enlighet med instruktioner från den behöriga myndigheten.

  Vilka åtgärder som kan tänkas komma i fråga vid bristande efterlevnad beskrivs i avdelning 7, kapitel 1, artikel 54 som enligt avdelning 2, kapitel 2, artikel 5, punkten 1 stycke 3 inte får delegeras.

  Av artikel 54 punkten 1 framgår följande:
  1. Om den behöriga myndigheten konstaterar bristande efterlevnad, skall den vidta åtgärder för att se till att företagaren avhjälper situationen.
  När den behöriga myndigheten beslutar vilken åtgärd som skall vidtas skall den ta hänsyn till den bristande efterlevnadens art och om företagaren tidigare visat prov på bristande efterlevnad.

  Eftersom det i ärendet dessutom fanns både omärkta djur och högdräktiga djur hade ingen av de involverade myndigheter behörigheten att genomföra verkställigheten vare sig vad det gäller ”omhändertagande av djur” i enlighet med nationell lagstiftning eller vad det gäller transport av nämnda djur då det står i strid mot EG-bestämmelserna!

  Ärendet skulle stoppats i vaggan och djuren skulle stått kvar på plats i enlighet med för Sverige juridiskt bindande bestämmelser vilket bland annat innebär att Jordbruksverket har inte behörigheten vid något tillfälle oavsett omständigheter att bevilja dispens från EG-förordningarna/bestämmelserna!

  Det står klart och tydligt utskrivet i lagtext om man tar sig tiden att läsa lagtexterna.

  Sen må folk (Göran) tycka precis vad r-ven dom vill men någon ”självutnämnd djurskyddsrättens gudinna som alla vill kyssa fötterna på” är jag inte men ni (Göran) kan ger er fan på att jag kan skilja på ditt och mitt!

 4. AMD 19 oktober, 2015 den 12:54 #

  Och vem bryr sig om hur djuren får det? Kolla Nummer 825 i augusti 2012! Hur hon njuter av samvaron med sin människa! Och att kunna sitta på en ko – är inte det bevis för att kon uppfattar människan som trevlig – eller åtminstone ofarlig? Hur fick kossorna det sedan?

  • PSRT 19 oktober, 2015 den 11:04 #

   Fråga djurskyddsinspektörens pappa som skötte om dem mot en ringa kostnad av 12500 kr om dagen. Eller dennes granne som fick köpa dem för 100-500 kr styck.

   • Brottsoffer 19 oktober, 2015 den 06:30 #

    Djurskyddsinspektören = Petra Umeland

    • forystablogg 20 oktober, 2015 den 06:08 #

     Det är fel. Ansvarig handläggare på bilden i artikeln heter Carola Eriksson. Umeland jobbar på en annan avdelning.

     • Brottsoffer 21 oktober, 2015 den 01:04 #

      Ah, trodde absolut att det handlade om Umeland då jag läste om henne och hennes far någonstans på denna blogg.

      Ber om ursäkt för förväxlingen.

   • forystablogg 20 oktober, 2015 den 06:07 #

    Mats Petterssons dotter jobbade på länsstyrelsen men är inte släkt med den ansvariga djurskyddshandläggaren Carola Eriksson. Det stämmer att en granne fick köpa kor mycket billigt.

 5. yorkielove 17 oktober, 2015 den 09:55 #

  Göran!
  Jag gråter när jag igen läser din sorgliga historia!
  Du har haft en fruktansvärd tid, det förstår alla.
  Just det hemska att inte kunna göra ett dyft för att tillrättalägga lögner, som producerats av myndigheter.
  Att kontakta media är meningslöst, eftersom de alltid går på myndighetens linje.
  Man känner sig totalt ensam, vilket troligen är Länsstyrelsens önskan. Ensam, bortom all möjlighet att bli trodd, utstött.
  Varför, har jag undrat. Varför gör myndigheter så? Jag har förstås inget svar.
  Jag tror personligen att det ligger i människors, vissa människors natur, att de måste ha offer. Möjligen för att själva känna sig bättre än andra. För att känna sig ”ädla”.
  Sen håller de ihop, myndigheter, tidningar, en slags jävsituation …
  Ingen vågar ha en egen uppfattning.
  Jag VET att dina djur var välskötta. Åkte ju förbi den gård dina djur vistades på maj 2013 i samband med ett besök i Värmland för att hämta hundar.
  Jag tror definitivt att det du skriver är sant och hoppas innerligt att sanningen kommer fram.
  Så sorgligt att både djur och människor måste drabbas dessförinnan för att en del människor är maktgalna.

  Kram till er!
  Celia

  • Göran 17 oktober, 2015 den 10:46 #

   Tack Celia
   Vi som är drabbade av denna ofattbara ondska som av någon outgrundlig anledning kallas ”djurskydd” förstår ju varandra på ett sätt som de som inte utsatts för ”världens bästa djurskydd” inte gör.
   Det är så fruktansvärt att det är svårt att klä i ord, sen detta med media som okritiskt köper myndigheten glidningar och direkta osanningar, medans man själv inte får komma till tals och bemöta.
   Hur man kan presentera uppenbara bevis för tjänstefel och oegentligheter men ingen ”rättsvårdande” instans vill lyssna, ”locket på” är det som gäller.
   Hoppas att vi alla som drabbats får uppleva den dag när maktövergreppen kommer i öppen dager, och vi får upprättelse…..

   • Ann-Margret 18 oktober, 2015 den 05:19 #

    Göran med familj,
    Jag beklagar verkligen det som drabbat er.
    Av en slump kunde jag följa ert kaos i ”direktsändning” få facebook. Du kommenterade hur poliserna agerade mot er med tända strålkastare riktade mot huset, hur din fru kördes iväg till sjukhuset osv. Det var chockerande att läsa men måste ha varit den värsta mardrömmen att uppleva.

    Det är verkligen en skam att behandla människor så som de gjort mot er. De borde alla skämmas resten av sitt liv!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: