Skånepolisen jagar bönder

14 Jan

Länsstyrelsen i Skåne har under flera år kritiserats för att omhänderta djur utan polis. Nu verkar det bli tvärtom. Polis omhändertar djur utan Länsstyrelsen.

Vid halv åttatiden på kvällen den 12 januari 2015 får ett äldre lantbrukarpar i Simrishamn se någon utanför som lyser med ficklampor i deras stall. De har en fin köttkobesättning om hundratalet djur. Paret blir mycket rädda och ringer till sin son som är den som sköter djuren och bor en bit bort med sin familj.

Poliserna knackar på dörren och när paret öppnar tränger sig poliserna in i huset utan att presentera sig eller säga något om varför de är där. De frågar efter personnummer och börjar rota i mannens medicinskåp för att få fram det.

perDet visar sig att det står en polisbil på gården. Det är samme polis Per Hansson som vi träffade i förra inlägget och hans kollega Frida Sjöström.

AnkiDet finns två schäferhundar på gården. Den äldre 11½-åriga Anki, sover gott i halmen i stallet när poliserna kommer och väcker henne. Poliserna tycker att hon är mager. Hon väger 38 kg. De tycker också att hon har ont i höfterna. Enligt polis Frida är hon apatisk. Polisens bild.

vatten i stalletVattenhink och hundfodertunna i stallet. Anki är den som vallar ungtjurarna. Poliserna anser att hon är så rädd för korna så hon törs inte dricka vatten och hon får ingen mat. Polisens bild.

Tipsi3-åriga Titzi har en koja och står i löplina på natten. Poliserna skriver att hon inte skäller när de kommer och att hon är väldigt snäll. Polisens bild.

Tipzi i kojanDe skriver att hon har ont i höfterna och saknar mat och vatten. Polisens bild av Titzis koja. Vatten har hon i en skål, bilden nedan.

image_00001

kojanDetta är polisens bild av en koja som inte används. Hinkarna har inget med hunden att göra visar det sig.

image3Farfars lövhinkar med regnvatten.

kojan2Det är inte längre tillåtet att ha hundar bundna mer än två timmar. Så detta är ”brottet”. ”Domen” kommer omedelbart då poliserna beslutar att omhänderta båda hundarna. Det finns inget skriftligt beslut, inget föreläggande eller påpekande sedan tidigare. Handläggaren i Ystad kommer dagen efter att säga att det behövs inte för att ta hundarna.

image1Husse har redan byggt en hundgård men den får nog Titzi aldrig se.

Det konstiga är att polisen påstår sig ha varit där även kvällen innan utan att ha gett sig till känna och sett hunden i löplinan. Om de nu ansåg det vara ett lidande varför sa de ingenting?

image_00001 (1)I vanlig ordning ringer poliserna in Djurambulansen. Klockan är ca 22.30 när de kommer. Den kvinnliga chauffören liksom poliserna klafsar in i ladugården utan varken skyddskläder eller -skor. I Djurambulansen finns redan katter. Fler djur som ”hittas” i Skåne nattetid? Varje hund och katt inbringar 200:-/st och dygn.

image_00001 (5)Djurambulansen kör från gården med båda hundarna en timme senare mitt i natten och lämnar två familjer i total chock. Frida upprättar en anmälan om djurplågeri och tar kontakt med Peter Stenberg (han igen!) på länsstyrelsen för att kontrollera de övriga djuren.

Elsa-PiaDagen efter försöker djurägaren få tag på veterinären som besiktigat hundarna i Örkelljunga. Det är Elsa-Pia Ehrenpris (som vi också känner igen). Titzi, som väger 42 kg och inte får någon mat, anser Elsa-Pia lider för hon är för tjock och bör väga 35 kg för att vara normal. Anki som väger 38 anser hon vara för mager.

djurplågeri gladsaxYstad Allehanda hänger ut djurägaren som ”djurplågare” och hävdar att en hund varit bunden ”en längre tid” och den andra är ”undernärd”. Någon mat ”syns inte till”. Nej, hundar skall inte äta 24 timmar om dygnet. De flesta vuxna hundar får mat 1-2 gånger per dygn. Länsstyrelsen vet ingenting men polisen skall underställa dem beslutet och det blir en länsveterinär som kommer att avgöra hundarnas öde.

Anki och TipsiAnki och Titzi ovan njuter av en promenad på stranden. De gick hela dagarna med husse lösa på gården. Nu sitter de i en box på SPCA.

Mikael Gustavsson tycker djurägarens fru ”tjatar” när hon ringer för att få besked om hur hundarna mår. Dottern ligger i soffan och gråter, matvägrar och vill dö. Han hänvisar, brysk i tonen, till polisen och vill inte alls berätta om hundarna. Dottern oroar sig och vill veta. Micke säger att ”det kan du väl säga ändå” till henne, men mamman vill höra det och inte ljuga för sitt barn.

Micke är sur och ger ett oproffsigt intryck, svär och är allmänt otrevlig. Han ifrågasätter varför hon ringer, ”de har det bra nu” och ”de är på pensionat”. Han hävdar, utan att veta hur hundarna har levt, att ”de har det mycket bättre nu”. Micke blir hotfull i tonen och säger att polisen sagt att det ”var på vippen” att de blev av med de övriga djuren också. Han ifrågasätter varför hon ringer och ”tjatar”, ”det är inte era hundar längre” och ”ni har ju inte brytt er om dem tidigare”. Han tycker det är ett väldigt tjatande om trafiktillstånd och hävdar med en dåres envishet att han har ”ett undantag”. Minst sju personer överhörde detta samtal.

Svärfar, den gamle bonden, som under många år byggt upp besättningen, löper risk att dö av chocken. Nu är hela besättningen skickad till slakt och stallkatterna är avlivade.

Är detta det nya tricket för att avveckla lantbruket? Att ge sig på hundar och katter?

113 svar to “Skånepolisen jagar bönder”

 1. Christer 16 januari, 2015 den 08:56 #

  Djurskyddsinspektörerna borde vara mer än en skrivbordprodukt! Låt det bli ett krav att dom måste äga och driva djurverksamhet i 25år innan dom kan bli inspektörer/paragrafryttare! Plus polisen som inte vet ett dugg om djur inte ska beblanda sig i sådana frågor.

 2. Stina Harvidsson 16 januari, 2015 den 02:22 #

  Lämna genast tillbaka hundarna tillsammans med en stor check som kompensation för otillbörligt lidande. Det är helt absurdt hur det går till i Sverige. Rena terrorfasonerna!!!

 3. Arne Gunnarsson 15 januari, 2015 den 11:01 #

  En fråga till någon som vet…..Eftersom den enskilde fortfarande är ägare till djuren – och således skall anses betalningansvarig för omhändertagandet – vad är det som hindrar honom att begära att djuren omedelbart slaktas/avlivas – hellre än att riskera att få fakturor på hundratusentals kronor från SPCA??? Finns det något i lagstiftningen som hindrar detta?

  • Redovisningskonsult 16 januari, 2015 den 12:01 #

   Ägaren får inte förfoga över djuren. I ett fall ansågs djuren vara för värdefulla för att slaktas enligt länsstyrelsen de var av fjällras. Istället för en slaktlikvid på cirka 75 000 kr fick djurägaren 15 000 kr för hela besättningen vilket polismyndigheten ansåg vara ett bra pris. Farmartjänsten som skötte de tio djuren hade förutom sin timersättning ett avtal med polisen om att de skulle ha reseersättning med 250 kr per mil. Resorna under en månads skötsel gick på 85 000 kr därtill kom naturligtvis timtaxan. De vuxna djuren därav två fullvuxna tjurar motsvarade sålunda 6 mils bilkörning per styck omräknat i omhändertagarens ersättning. Djurägaren nekades dessutom domstolsprövning i förvaltningsrätten, märkligt. Djuren bedömdes som friska och välmående av länsstyrelsen. Därtill kommer att polisen skrev över djurägarens SE-nr till myndigheten för att omhänderta djuren på denna gård, djurägaren är inte delgiven något beslut och har inte heller rätt att överklaga omhändertagandet, beslutet att omhänderta djuren anses inte ha rättsverkningar mot djurägaren. Även i ärendet med överskrivning av SE-nr till polisen nekas prövning i förvaltningsrätten. Att personens SE-nr övertagits av polisen anses inte ha rättsverkningar gentemot personen ifråga. Länsstyrelsens djurskyddsinspektör tyckte ärendet var jättekrångligt och kunde inte redogöra för hur hon hade tänkt vid förfrågan.

   • ledsen 16 januari, 2015 den 09:17 #

    Har det skrivits en artikel om detta ärende? Om ja, länka gärna! Vill veta mer.

    • Redovisningskonsult 16 januari, 2015 den 10:22 #

     Det har inte skrivits någon artikel om detta ärende, är väl ett av det stora mörkertalet. I dagsläget är fakturan bestriden, trots detta skickar polisen, nu kammarkollegiet påminnelser trots att detta strider mot god inkassosed. Polismyndigheten har däremot erbjudit sig att betala en del av den ockrade resekostnaden själva. Vid ett rutinbesök där de deltagande var 4 uniformerade poliser, 2 psykologer samt 2 djurskyddsinspektörer kunde inte några brister i djurhållningen påträffas, men som grund för omhändertagandet finns det, enligt länsstyrelsen, ostridiga beviset, att djurägaren under förhöret inte sade sig kunna uppge det exakta antalet kaniner som fanns på gården. Eftersom djurägaren har en vid tingsrätten inskriven nyttjanderätt till fastigheten men lagfarten står på en person med djurförbud var det tydligen bara att omhänderta djuren trots att det inte fanns några brister enligt protokollet. Det exakta kaninantalet hade ju inte uppgivits vid tillslaget. Den gamla strävsamma lantbrukarhustrun är ju trots allt uppfostrad med att ha respekt för myndigheterna och var väl chockad när det dök upp 2 polisbilar och 4 uniformerade poliser på gårdsplanen. Vid omhändertagandet måste SE-nr skrivas över på polisen, detta var tydligen inga som helst problem. Polisen uppger att då ringer man bara till Jordbruksverket vilket de också gjorde. Beslutet att överföra SE-nr till Polisen överklagades emellertid till förvaltningsrätten dit Jordbruksverket överlämnade ärendet. Det är väl nu som det börjar att köra ihop sig för länsstyrelsen som tydligen dikterar domar och beslut i förvaltningsrätten. Förvaltningsrätten beslutar att avvisa ärendet med motiveringen att personen ifråga aldrig har haft någon produktionsplats med SE-nr. Detta har överklagats till kammarrätten men svar har aldrig erhållits därifrån. Blir svårt att fullgöra de femåriga miljöstödsåtagandena som finns utan SE-nr. Trots att miljöstöd har erhållits på SE-nr samt att registerutdrag mm bevisar innehav av SE-nr väljer förvaltningsrätten att ljuga för att komma ur situationen uppenbarligen på uppdrag av länsstyrelsen. Talade med en chefsperson på länsstyrelsens djurskyddsavdelning och presenterade mig som juridiskt ombud i ärendet. Det svar jag då fick var att om jag hjälpte till att överklaga i ärendet var jag en medbrottsling, det visade bara att jag inte respekterade djurskyddslagen. Det var starka ord från en tjänsteman, enligt djurskyddslagens förarbeten skall den som inte respekterar djurskyddslagen inte ha några djur men jag trodde inte detta gällde juridiskt ombud.

     • Svar till redovisningskonsult 16 januari, 2015 den 11:39 #

      Produktionsplatsnummer får inte flyttas utan tillhör ett visst geografiskt område varför vissa djurhållare ibland måste ha flera produktionsplatsnummer. Om du har upphört med djurhållningen ska det anmälas till jordbruksverket men ditt produktionsplatsnummer ska finnas kvar eftersom det är bundet till ett geografiskt område vilket inte kossorna är.

      Miljöstöd kan man inte få för kaniner så som jag förstår det har du fått miljöstöd baserat på fjällkobesättningen som du inte längre har.

      Länkar till Jordbruksverket

      http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/olikaslagsdjur/notkreatur/markningjournalforingochregistrering/produktionsplats.4.7a446fa211f3c824a0e8000171686.html

      http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/stod/jordbrukarstod/miljoersattningar/ekologiskproduktion/villkorfordjurhallning.4.7850716f11cd786b52d8000529.html

     • Redovisningskonsult 16 januari, 2015 den 02:14 #

      Frågan är om polismyndigheten kan överta en persons produktionsplats om personen i fråga inte berörs av något beslut om omhändertagande. Detta är en rättslig inskränkning men trots detta nekas rättslig prövning i ärendet i förvaltningsdomstolen. Inskränks någons civila rättigheter finns det väl alltid en rätt till prövning i domstol. Beslutet är riktat till annan än djurägaren och fastighetsinnehavaren, beslutet om omhändertagande av såväl djur som produktionsplats får därför inte överklagas av den som är djurägare samt fastighetsinnehavare, omhändertagandet skedde på plats därav överföring av SE-nr till polisen..

     • Solveig 16 januari, 2015 den 02:16 #

      till ”Svar till redovisningskonsult”
      Jag tror mig veta vem redovisningskonsult är, även misstänker jag mig veta vilket ”tillslag” som hänvisas till.
      Om det är de jag tror så är redovisningskonsult mycket väl insatt i allt kring detta eftersom dennes livsverk har varit att jobba med just redovisning och jordbruk.
      Och, ja, det är en, förlåt mina kommande ord, en förbannad röra på det som skett och ja, polisen har tagit över produktionsplatsnummer och även med hjälp av förfalskade handlingar och kopior på handlingar och handlingar för fel år även snott åt sig jordbruksstöd.
      Detta har Bea Ask ansett helt korrekt, ja såklart, hennes ”kompis” var ju troligtvis inblandad.
      För den som har lust att försöka komma på vem, vilka och vad det handlar om är mitt stalltips, läs mer av de äldre inläggen i denna blogg så kanske det blir uppenbart vem, vilka och vad det handlar om.
      Det är förbeställda uppdrag, jäv, korruption, avundsjuka, mörkande på alla plan inblandat här, så även prestige och en drabbad som visat mycket stort kurage som behållit sin stolthet genom alla de olika ”processer” den utsatts för. Självklart ser det ut som mycket handlingar när det läggs kopia på kopia på kopia i flera högar fast det från början bara var ett fåtal handlingar. Sen är det ingen i som ids läsa igenom allt utan väljer alternativ enkelt, dvs avslå, undan, väck på enklast sätt och sen blev det ännu mer handlingar vilket i vissa kretsar sen anses som än mer gedigen utredning.

     • Redovisningskonsult 16 januari, 2015 den 02:40 #

      Detta handlar om ett annat ärende

     • Svar till redovisningskonsult 16 januari, 2015 den 03:42 #

      Den som håller lantbrukets djur skall från första djurindividen ha ett produktionsplatsnummer av den enkla anledningen att kunna spåra och förhindra att smittsamma djursjukdomar sprids. Det är också därför som omärkta djur inte under några omständigheter får transporteras ifrån den plats där de befinner sig Produktionsplatsnumret är bundet till ett visst geografiskt område och får därför inte flyttas. Eftersom polisen inte har något produktionsplatsnummer är de inte heller behöriga att verkställa de omhändertagandebesluten som länsstyrelserna meddelar enligt djurskyddslagen därför djurskyddslagen är inte tillämplig på lantbrukets djur som i andra termer benämns med animalieproduktionens djur. Definitionen av omhändertagande har en helt annan betydelse i EU-lagstiftningen. Vare sig polisen eller någon annan kan någonsin ta över någon annans produktionsplatsnummer såvida de inte förvärvar det geografiska området för vilket produktionsplatsnumret gäller. Vare sig myndigheter eller domstolar har behörigheten att ändra ett beslut som har fattats på EU-nivå. Djurförbud förhindrar inte någon att vare sig äga fastigheter, äga djur eller att inneha produktionsplatsnummer.

     • Svar till redovisningskonsult 2 16 januari, 2015 den 04:01 #

      Dessutom huserar polismyndigheten i Sverige inte på någon jordbruksfastighet oavsett hur de än omorganiserar sig. De är inte heller behöriga att upphandla avtal med leverantörer i djurskyddsärenden åtminstone inte vad gäller animalieproduktionens djur och det finns inget behov för det i heller eftersom det finns inget utrymme för regionala myndighetsbeslut om omhändertaganden av djur och djurförbud i EU-lagstiftningen. Tillämpliga bestämmelser finns i EU-lagstiftningen och brottsbalken. Tjing-Tjingeling!

     • Redovisningskonsult 16 januari, 2015 den 04:05 #

      Jag utgår från att polisen gjort fel som övertagit såväl djur som lokaler på fastigheten och SE-nr under omhändertagandetiden, från en person som inte omfattas av djurförbud eller beslut om omhändertagande. Jordbruksverket har förstått problematiken och överlämnat beslutet om överlåtelsen av SE-nr till förvaltningsrätten för avgörande. Förvaltningsrätten avvisar ärendet trots att det är Jordbruksverket som överlämnar ärendet och att överklagandet inkommit i rätt tid. I överlåtelsehandlingarna som polisen upprättar när sedan djuren försäljs uppges att det finns ett beslut om omhändertagande riktat mot en viss person men att djuren ägs och handhas av en annan person. Polisen har därmed enligt sina egna uppgifter i kontrakten om försäljning sålt stöldgods. Djurägaren nekas rätt att överklaga beslutet.

     • EU-medborgare 2 16 januari, 2015 den 04:44 #

      Jordbruksverket har inte alls fattat problematiken för då skulle dom ha stoppat hela förfarandet med omedelbar verkan. Vaddå skicka till förvaltningsrätten och att djurägaren nekas rätt att överklaga beslutet?! Dom har ju ingen talan ens! Det handlar om unionsrättens företräde och den får vare sig myndigheter eller domstolar i Sverige ändra effekten på! Man kan ju undra om involverade dricker kaffe ur koppar med öron på insidan Ha, Ha, Ha

     • forystablogg 16 januari, 2015 den 04:12 #

      Utom i Sverige som är undantaget i EU…

  • Arne Gunnarsson 16 januari, 2015 den 09:03 #

   Efter att ha läst allt som skrivits om olika regler, olika myndigheter, EU-rätt, partiska bedömningar osv. kan jag bara konstatera att allt är en jäkla soppa. Hela samhället bygger på att man kan lita på våra myndigheter och att det finns rättssäkerhet för den enskilde. Att det finns möjlighet att överklaga osv. Men så är det tydligen inte när det gäller djurskyddsärenden. Vi i LPo vill återinföra normalt vettig bedömning när det gäller djurhållning men jag vet ta mig fan inte var man skall börja….Det handlar inte bara om djurskydd i sig, utan om avfolkning på landsbygden. Måste man alltid köra hem på lunchen för att se till sin utekatt????…..Får inte djuren bli smutsiga när de trampar upp marken eller lägger sig i sin egen gägga????…Får man inte använda gamla byggnader???….Snart måste man väl ha med sig hunden i sängen för att betraktas som tillräckligt mycket djurvän…..

   • yorkielove 16 januari, 2015 den 09:13 #

    Nej, ve och fasa!!
    Man far inte rakna sangen som badd for hunden.
    Jag hade en baddplats for lite for mina hundar och det fick jag anmarkning pa!
    Trots att de aldrig ligger nagon annanstans an i sangen, sa var jag tvungen att kopa ytterligare en badd!

   • Carina Hedberg 17 januari, 2015 den 03:34 #

    Nej det kan du inte det heller för då åker du in för tidelag! Så för fasen se till så att du och hunden har skilda sovrum!

 4. Och människans rätt? 15 januari, 2015 den 10:16 #

  Förvånar mig inte. När vi kan ha samma djurskyddslag som nazisterna inrättade så kan vi väl också ha Gestapomän som poliser?

  • silvana kindberg 16 januari, 2015 den 12:43 #

   Vad är polisen och djurambulansen rädda för eftersom de smyger sig hem till djurägare efter mörkrets inbrott för att ta deras djur.

   • Solveig 16 januari, 2015 den 02:17 #

    SANNINGEN!

 5. Anna 15 januari, 2015 den 10:02 #

  Ja du Micke är the never ending story,,,, varit lyckosökare hela sitt liv och nu äntligen har han hittat något han kan tjäna pengar på.. hoppas hans lilla bubbla spricker snart.. och den där veterinären verkar ju inte ha sina papper i ordning, men det är klart kaka söker maka 🙂

 6. Ghostrider 15 januari, 2015 den 04:22 #

  Att Mikael Gustavsson beter sig som ett tjurigt bortskämt barn som inte får som det vill och hotar dem han pratar med är ingen ovanlighet snarare en rutin. Han får alltid oförklarliga vredesutbrott ungefär var 15:e sekund även vid kortare konversationer om omhändertagna djur. För människan är detta ett naturligt beteende i alla åldrar när den vet med sig att den har gjort fel.

  Mikael Gustavsson håller sig heller aldrig till sanningen när det kommer till vad som gäller när djur omhändertagits och han hävdar envist att det inte är den berörde djurägarens djur. Men där har han fundamentalt fel!

  Detta är vad som gäller när djur omhändertagits:

  Djurägaren får inte längre förfoga över djuren men är fortfarande ägare till djuren, Polisen disponerar djuren och polisens leverantör handhar djuren.

  Om det är som Mikael Gustavsson alias ”Mike crocodile dumb be” Gustavsson säger då hade polisen inte kunnat fakturera djurägaren för omkostnaderna vid omhändertagandet.

  Polisassistenternas agerande är grovt tjänstefel, spaning får inte bedrivas utan särskilt tillstånd, berörd djurägare har rätt att få ut anmälan som gjorts, kommunicering ska ha skett, utlåtanden och uttalanden om hundarnas hälsostatus skall utföras av veterinär innan hundarna lastas på förrättningsstället samt identifiering/ kontroll av hundarnas chipmärkning ska ha skett innan lastning sker!

  Förundersökningen blir med största sannolikhet nedlagd därför inget brott är begånget. Det man inte vet någonting om kan man inte heller åtgärda och det finns inget uppsåt.

  • eva 16 januari, 2015 den 07:09 #

   ja får verkligen hoppas på detta så dessa människor får tillbaks sina hundar. Per gör tydligen som han känner för när han förföljer mej i tjänst.

 7. Bente Andersen 15 januari, 2015 den 02:23 #

  Dom djur som inte sköts om ska naturligtvis omhändertas men det måste finnas en dialog mellan ägaren och ls. Det här måste ju vara brottsligt att bara gå in och stjäla djuren. Vilken tur att dom inte var här när min hund fick artros och blev överviktig. Vi bantade ner henne trots att hon inte fick gå längre sträckor på ett par veckor. Här verkar dom vara desperata för att göra ”bra” TV. Jättebra att sanningen sprids

  • Jenny 16 januari, 2015 den 01:50 #

   För ett gäng år sedan blev vi polisanmälda för vanvård av våra hundar – de fick ingen mat och var magra sades det. Polisen kom och knackade på dörren. De fick naturligtvis komma in och titta på de magra och undernärda hundarna. Efter en kvarts kelande med de två hundarna gick de, men först efter att ha talat om att det var himla fina hundar, synd att missundsamma människor ska slösa med deras tid och anmäla folk för djurplågeri bara för att.

   • Micke 16 januari, 2015 den 02:36 #

    …och de tog inte dina hundar? Mycket märkligt. Jag trodde att Polisen tog allt bara för att djävlas?

    • Solveig 18 januari, 2015 den 12:12 #

     Alla poliser är väl inte korrupta heller, det är nog bara en bråkdel men de skitar ner och misskrediterar hela sin kår vilken normalt har mycket yrkesstolthet och aldrig skulle komma på dylika idéer, det måste vara mycket finfina morötter eller en brännande stark eld i röven för att dessa som nu huserar ska starta, det tror jag de flesta begriper. Dock är det synd att de brottsliga verkar ha tagit över styret totalt eftersom till synes ingen protesterar mot de sina.

 8. Ifrågasättande 15 januari, 2015 den 01:44 #

  Fick höra ryktevägen att Mikael Gustavsson inte var i Sverige i samband med detta. Kollade upp det och det stämde att när detta utspelade sig satt han på ett flyg. Hur kan du då påstå att ni pratat med honom?

  • yorkielove 15 januari, 2015 den 01:56 #

   Hittar du ”ifragasattande” nagonstans I texten ovan, dar det star nar Micke kontakrades?

  • forystablogg 15 januari, 2015 den 02:48 #

   Samtalet är dagen efter.

   • Frågande 15 januari, 2015 den 08:30 #

    Märkligt för han var inte hemma då heller…

    • yorkielove 15 januari, 2015 den 08:39 #

     ”Fragande”, jag ar inte hemma nu heller, jag kan bli nadd via telefon pa flyg, faktiskt var jag an befinner mig.

    • Solveig 16 januari, 2015 den 02:18 #

     OK, var det fasta hemtelefonen det ringdes på?

     • Kent Olsson 17 januari, 2015 den 01:42 #

      I dagens cypersamhälle går det att vidarekoppla telefoner.

 9. yrsa 15 januari, 2015 den 01:20 #

  Vist vattnet ser inte riktigt fint ut men de säger att de hade inte tillgång till varken vatten eller mat som inte är sant. Dom hade tillgång men kanske sagt till ägaren om en varning och chans att fixa till vattnet och rengjord. Sedan unghunden ska vöga lite mer än vanligt för att hålla sig frisk. Anki den 11 åriga tiken vist 38 kg är bra vikt för en sån gammal tik enligt mig. Min syster hade en dansk/svensk gårdshund Bellis i lina nästan hela dagen fär de första för att hon rymde mot vägen och höll på att bli påkörd några gånger … det är plågeri att hålla hunden inne hela tiden när de hartillgång att vara ute med ägare men hon drog dirket och för hennes egen säkerhet var hon bunden för vi har tåg oxå och hon var nära att bli överkörd där med. Tycker att ägarna ska få tillbaka hundarna och själva åka till sin vet för koll om de med höfterna. Detta är inte rättvist om inte ägaren får sj en chans att undersöka vet och fixa de åtgärden som krävdes. Sedan att de inget fick veta är inte ok. alla har sin rätt att veta vad de gäller och chans att återta de återgärden som krävs för att få ha kvar hundarna.

  • Ingen Syrpytta 15 januari, 2015 den 01:52 #

   Alla gamla hundar har känning av artros i lederna och kan lätt lindras för hunden genom kosttillskottet glukosamin som kan köpas i alla välsorterade djuraffärer, hos lantmännen m fl. Är man en 11-årig tysk schäfer som rastypiskt ska gå lite ”hottat” med bakdelen lägre så har man också rätt att ha känning av lite artros.

   Omhändertagandet skulle aldrig skett. En tillsägelse hade varit tillräckligt