Ett högt pris

21 Mar

katter HörbyDen 18 mars 2014 genomförde länsstyrelsen i Skåne en större drive för som man sa beta av ärenden som blivit liggande. På Facebooksidan Djurskyddsinspektörerna i Skåne, som efter massiv kritik fick stängas ner för inte så länge sedan, talade avdelningens chef Marcus Björklund om att slå rekord. Och det kom i viss mån att besannas, men inte på det sättet det framställdes.

MarcusAvdelningen i Skåne har gjort sig kända för att trakta efter att bli filmstjärnor i TV och hade i januari visat upp sina bristande kunskaper i djurhantering på bästa sändningstid. Denna gång såg chefen till att själv hamna i sändning då två TV-kanaler som av en händelse turligt nog var vidtalade för att dokumentera två större omhändertaganden, ett med hundar och ett med katter. Som vanligt hängdes djurägarna ut i media och som vanligt talades om ”total misär”.

Marcus Björklund uttalade sig:

”Prognosen för valparna, som omhändertogs av polis och nu slussas vidare till ideella organisationer, är god. Dels att de tillfrisknar och kan säljas till adoptivhem. Dels blir den ekonomiska smällen liten.

– För pengarna de säljs för täcks våra kostnader, överskottet går till djurägaren.”

Djurambulansen i Skåne AB har väl knappast gjort sig känd för att vara en ”ideell organisation” och vad han avsåg med att den ekonomiska smällen skulle bli liten kan nog bara han svara på. Och ”överskottet” skall vi snart se vem som lägger beslag på.

Vi ska granska det sistnämnda påståendet närmare vad det gäller fallet med katterna. Där var Mattias Gårdlund stor stjärna.

”På en adress i Hörbys centrala delar omhändertogs sammanlagt 49 (!) katter samt en del andra djur och gnagare.”
– Förutom katterna tog vi även två marsvin, en kanin och nio duvor, säger Gårdlund.
–I huset, om man nu ska kalla byggnaden för det, hade det gått helt överstyr.” Han ansåg att det som vanligt var ”utsiktslöst” att djurägaren skulle kunna åtgärda bristerna.

Skälen för omhändertagandet var brister i närmiljön dvs dåligt städat, stora djurgrupper och att gnagare (marsvin) och katter hölls i samma rum.

Den 31 mars gjorde samme Mattias Gårdlund en inspektion hos det ”ideella företaget” Djurambulansen i Skåne AB som alltså förvarade nämnda katter. Totalt hölls 52 katter.

Anmärkning beträffande katter:

”I utrymme vid tvättmaskin hölls en grupp med 16 vuxna katter på ett utrymme på ca 9 m2. 13 katter ska ha ett utrymme om minst 11.2 m2. I två utrymmen hölls det kattgrupper som översteg 15 vuxna katter (23 stycken samt 16 katter) Verksamhetsutövaren skulle åtgärda bristen direkt efter påpekandet genom att dela upp kattgrupperna i grupper om ca 10 vuxna katter.”

”Katter (predatorer) och gnagare (bytesdjur) hålls i samma rum.
Predatorer och bytesdjur ska hållas åtskilda för att ej utsätta dem för stress. Verksamhetsutövaren kommer bygga separat ”gnagarrum” fram tills detta är gjort kommer tillfälliga väggsektioner att placeras mellan katter och gnagare.”

Dvs det var samma brister hos Djurambulansen som föranlett omhändertagandet av samma katter knappt två veckor tidigare. I motsats till djurägaren fick dock Mikael Gustavsson chansen att åtgärda bristerna och han fick inte ens ett föreläggande.

I domen från förvaltningsrätten kan man läsa att ”av utredningen i målet framgår att bristerna framför allt hänförde sig till djurens boendemiljö. Enligt föreliggande veterinärintyg har flertalet katter varit utan större anmärkningar.” Djurägaren har ”gjort omfattande renoveringar av sin bostad” och ”även vidtagit åtgärder för att säkerställa att en liknande situation inte ska uppkomma igen på grund av sjukdom”. Djurägaren återfick nio av katterna. Rätten höll alltså inte med om att det var  ”utsiktslöst”.

högt prisOvan Djurambulansen/SPCAs ”ideella” verksamhet. Tre av katterna överlevde inte omhändertagandet. Nio återlämnades och de övriga påstods överlåtna dvs bortskänkta. Så här gick det med ”den ekonomiska smällen”:

faktura 1

faktura 2

faktura 3

faktura 4

83 svar to “Ett högt pris”

 1. The Midas Touch 11 april, 2015 den 07:59 #

  Länsstyrelsens personal tillhör inte djurhälsopersonal och har därför inte behörigheten att uttala sig om djurs hälsostatus. Detta gäller även länsveterinärerna fastän de har veterinärs legitimation därför de är tjänstemän/kvinnor vid länsstyrelsen och lyder under helt andra lagar än djurhälsopersonal.

  För att föreläggande enligt 26 § djurskyddslagen ska få meddelas så skall det vara av väsentlig betydelse från djurskyddssynpunkt enligt punkterna 1 och 5 i samma lag.

  Detta kan bara intygas av sakkunnig (legitimerad veterinär utom myndighet) i enlighet med § 28 a samma lag varför länsstyrelsen måste bestyrka sina påståenden med veterinärs utlåtande.

  Länsstyrelsen har en lagstadgad plikt att inkomma med anmälan om misstanke om brott i enlighet med § 24 b samma lag och den utpekade ska ställas till svars enligt § 36 samma lag.

  Detta framgår även t ex när det gäller hästhållning av DFS 2007:6, Saknr L 101 om hästhållning i 7 kapitlet 2 § av vilken det framgår följande:

  2 § Bestämmelser om straff för brott mot dessa föreskrifter finns i 36 § djurskyddslagen.

  Vidare framgår detta även av SFS 2009:1392 § 2 punkten 2 av vilken det framgår följande:

  2 § En domstol ska inom en vecka till Statens jordbruksverk sända en kopia av en dom genom vilken någon:

  2. dömts för brott mot djurskyddslagen (1988:534) ELLER mot föreskrifter som meddelas med stöd av djurskyddslagen.

  Till böter eller fängelse kan man aldrig bli tilldömd i de allmänna förvaltningsdomstolarna därför de saknar rättsbefogenhet att bedriva förundersökning och att skipa rättvisa i brottmål vilket ankommer på de allmänna domstolarnas lott.

  Av SFS 2007:825 § 1 framgår dessutom följande:

  1 § I varje län finns en länsstyrelse som svarar för den statliga förvaltningen I LÄNET, i den utsträckning inte någon annan myndighet har ansvaret för särskilda förvaltningsuppgifter.

  Straffbestämmelserna i § 36 djurskyddslagen har funnits med från början så det finns liksom ingenting att ursäkta sig med från länsstyrelsens sida!

 2. The Midas Touch 9 april, 2015 den 10:45 #

  I det fall det enligt vissa nu skulle vara så att alla djurskyddsärenden är förvaltningsärenden att avgöras av ”kontrollmyndigheten” och de allmänna förvaltningsdomstolarna som inte har rättsbefogenheten att bedriva förundersökning och att skipa rättvisa i brottmål då är det ju en stor katastrof med tanke på att straffbestämmelseparagrafen 36 i djurskyddslagen inleds med:

  Till böter eller fängelse i högst två år döms den som med uppsåt eller av oaktsamhet bryter mot eller underlåter att följa, därför då är det frågan om ett gigantiskt tryckfel som går igen i många lagstiftningar och borde rimligtvis vara åtgärdat för länge sedan!

  Nu handlar det inte om något gigantiskt tryckfel utan om klara och tydliga direktiv om hur ”kontrollmyndigheten” skall förfara vid vissa speciellt uppräknade omständigheter som ”kontrollmyndigheten under en längre tid” visat särskild och uppenbar ovilja att efterkomma med tanke på att det ”under en längre tid” i detta fallet rör som om mist 70 år!

  I juridiska sammanhang kallas det för bristfällig myndighetsutövning, missbruk och övergrepp d v s kontrollmyndigheten missbrukar sin position och utövar övergrepp i strid mot gemensamt antagna bestämmelser internationellt.

  • Robin Hood 10 april, 2015 den 12:00 #

   Dessutom saknas kravet på bevisvärdering i förvaltningsrätten. Förvaltningsrättens uppdrag är att kontrollera myndighetens handlägging, ärendena granskas inte i sak, det är inte förvaltningsrättens uppgift utan tingsrättens och där hamnar djurskyddsärenden aldrig eftersom det i de flesta fall saknas hållbar och saklig bevisning.

   • MF 10 april, 2015 den 01:18 #

    Ljuger djurskyddshandläggaren så ligger djurägaren definitivt risigt till.

   • forystablogg 11 april, 2015 den 10:31 #

    Efter att ha suttit och lyssnat i ett antal djurärende i både förvaltnings- och tingsrätter så förstår jag varför det blir som det blir. Allt som har med naturvetenskap att göra anses mindre viktigt i det här samhället. Jurister har ingen kunskap i naturvetenskap (om man skall generalisera för då hade de nog valt en annan bana). Även för en djurägare enkla begrepp som höhäck, grimma, jordmån och statistiska risker blir hos jurister, advokater, nämndemän osv. rena kinesiskan. Att de därmed saknar kompetens att avgöra mer komplicerade sammanhang som att det varit ”oundgängligen nödvändigt” att exempelvis i ”förebyggande syfte” flytta en hel besättning omärkta och högdräktiga djur hals över huvud, eftersom en djurskyddshandläggare beslutat så, så blir med det perspektivet begripligt. De litar helt enkelt på att handläggaren är expert på djur av alla slag, vet bäst och talar sanning. När man vet att djurskyddslagstiftningen inte ingår i juristutbildningen och att djurärenden har betydligt lägre status än exempelvis skattejuridik, så blir det hela ännu mer tydligt. Därmed läggs all makt hos handläggaren. Är då inte den personen grundligt utbildad och erfaren, ärlig utan personliga agendor, följer gällande lagstiftning, har social kompetens, ser helheterna och har som syfte att utöva myndighet så att det på sikt blir bästa möjliga utfall för människor, djur och samhälle, ja då är vi illa ute.

 3. Trött åskådare 29 mars, 2015 den 02:34 #

  Jag får anse mig representera allmänheten i detta. Jag fattar att det finns några hatiska människor som avskyr djurambulansen. Jag fattar att det finns några privatpersoner som tycker att de kan lagstiftningen bättre än stat, kommun och övriga inblandade. För mig luktar det avund och bitterhet över att någon annan gjorde verklighet av företaget djurambulansen. Om ni tycker att djurambulansens verksamhet är usel, starta en konkurrerande verksamhet. Om ni tror att Djurambulansen täljer guld med liten fickkniv, starta konkurrerande verksamhet och håva in kulorna själva. Jag tror inte att någon av er skulle klara av Djurambulansens jobb. Påståendena om djurambulansen och allt annat vad omhändertagande av djur gäller är uppenbart skapade av missunnsamma, avundsjuka och bittra människor. Sluta gnälla. Gör något eget i stället.

  • Förundersökningsledare 29 mars, 2015 den 05:27 #

   Har du fullmakt?

  • Genomskådat 29 mars, 2015 den 06:56 #

   Hej Christel…. hur går ditt jobb på SPCA?

  • The Midas Touch 29 mars, 2015 den 07:41 #

   Hur skulle det vara om du först och främst presenterade dig själv i stället för att anklaga och stöta bort dom som vill hjälpa dej? Uppenbart är att du inte vet vad du borde veta! Är du rädd för att få reda på sanningen?

  • Pigg åskådare 29 mars, 2015 den 09:23 #

   Varför så trött, själv blir jag pigg när jag ser sånt här, då vill jag veta mer.
   Om du tror att det handlar om avundsjuka missunsamhet eller bitterhet har du fel.
   Det handlar om att ett privat företag tillåts dribbla med skattepengar som skulle kunna användas till bättre saker än att flytta runt på folks djur i tid o otid,
   Det är precis sånt här den sk allmänheten ska ”gnälla” på, det är den här typen av företagare som media ska dra ner brallorna på !!!

  • forystablogg 30 mars, 2015 den 08:08 #

   Det handlar inte om att någon vill ”starta konkurrerande verksamhet” och ”håva in kulorna”. Jag tycker du skall söka upp Susanne vars katter ni tjänade en miljon på och fråga hur det gått med att klara den räkningen. Berätta också vad som hände med varje katt som ”överläts”. Sen söker du upp Charles och berättar varför hans tik egentligen avlivades och om det verkligen var för att hon inte var rumsren. Berätta för honom varför en av hans hundar blev så illa skadad efter två månader att den fick tas till veterinär i Röstånga för att få sina skador, bl a ett stort sår i huvudet, omsedda. Berätta också för honom varför det veterinärbesöket sattes upp på hans räkning och varför en av hundarna satt på ”pensionatet” i tre månader. Var det den skadade hunden? De extra månaderna fakturerade ni också. Av de sju valpar som föddes blev hela fem sjuka och avlivades i olika omgångar. Vad blev de sjuka av och har ni verkligen tillstånd att sälja hundar av annans uppfödning eller bedriva egen uppfödning? Tänk så många hundar som är dräktiga när de kommer. Medan du ändå är ute på ”studiebesök” så sök upp Birgitta i hennes lilla stuga. Passa på och titta på naturbetet som nu växer igen av sly. Berätta vad ni gjorde med hennes handmatade, tama getter, berätta vad ni gjorde med Berra och alla de andra. Tala om vad som hände med den stora fina bocken som ni skrämde till skogs och sen fakturerade henne för tre infångningsförsök. Hon vill nog gärna veta vad som hände när ni kom fram också. Blev han skadad av kranarna där han stod lös i bilen och fick han en kula direkt eftersom ni var så rädda för honom?

   • Good One 7 april, 2015 den 11:19 #

    Enkelt att svara på alltihop med några få ord. Läs lagstiftningen och följ den så händer inget av det ovan. Frågor på det?

    • Trött åskådare 8 april, 2015 den 06:48 #

     Lagstiftningen gäller djurplågarMicke och hans pack med!

    • forystablogg 14 april, 2015 den 07:16 #

     Det var inget svar.

   • elisabeth 9 april, 2015 den 07:02 #

    Orsaken till valpars död brukar vara bristande avmaskning för lite foder till tik och valpar.Det kan även vara rotavirus hos djurambulansens lokaler och naturligtvis inkompetens att sköta djuren på rätt sätt mao det behövs utbildning.

  • Robin Hood 30 mars, 2015 den 12:29 #

   Representerar en annan del av allmänheten. För den skull att mina djur skulle omhändertas vill jag att några grundläggande rättigheter respekteras. punkt 1 att min rätt till domstolsprövning respekteras det vill säga att förvaltningsrätt inte avvisar förd talan. punkt 2 Att polismyndighetens upphandling baseras på konkurrensutsatta priser, det vill säga att jag inte accepterar att omhändertagaren debiterar 250 kr per körd mil när han ser efter mina djur två gånger dagligen och dessutom bor 10 mil bort. punkt 3 Att utföraren inte skall ha extra ersättning för att han arbetar vid en tidpunkt då sambon har semester. punkt 4 Att utföraren inte skall ha extra ersättning med anledning av att han tyckte arbetet ”inte var något nöjesjobb precis”. punkt 5 att utföraren inte får fakturera för underåriga barns arbete vid myndighetsutövning. Är inte avundsjuk men är naturligtvis bitter över det rättsliga förfallet i Sverige. Det har ju alltid funnits ”rackare” som utför uppdrag för pengar som ingen annan vill utföra. Att vinna en upphandling avseende uppgifter som inte hör hemma i en rättsstat kan väl inte vara så svårt, konkurensen kan väl inte vara så hård.

   • The Midas Touch 30 mars, 2015 den 02:13 #

    Stackars människa, du har ju inte en susning om någonting men ändå uttalar du dig! Modigt men inte gynnsamt för din egen del. Snarare tvärtom blir du ett lätt offer för myndigheten i nämnda sammanhang. Redan i punkten 1 röjer du din okunnighet! Punkten 2 har du överhuvudtaget inget mandat att lägga dig i och kan inte påverka såvida du inte själv inkommer med anbud och då har du i det sammanhanget redan sågat av den gren du själv sitter på! Det samma gäller för punkterna 3, 4 och 5. Nej avundsjuk kan du ju knappast vara. Du kan inte heller påverka det rättsliga förfallet i Sverige med dina metoder så följden av det blir att du blir än mer bitter. Att utföra uppdrag för pengar gör alla i detta land och skall det utföras uppdrag mot betalning så ska det ske lagenligt oavsett om det sker inom eller utom myndighet. Den sista meningen är särskilt väl formulerad men den röjer din identitet så slutligen kan det sammanfattningsvis konstateras att det enda du egentligen är riktigt bra på ”Robin Hood” är faktiskt att spela dum! Hej hå, hej hå, vi till vår gruva gå, hej hå, hej hå, hej hå, hej hå, hej hå, hej hå.

    • Robin Hood 30 mars, 2015 den 06:58 #

     Är detta svammel eller förtäckta hot.Du har rätt i att man är ett lätt offer för myndigheten i nämnda sammanhang dvs som djurägare, huvudsakligen beroende på att ärendena inte prövas i fri oberoende domstol utan i domstol underordnad myndigheten så kallad förvaltningsdomstol vars uppgift är att kostnadseffektivt avgöra ärenden utan att vara behöriga att pröva ärenden i sak. Den som är kritisk riskerar vedergällning vilket även framkommer som underton enligt ovanstående, detta är något som jag reagerar starkt emot. Vad beträffar punkten 2 så har jag mandat att lägga mig i då såväl polismyndigheten som kammarkollegium efter påtryckning ansett att avtalet varit oskäligt det vill säga ocker förekommit och det antagna anbudet sålunda inte varit gällande. I övrigt anser jag mig inte behöva kommentera ovanstående då jag inte riktigt förstår innebörden i vad som skrivits.

     • The Midas Touch 31 mars, 2015 den 04:12 #

      Klent försvar!

     • Robin Hood 31 mars, 2015 den 09:52 #

      Jag försvarar ingenting, i det fallet är nog rollerna ombytta, jag framför kritik mot företeelser som jag inte kan acceptera inom det så kallade djurskyddet, i synnerhet felaktiga upphandlingar från polisens sida. Naturligtvis är jag fri att upphandla dessa tjänster själv om jag så önskar men så länge tingsrätterna inte delar förvaltningsrätternas tolkning av djurskyddslagen är jag inte intresserad. Vi har en civilrätt utöver förvaltningsrätten samt en Europakonvention för mänskliga rättigheter som som jag har svårt att se att den följs i alla djurskyddsärenden. Jag är ju tydligen ett lätt offer som i och med att jag framfört kritik redan sågat av den gren jag sitter på. Vad innebär detta? innebär det att jag har spaning i buskarna här för att kontrollera att jag lockar till mig katten två gånger per dag. Det är ju alltid lätt att tysta de som är kritiska om man är tummis med myndigheterna. För övrigt skippar jag alltid åklagaren om jag blir utsatt för något otillbörligt, det ger alltid bättre resultat att driva ärenden själv, då blir jag inte lika lätt ett offer.

     • The Midas Touch 31 mars, 2015 den 04:45 #

      I din första kommentar förefaller det som om fackföreningsrörelsen är på krigsstigen.

      I din andra kommentar avslutar du med att du anser dig inte behöva kommentera därför du förstår inte innebörden av vad du själv har skrivit.

      I din tredje kommentar blir det en förskräcklig röra på allting och avslutas med en fantasi som ger dig personlig tröst.

      Det finns ingen nykter person som först skulle sitta och pruta ner priserna vad beträffar leverantörsuppdrag till Polismyndigheten i djurskyddsärenden för att sedan själv gå in med anbud och slåss för att vinna upphandlingen!

      Det är att såga av grenen man själv sitter på!

  • Kattisa 30 mars, 2015 den 06:03 #

   Jag vill inte leva på blodspengar. De flesta som klagar anser nog att Djurambulansen är ett omoraliskt företag och har inte en tanke på att starta upp något liknande.

   Djurambulansen är säkert inte helt igenom ond men den är långt långt ifrån god. Går och spanar på djurägare… rena stasi-fasonerna.

 4. Mats 27 mars, 2015 den 12:10 #

  Vem kontrollera om uppställningstiden verkligen stämmer? Han kan lätt lägga på flera dagar utan att någon kontrollerar detta, bra extrapengar. 1 dag extra på 50 katter för 200 kr/dag blir 10000 kr exkl moms. 7 dagar 87500 kr inkl moms. Fina pengar, våra skattepengar.

  • Trött åskådare 29 mars, 2015 den 02:44 #

   vad menar du med ditt inlägg?

   • Sorken 29 mars, 2015 den 05:26 #

    Han menar kanske att det tog lång tid före katterna omplacerades, men väl när det påbörjades så gick det snabbt. En statistisk beräkning av de omplacerade katterna ger ett medelvärde på nästan tre månader, och en spridning ( standardavvikelsen) på 6 dagar. Det är en uppseende stor skillnad av kvoten medelvärde och spridning. Det är snarare som så att kvoten brukar ligga runt ett, men i detta fall avviker den rejält.

    Statistiken brukar kunna jämföras med hur väl en skytts träffbild. Liten spridning, men långt från mitten går alltid att korrigera. Frågan som kommer upp är varför lyckades inte DA med att omplacera någon katt den första tiden, eftersom det inte verkade vara något fel på dem (ägaren fick nio i retur).

    En relevant fråga är var är katterna nu? En annan är finns det avtal att visa upp till vem de har omplacerats? En dylik faktura hade ifrågasatts i ett privat företag, men vad gjorde polisens handläggare i det fallet.

    • forystablogg 11 april, 2015 den 10:43 #

     Efter att polisen inte längre betalade så skänktes nog katterna till Micke själv. Några kanske fick hem genom den sk ideella föreningen SPCA för syns skull, men det stora flertalet åkte nog in i ugnen. Eftersom polisen inte har något avtal med SPCA så försvinner möjligheten att kontrollera både omplacering och eventuella förtjänster på djuren. ATT SPCA skulle ha bättre omplaceringsstatistik för katter än andra aktörer verkar knappast troligt.

     • Lisbeth 13 april, 2015 den 12:14 #

      Katterna skänktes NOG?
      Några KANSKE fick ett hem
      Det stora flertalet åkte NOG i ugnen
      Möjligheten att kontrollera både omplacering och EVENTUELLA förtjänster
      Bättre omplaceringsstatistik för katter än andra aktörer verkar KNAPPAST troligt

      Tjo flöjt vad det spekuleras här!

     • forystablogg 14 april, 2015 den 07:18 #

      Inte bara. Sist vi räknade överlevde ca 10% av katterna.

   • Pigg åskådare 30 mars, 2015 den 02:44 #

    Jag tror han menar att inbjudan som företagets största kritiker fick på Facebooksidan är ganska ointressant, varför ränna runt o kolla på nystädade burar och pelletspannor, helt ointressant.
    Dessutom finns det större kritiker än dom som fick specialinbjudan och dom har kanske redan varit på ett o annat besök 😉
    Dags att vakna upp lite kanske ? 🙂

 5. M.A.S 26 mars, 2015 den 04:43 #

  Hundfoder skänker diverse djurbutiker till dem så detta borde de rimligen inta behöva ta betalt för.

  • Trött åskådare 29 mars, 2015 den 02:45 #

   Vad vet du om detta? Berätta gärna vad du heter och var du arbetar så vi åskådare får möjlighet att bedöma trovärdigheten av det du påstår.

  • elisabeth 10 april, 2015 den 05:43 #

   Djurfoder som skänkes har ofta utgånget datum eller har väldigt snart vilket inte är så bra för djuren.

   • Lisbeth 13 april, 2015 den 12:15 #

    Så länge det inte har blivit dåligt fungerar det. Precis som med livsmedel för människor – det är inte alltid sista förbrukningsdag som gäller.

 6. Lars Sundström 25 mars, 2015 den 09:31 #

  Asså där finns ju en sådan potential att tjäna stora pengar. Ett gäng katter i några månader och man är miljonär.

 7. Marianne 24 mars, 2015 den 09:19 #

  Mikael Gustavsson, Djurambulansen i Skåne AB i Höganäs och SPCA i Örkelljunga har dragit igång en ny reklamkampanj:

  KÖP DJUR AV OSS OCH FÅ RABATTERAD STALLPELLETS PÅ KÖPET! KOM OCH KÖP! KOM OCH KÖP!

  • Knutte 26 mars, 2015 den 11:14 #

   Han är återförsäljare så klart han vill ge varuprov.

 8. Vårlök 23 mars, 2015 den 01:30 #

  Vad säger polisen om detta, de betalar ut i förskott till Djurambulansen i Skåne. Om inte djurägaren kan betala, står polisen för allt. Sicka lättlurade poliser.

  • Trött åskådare 29 mars, 2015 den 02:46 #

   Ställ fråga till polisen.

   • Jörgen 1 april, 2015 den 12:54 #

    Bra förslag! Det ska jag absolut göra.
    På dig låter det som du är involverad i företaget, mycket involverad. Stämmer det?

 9. CH 23 mars, 2015 den 09:12 #

  Det är ju förunderligt med tanke på att det i förarbetena till nuvarande djurskyddslag framgår klart och tydligt att alla beslut skall vara fattade innan verkställighet sker. Besluten som man syftar på är omhändertagandebeslut och vad som ska ske med omhändertagna djur. Det innebär t ex att en eller flera katter ska INTE sitta uppstallade på pensionat i 114 dagar till en kostnad om 200:-/ dygn totalt 22.800:- och INTE heller ska 20 katter sitta uppstallade i 91 dagar på pensionat till en kostnad om 200:-/ dygn och katt totalt 364.000:-! Därför katten/katterna egentligen djuren SKALL transporteras direkt ifrån den djurägare mot vilken åtgärderna har riktats och till den nye djurägaren där djuren stadigvarande skall vistas! Detta på grund av djurskyddsskäl och på så sätt får man också full kontroll på de djur som byter ägare antingen frivilligt eller genom tvång. Det är uppenbart att det finns en noga planerad baktanke med den hanteringen av djur som nu sker vid myndighetsutövning mot enskild. Uppstallning eller uppsamlingsplatser för djur gäller nämligen bara när det rör sig om långa transporter där djuren måste ges tillfälle till mat, vatten, vila och motion för att sedan lastas och fortsätta transporten till slutdestinationen. ”Jag är undantagen EU-lagstiftningen” säger Mikael Gustavsson och det kan man ju påstå när man har tumme med enskilda tulltjänstemän som ger grönt ljus till fortsatta transporter över landsgränserna fastän erforderlig dokumentation för verksamheten saknas. Såvitt jag vet så gäller det regelverk som gäller för landet Sverige även dem som vistas i Sverige oavsett om de vistas i landet permanent, bara tillfälligt eller ”högst tillfälligt” som en del föredrar att uttrycka det!

  • elisabeth 23 mars, 2015 den 05:07 #

   Vad transporterar djurambulansen över gränserna det var nytt.

  • Lisbeth Svensson 23 mars, 2015 den 06:25 #

   Beskyller du tulltjänstemän för att ta mutor? Om du har belägg för detta ska du genast anmäla det! Annars kan du knipa käft. Kör Djurambulansen öht över gränserna?

   • CH 24 mars, 2015 den 06:17 #

    På denna bloggen använder vi en god ton och ingen av oss är i position att tala om för någon annan deltagare hur de ska bete sig gentemot andra och vi ber definitivt inte någon att hålla käften.

    Vilken bevisning varje person som är part i ett mål vill åberopa är den personens enskilda angelägenhet tills dess målet får sådan karaktär att den dokumentation som ingår i målet är att betrakta som allmän handling.

    Vid vilken tidpunkt under en förundersökning eller domstolsförhandling dokumentationen i målet är att betrakta som allmän handling kan DU Lisbeth Bengtsson själv tar reda på.

    • CH 24 mars, 2015 den 12:24 #

     Rättelse av skrivelse:

     Lisbeth Svensson skall det vara.

    • Lisbeth Svensson 24 juli, 2015 den 08:42 #

     Du som är så juridiskt bevandrad vet kanske att falsk tillvitelse är ett brott enligt brottsbalkens 15:e kapitels 7:e paragraf.:Den som utan riktiga grunder anmäler annan för brott hos polis-myndighet eller annan myndighet kan dömas upp till två års fängelse eller, om brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst sex månader.

     • forystablogg 27 juli, 2015 den 05:46 #

      Det är väl ändå polisen som skall göra brottsutredningar? Det är anmält att kadaverfakturor inte kan redovisas. Så vart tar djuren vägen. Exempelvis 85 getter som Mikael Gustavsson rapporterade ut till en produktionsplats i Spannarp. Någon motrapportering skedde aldrig och varför bryr sig inte jordbruksverket?

  • Trött åskådare 29 mars, 2015 den 02:48 #

   Berätta gärna vilken kompetens du har inom området. Om du tycker att något är felaktigt handlagt finns det bättre vägar att gå än att lägga ut märkliga anonyma inlägg på en blogg.

 10. MF 22 mars, 2015 den 11:13 #

  Den enda lönsamma formen av djurhållning tycks vara att ta hand om andras djur.
  Undrar vad maten skulle kosta om bönderna kunde fakturera efter samma riktlinjer som djurambulansen.Eller vad djurambulansen skulle tjäna om de fick samma ersättning som bönderna för sitt arbete.
  Ganska fantastiskt också att man lyckas få betalt för sina fakturor trots att man bryter mot djurskyddsreglerna.
  Mikael Gustavsson är en fantastisk företagare och borde ha mycket uppmärksamhet. Hans samvete må vara rymligt men på hans bankkonto måste det vara fullt.

  • elisabeth 22 mars, 2015 den 02:09 #

   Man måste ha en utbildning för att vårda andras djur.
   Mikael Gustavsson har inte det utan presenterar endast sin så kallade erfarenhet vilket många gånger bevisats vara katastrofalt dålig riktigt eländigt för de stackars djuren.
   Det är även märkligt med alla hitte hundar ingen stans i Sverige finns det så många hitte djur som hos djurambulansen undrar om dom kan vara upphittade i spanien tex.Det är ju mycket enkelt att operera bort ett chip och id märka om och detta gäller alla djur även omhändertagna djur.Det finns ju ingen kontroll.

   • Trött åskådare 29 mars, 2015 den 02:54 #

    Om du tycker att något är fel kan du ju alltid göra en polisanmälan. finns ingen mening med att skriva ner spekulationer på en blogg, om inte syftet är att svartmåla en verksamhet förstås.

   • Vaken 6 april, 2015 den 12:40 #

    De kanske hittar dem i hundgårdarna på SPCA? Polisen vet inte nog inte vad där är för hundar och sen tar man betalt för dem. En annan fråga jag har, alla valparna som de säljer, varifrån kommer de? Är de omhändertagna?

   • forystablogg 11 april, 2015 den 10:46 #

    Utbildningsfrågan har de löst. Micke trycker upp egna diplom åt sina anställda som han skriver på själv.

  • Trött åskådare 29 mars, 2015 den 02:49 #

   Starta konkurrerande verksamhet om du tycker att detta verkar vara en så lysande ekonomisk verksamhet som du påstår.

   • Pigg åskådare 29 mars, 2015 den 08:54 #

    Det finns redan sådana verksamheter, tyvärr jagas dom av länsstyrelsen med blåslampa, oftast för brister av liknande brister som Djurambulansen och Spca lätt klarar sig undan.

    • Pigg åskådare 29 mars, 2015 den 08:55 #

     Svarar mig själv. Ser att det blev lite tokigt, men ni förstår vad jag menar, var lite för ”pigg” på tangenterna 😉

   • Kattisa 6 april, 2015 den 03:23 #

    Det handlar inte om tyckande utan det är hårda fakta. Mikael Gustavsson är mångmiljonär.

    • Petra 6 april, 2015 den 04:56 #

     På skumma affärer och mygel, i folkmun kallas firman Ruffel och båg. Ett annat skånskt företag hette Liv och knack, de är av samma skrot och korn.

 11. Sherlock Holmes 22 mars, 2015 den 09:32 #

  Där är allvarliga fel på den fakturan!

  • MF 22 mars, 2015 den 03:59 #

   Allvarligaste felet är att han kan fakturera vilka fantasibelopp som helst utan att någon protesterar.
   Förmodligen har han dessutom billigt foder och lägger inte ned speciellt mycket tid per djur.

   • M.A.S 26 mars, 2015 den 04:48 #

    Hundfoder skänker diverse djurbutiker till dem så detta borde de rimligen inta behöva ta betalt för.

    • Petra 6 april, 2015 den 07:01 #

     Vet djurbutikerna om att de avlivar så friska djur?

  • Trött åskådare 29 mars, 2015 den 02:50 #

   Vilka fel menar du? Jag ser inte några fel alls.

   • Genomskådat 29 mars, 2015 den 06:58 #

    Ett av felen är att du jobbar för dem.

    • Trött åskådare 31 mars, 2015 den 10:34 #

     Konstaterar att samtliga inlägg har samma grundton som klart visar att ni som klagar tycker illa om ett företag som har fått den otacksamma uppgiften att ta hand om era djur enligt beslut. Om ni inte vill ge djurambulansen uppdrag föreslår jag att ni tillser er och andras djurhållning. Goda villkor för djur innebär att de inte blir omhändertagna. En kurs i djurhållning hade varit bra för de som planerar att bli alt fortsätta vara djurägare. Djurambulansen gör bara sitt jobb. Gnäll på de som missköter sig i stället. Rikta om fokus! Då blir djuren glada.

     • Robin Hood 31 mars, 2015 den 11:52 #

      Är fokuserad på vad mina skattepengar används till. 1 miljon för att omhänderta 40 katter under någon månad motsvarar ungefär vad en småbrukare haft i netto på sin djurhållning under hela sin yrkesverksamma tid, men han är väl inte lika smart som Ni andra är. Det är ändå primärproduktionen som försörjer samhället, primärproduktionen skall försörja alla tjänstemän och alla andra som utför tjänster som inte är primärproduktion, min undran är vem som skall försörja oss i framtiden. Att utöva myndighetsutövning, hantera pappersexcercis eller flytta omkring andras djur skapar ingen tillväxt i samhället.

     • Trött åskådare 31 mars, 2015 den 04:28 #

      Djurägaren får betala kostnaden för omhändertagande och uppställning hos exvis djurambulansen. Staten svarar inte för den kostnaden. Oftast blir det långdragen förvaring för att djurägaren begär inhibition mm. Det är aldrig statens eller djurambulansens fel eller skuld att djur blir omhändertagna och därefter placerade. Nu när du vet det ber jag dig och alla andra att omvärdera såväl kostnader som uppdrag utförda av djurambulansen. Ni går på en privat aktör. Om ni vill att systemet ska ändras, bli politiker. Eller. Se till att djurägare tar hand om sina djur.

     • MF 31 mars, 2015 den 07:25 #

      När bönderna är borta, vad ska då parasiten leva på?

     • forystablogg 2 april, 2015 den 07:35 #

      Omhändertagande innebär INTE att djuren skall stallas upp hos en mellanhand till ockerpriser. Lantbruksdjur skall över huvud taget aldrig flyttas om det inte är direkt till en köpare ex slakt.

     • Lisbeth Svensson 6 april, 2015 den 05:48 #

      Var i lagen står det att lantbruksdjur aldrig skall flyttas?

     • Good One 7 april, 2015 den 11:16 #

      Ingenstans. Det är hittepålagstiftning som vissa på det här forumet tycker ska finnas och när de repeterat sin önskan tillräckligt många gånger så tror de till slut att det faktiskt står där. Samma ”experter” som svamlar om att djurförbud inte gäller om man inte blivit dömd i tingsrätt, att inspektörer inte kan ta sin in i hus där det hålls djur och yada yada. Som tur är delar inte Sveriges rättsystem deras synpunkter i det minsta vilket visat sig gång på gång i rättsinstanserna vid överklaganden av självutnämnda hobbyjurister…Stackars djurhållare i rätten som representeras av dessa haverister och tror på deras svammel.

     • MF 8 april, 2015 den 10:07 #

      Angående djurflytt så handlar det väl mest om sunt förnuft.
      I övrigt så har den onda sidan sådan tur att lagstiftningen i egentligen aldrig prövas. Eftersom förvaltningsrätterna sitter i länsstyrelsens knä och okritiskt uppfyller deras önskemål eftersom man i princip nästan aldrig går emot en myndighet.

     • Robin Hood 8 april, 2015 den 05:43 #

      De självutnämnda hobbyjuristerna är det de som arbetar inom förvaltningsrätterna?

      Vadå representeras av dessa i rätten, det förekommer väl inga förhandlingar i någon rätt vad gäller djurskyddsärenden eftersom det skulle bli för dyrt för staten att hålla förhandling i alla djurskyddsärenden, förvaltningsärende skall vara kostnadseffektiva och prövas så lite som möjligt, det vill säga så billiga som möjligt för staten, det ger inget utrymme för någon att representeras i rätten. Staten vinner således alla mål inom förvaltningsrätten lika konsekvent som staten förlorar samma ärenden vid allmän domstol, det tycker jag är märkligt

     • Trött åskådare 8 april, 2015 den 06:50 #

      Hej Wogenius, var fick du luft ifrån?

     • forystablogg 11 april, 2015 den 11:10 #

      EG Förordning nr 882/2004 Artikel 2 om definitioner sidan 21 punkt 13:
      13. omhändertagande: Det förfarande enligt vilket den behöriga myndigheten säkerställer att foder eller livsmedel inte flyttas eller manipuleras i avvaktan på beslut om dess destination och som innefattar foder- och livsmedelsföretagares lagring i enlighet med instruktioner från den behöriga myndigheten.

     • Lisbeth 13 april, 2015 den 12:23 #

      …säkerställer att foder eller livsmedel inte flyttas eller manipuleras I AVVAKTAN PÅ BESLUT OM DESS DESTINATION osv…

      När beslutet om omhändertagande är gjort är det redan klart vart djuren ska föras.
      Så nej du, den lagparagrafen är INTE svaret på frågan.

     • The Midas Touch 13 april, 2015 den 02:34 #

      Lisbet här kommer länken till EG förordning nr 882/2004. Läs den och när du kan bevisa motsatsen till vad forystablogg påstår vänligen redogör för din motivering här på bloggen. I vart fall är det Jordbruksverket som är den centrala behöriga myndigheten att utöva offentliga kontroller. I enlighet med artikel 5 punkt 1 tredje stycket får i vart fall åtgärder vid bristande efterlevnad INTE delegeras till regional eller lokal nivå. Vilka åtgärder som ska vidtas vid bristande efterlevnad framgår av artikel 54 och det är den centrala behöriga myndigheten att utöva offentliga kontroller nämligen Jordbruksverket som bestämmer vilken av åtgärderna i artikel 54 som ska vidtas. Omhändertagande har en helt annan betydelse i EU-lagstiftningen än vad omhändertagande betyder nationellt och när det kommer till animalieproduktionens djur så är det EG nr 882/2004 som gäller vid offentlig kontroll i enlighet med djurskyddslagen § 1 a! Lycka till !

     • The Midas Touch 13 april, 2015 den 02:35 #

      Länk EG förordning nr 882/2004:http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:165:0001:0141:SV:PDF

     • Lisbeth 13 april, 2015 den 04:22 #

      Artikel 2, punkt 4:
      4. behörig myndighet: den centrala myndigheten i en medlemsstat som har behörighet att genomföra offentlig kontroll eller varje annan myndighet som tilldelats sådan behörighet. Hit skall även i tillämpliga fall räknas motsvarande myndighet i ett tredjeland.

     • The Midas Touch 13 april, 2015 den 05:23 #

      Du Lisbeth, håll dig till ämnet: AVDELNING VII
      VERKSTÄLLIGHETSÅTGÄRDER
      KAPITEL I:
      NATIONELLA VERKSTÄLLIGHETSÅTGÄRDER
      Artikel 54
      Åtgärder vid bristande efterlevnad

     • Lisbeth 14 april, 2015 den 08:02 #

      Ja, jag håller mig till ämnet. Behörig myndighet är Jordbruksverket ELLER varje annan myndighet som tilldelats sådan behörighet

     • The Midas Touch 14 april, 2015 den 01:57 #

      Nej du, där har du fel! Det finns inget utrymme för myndighetsbeslut på regional nivå i EU-lagstiftningen! Länsstyrelserna har enbart befogenheten att kontrollera och dokumentera och inget annat. Dom har inte förstått att dom inte både kan besluta och sedan överpröva deras egna beslut.

 12. maja 21 mars, 2015 den 10:43 #

  Blir bara så trött : Skillnad på folk och folk !

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: