Polisens djurhantering snart ett minne blott

6 Feb

fem miljoner

Polisen kommer snart att slippa hantera både djur och fakturorna som blir följden av hur länsstyrelserna numera tillämpar djurskyddslagen. Massor av arbetstid och pengar kommer att frigöras  för att som tänkt i stället användas för att lösa brott.

Från och med 2009 t.o.m juli 2014 har polisen i Skåne genomfört 926 handräckningar beträffande djur. De har fördelat sig på

2009: 141 st

2010: 184 st

2011: 151 st

2012: 184 st

2013: 157 st

2014: 109 st (t o m 2014-07-28)

Merparten av dessa har initierats av länsstyrelsen. Jag har granskat ca 14% av dessa handräckningar dvs 121 stycken.

Av dessa har Henriette Bonde begärt poliser i 26%, Emma Hansson i 22%, Alexandra Boijsen i 12% samt Linnéa Stålhandske, Elin Gullander samt Jenny Persson i 4% av fallen vardera. Varför vissa inspektörer tycks ha större problem än andra att bemöta djurägare vågar jag mig inte på att spekulera i.

Vanligaste angivna skälet att begära polishandräckning är att man vill ta sig in i en bostad, 44% av fallen. Därnäst anges en hotfull djurägare 21%. Djurägaren kan inte anträffas 12%, djurförbud är anledning i 11%, hotfull hund i 7%, tillträde till stall 4%, djurägaren inte behjälplig 3%. Övriga skäl som anges är djurägaren hotat med självmord, stoppa fordon och utföra kontroll, vardera någon %. Det här är alltså vad som angetts. Om det är med sanningen överensstämmande går inte att ta ställning till.

De som man måste ha polissällskap till är 60% män och 30% kvinnor.7% avser flera personer och djurägaren påstås vara okänd i 2% av fallen. Av 121 ärenden avses endast ett enda ett företag nämligen Ljunge Mink.

Av kvinnorna var 19% 30 år eller yngre, 43% var 31-50 år och 38% var 51 år eller äldre. Av männen var 8% 30 år eller yngre, 37% var 31-50 år och 55% var 51 år eller äldre.

Djurslag som skall kontrolleras anges inte alltid men avser i de allra flesta fallen hund och/eller katt. Det finns några få lantbrukare med kor. Vissa djurhållare får återkommande besök av poliser.

polisen inte medSedan har vi ju sett på TV-såpan Djurskyddarna att det är långt ifrån alltid man ens bryr sig om att begära handräckning, ens när det enligt lag är djur som skall omhändertas av polis. Det verkar vara delegerat till Djurambulansen i Skåne AB.

LinneaLinnéa Stålhandske kör med övertalningsvarianten. Överklagan är knappast meningsfull i det här fallet.

hota med polisFungerar inte det så hotar vi med polisen.

MickeHär är vi jobbarkompisar och turas om…

låssmed… med att hota.

dumt…dvs du har ingenting att säga till om här!

Det gäller att passa på innan penningströmmen från polisen sinar!

Annonser

23 svar to “Polisens djurhantering snart ett minne blott”

 1. Stjärna 8 februari, 2015 den 04:50 #

  Tittar på ”Djurskyddarna” och Mikael har fått ett slag från en man med kofot, synd det inte tog hårdare och högre upp. De ljuger friskt, far och son i programmet. Märkligt de inte berättar att de hotar ägarna till djuren?

 2. Celia Sager 8 februari, 2015 den 11:36 #

  Elisabeth!
  Igen maste jag kommentera ditt inlagg!
  Bra att du ber om ursakt for ditt tidigare inlagg! Det behovdes, anser jag.
  Om du vill studera nathat, maste den har bloggen vara helt misslyckad att studera, eftersom den enda kommentaren, som uttrycker just nathat ar din egen.
  Det,som denna blogg handlar om ar kommentarer till den statistik ang.hur polis och icke polis utnyttjas vid s.k. omhandertagande av vara djur.
  Som jag ser det har det inget med nathat att gora.

  Celia

 3. Svea 7 februari, 2015 den 07:40 #

  Med tanke på det starka skydd bostaden ges i grundlagen, brottsbalken och Europakonventionen, kan det vidmakthållas att frånvaron av ett uttryckligt lagstöd för kontrollmyndigheten att bereda sig tillträde till en djurhållares bostad, innebär att myndigheten saknar rätt till sådant tillträde.

  Djurskyddslagen ger inte kontrollmyndigheten befogenhet att bruka våld eller tvång för att bereda sig tillträde till lokaler där djur hålls.

  I praktiken ska lagstiftningen inte ge kontrollmyndigheten någon befogenhet att utan handräckning från polisen bereda sig tillträde till en bostad, när den kontrollerade inte samtycker till detta.

  Vid behov ska polismyndigheten lämna den hjälp som behövs (handräckning), se 27 a § djurskyddslagen. Innebörden av detta är att om kontrollen förutsätter våld eller tvång ska detta ske genom polisens försorg. Begäran om handräckning ska i laga ordning dock ske först sedan andra möjligheter att genomföra kontrollen är uttömda. Det är därför naturligt att kontrollmyndigheten, innan begäran om handräckning görs, på ett korrekt sätt upplyser den som motsätter sig kontroll att denna kan komma att genomföras med polishjälp.

  Vid verkställighet av länsstyrelsens beslut skall verkställigheten ske genom Polismyndighetens försorg. Dessa arbetsuppgifter får inte delegeras till de privata aktörer som mot betalning tillhandahåller Polismyndigheten tjänster i djurskyddsärenden. De privata aktörer som Polismyndigheten köper tjänster av får inte vid något tillfälle vid myndighetsutövning vara kreativa och agera på eget initiativ i myndighetens namn och skall för att kunna tillhandahålla tjänsterna dessutom ha en arbetsorder ifrån Polismyndigheten som noga skall ange tid, plats och vilka djur som omfattas av förrättningen. De privata aktörerna får inte självständigt agera på länsstyrelsens order.

  Det framgår klart och tydligt att Mikael Gustavsson som privat aktör i djurskyddsärenden har överskridit lagens ramar med råge och ger sig ut för att vara något han inte är då han genom tvång bereder sig förfoganderätt som han inte har laga stöd att åtnjuta över hunden som finns i hundägarens bostad.

  Förfarandet anges i brottsbalkens 17 kapitel under rubriken ”Om brott mot allmän verksamhet m.m” enligt följande:

  ”Giver någon sig obehörigen ut för att utöva myndighet, dömes för föregivande av allmän ställning till böter eller fängelse i högst sex månader. Detsamma skall gälla, om någon obehörigen bär uniform, märke eller annat tjänstetecken som giver honom sken av att tillhöra försvarsmakten eller annan kår i det allmännas tjänst eller kår, vars verksamhet avser allmän samfärdsel eller allmänhetens förseende med vatten, ljus, värme eller kraft.
  Är brottet med hänsyn till att det har medfört betydande men för det allmänna eller för någon enskild eller eljest att anse som grovt, skall dömas till fängelse i högst två år.”

  Därvid kan det också konstateras att den uniform som Sebastian Borg har iklätt sig vid körningar för det privatägda åkeriföretaget Djurambulansen i Skåne AB onekligen även vad det gäller utsmyckningen av de fordon som används i verksamheten ger sken av att tillhöra yrkeskår i det allmännas tjänst.

  • Helle 8 februari, 2015 den 06:00 #

   Sebastians ”uniform” liknar polisens och som skrämd och hotad djurägare tror man att det är en polis. Ska nog även vara likt en polisman då han gärna gör inbrott i hus för att stjäla djur utanför lagen. Bra det filmas och visas i TV. Svårt att komma undan och neka till de inbrotten. Tog han inte både kattmat och katt? Undrar om de får filma djurägarnas bostad och sen häva ut skit om ägaren som de omöjligt kan veta något om.

 4. flisan 6 februari, 2015 den 11:35 #

  om du nu tycker detta så varför i all sin dar är du här o läser då,undrar vem som står för hatet

 5. Elisabeth 6 februari, 2015 den 11:09 #

  Tur att du finns, Astrid, och att du har vigt ditt liv till att granska Lst. Nåt annat tycks ju inte finnas för dig att göra. Lite tragiskt.
  Ett liv har vi. Ett enda. Du väljer att fylla det med hat.

  • Carlos 7 februari, 2015 den 07:38 #

   Eftersom våra statliga myndigheter i det här landet bara är fokuserade på invandringen och skiter i den vanliga medborgaren som har djur där man gör allt för att förnedra personen ifråga med lögner och kriminella tjänstemän till den milda grad att dom borde skämmas. Vi vet inte vad som står på agendan men man vill kanske tömma landsbygden för att få plats till dom nya svenskarna ? Enklaste sättet är att stjäla djuren och sätta hen i skuld till staten så får man bostaden på köpet. Vad vet jag men konstigt är det ? Tur att det finns dom som vill motarbeta dessa brott svenska staten gör sig skyldiga till och då i synnerhet att man inte beaktar de Mänskliga Rättigheterna. Men dom kommer att bli fällda för det också men tyvärr så tar det några år innan dom blir det. Men Patrasket skall bort !

   • robert 7 februari, 2015 den 06:04 #

    Nonsens, Carlos (och ni andra som gör tummen upp på inlägget).

    Vi behöver inte dra in invandringskäpphästen i detta.

    Jag är född i ett annat land och är lika orolig för mina nötkreatur som de flesta kolleger jag har pratat med.

    Vi sitter i samma båt.

    /robert

  • yorkielove 7 februari, 2015 den 08:07 #

   Elisabeth, om man inte bara tanker pa sig och sitt eget liv, utan tanker pa andras liv och vill kampa emot det, som ar uppenbart galet i samhallet och inser att detta fyller ens behov av mening i livet, da onskar jag att det fanns fler sadana manniskor.

   Celia Sager

   • Elisabeth 8 februari, 2015 den 10:17 #

    Jag ber om ursäkt, jag borde inte skrivit en personlig åsikt. Det var oprofessionellt av mig.
    Jag forskar nämligen på nätet för en uppsats om näthat, drev och hur kollektiva stämningar uppstår. Likaså hur man källgranskar uppgifter och hur de som för fram avvikande åsikter bemöts.
    Facebooksidor av olika slag är en guldgruva för denna forskning, liksom olika forum.
    Sedan tipsade en kollega mig om den här sidan, och här har jag hittat mycket material.
    Jag ber dock återigen om ursäkt för att jag lät en personlig åsikt komma med.

    • Mikaela 8 februari, 2015 den 12:04 #

     Hej Elisabeth, vill du studera näthat så är väl Spca s sida ett utmärkt underlag ! där läggs det ut grova anklagelser om vanvård och djurplågeri, både från föreningen och även i kommentarerna. Vid något tillfälle lades det ut en helt oskyldig efterlysning angående en bortsprungen hund, det tog inte lång stund innan hunden tycktes kännas igen och där kommenterades även skötseln av denna hunden , även de ev ägarna kommenterades och deras bostad beskrevs så att man med lite lokalkännedom lätt kunde förstå vem det handlade om, det var inga trevliga kommentarer.

    • Carita 8 februari, 2015 den 10:21 #

     Allt på denna bloggen är källgranskat.

  • forystablogg 7 februari, 2015 den 08:47 #

   Om man misstar statistik för hat har man kanske något man vill dölja?

  • Mark 7 februari, 2015 den 12:40 #

   Ja det är sant ett liv har vi, inte mer, därför är det oerhört viktigt att vi själv får lov att välja vad vi vill fylla livets ryggsäck med!

  • Loa 7 februari, 2015 den 02:40 #

   Kompis med djurambulansen förstår jag. Han brukar kalla in sina ”vänner” för att få medhåll på sidor. Det är tur att Astrid finns som vågar visa folk hur djurambulansen hotar folk. Med hans metoder borde han redan sitta i fängelse.

   • Mattias 7 februari, 2015 den 07:27 #

    Myndigheter ska tåla att granskas och ifrågasättas, företag som har ett nära samarbete med myndigheter (företaget Djurambulansen Skåne har ett såpass nära samarbete så att det liknar ren myndighetsutövning) ska också tåla att granskas och ifrågasättas. Tåler man inte detta är något käpprätt åt helsicke. Kika in på Spca s Faceboook sida, den föreningen nämns ofta i Tv programmet, läs inlägget om vinthunden, där har Spca tagit saken i egna händer och agerar ”domstol”, man låter dessutom 600 personer kommentera och berätta hur man vill plåga, tortera och även avrätta djurägaren. Är det så det ska gå till, att folk blir dömda på Facebook av ett privat företag eller en förening ? Skulle vilja säga att varken företaget eller föreningen känns speciellt seriösa ! Kör man den stilen får man räkna med att bli ifrågasatt.. För min egen del handlar det inte om hat…… Det är ren och skär skräck !!!!

    • Solveig Bachler 7 februari, 2015 den 09:57 #

     Vad består skräcken i?
     Tror du de som namnges ligger i farozonen på något sätt?
     S
     Bör jag passa mig, det är ju mycket stora eko-brott som framkommit och vad vet ni om dessa individer om situationen blir pressande för dem. Finns risk för total härdsmälta och i ren desperation hämnd vilken kan bli farlig för dem de kommer ihåg namnen på?

     • Mattias 7 februari, 2015 den 11:20 #

      Solveig, det hoppas jag verkligen inte!! För då är det riktigt illa! Det jag i första hand reagerar på är myndigheternas agerande och att ett privat företag tillåts agera på det sättet som görs, och att sen folk inte ens ska få ifrågasätta utan att bli kallade för hatiska, för mig är det en så obehaglig tanke att jag blir rädd, riktigt rädd, det finns människor som fängslas, avrättas eller tvingas fly från sina länder pg av att myndigheter inte någon form av olydnad eller ifrågasättande. Det var lite mer så jag tänkte, Men nu blev jag ju såklart rädd för det du skrev också 😉 Jag är visst en riktig liten mes jag 😉

     • Skyddad 8 februari, 2015 den 05:46 #

      Folk har blivit hotade av företaget ock hans kompisar, även till livet. De hotade har beskydd av bikers som tillhör de gängen media skriver om. Företaget försöker skaffa sig sympatier för att folk ska skänka mera pengar, folk blir lurade. Är förvånad att det är SPCA som sköter djuren de tar i programmet, de fakturorna ska inte betalas av djurägaren när hela SPCAS verksamhet består av frivilliga folk som sköter djuren och gratismat skänkta av lurade djuraffärer. Varje sådan faktura är bedrägeri mot polisen och mot ägaren och rena pengar som stoppas rakt ner i fickan på Mikael och gänget. Trodde det var Djurambulansen som hade avtal med polisen för skötsel av djuren?

     • Mattias 8 februari, 2015 den 10:13 #

      Ja Skyddad, det är något som förvånar, men det bör ju i rimlighetens namn finnas något avtal som gör det möjligt, annars vore det konstig, ja kanske t o m olagligt. Måste säga att det är en djärv satsning man gjort, att köpa denna stora anläggning, nästan som att man förutsätter att folk ska missköta sina djur. Finns det verkligen så många ”djurplågare” i Sverige? Vad jag förstår så ska det enligt folk vara väldigt ”svårt” att få sina djur omhändertagna, enligt vissa görs det ju aldrig något åt vanvård och djurplågeri.

     • Lily of the valley 8 februari, 2015 den 10:28 #

      De mutade inspektörerna tar gärna fina djur så att Djurambulansen kan tjäna en hacka på dem. Idag avlivar ägarna sina djur innan hellre än att de ska hamna i helvetet på SPCA.

     • Linda 9 februari, 2015 den 10:03 #

      Ja, jag har hört och läst att folk gör så, och det förstår man ju, räkningarna blir ju enorma och det kan i vissa fall faktiskt vara skonsammare för djuren, en del djur är ju lite mer känsliga än andra och att hamna på hund eller kattstall ex utan personer som djuren inte känner kan vara direkt förödande för vissa djur. Jag har även hört folk säga att dom inte heller är beredda på nysatsning eller utöka sin djurhållning, pg av det här märkliga djurskyddet som råder nuförtiden, det är duktiga kunniga djurfolk som sagt så, och det förstår man ju, inte kul att lägga ner själ o hjärta och mycket pengar bara för att få det konfiskerat utan att ens få chans till rättvis prövning i domstol. Sorgligt 😦

     • Uppfödare 10 februari, 2015 den 04:44 #

      Tänk på hur lätt myndigheterna förgör och destruerar mångårigt avelsarbete, bara genom ett skott så kan hela blodslinjer dö ut.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: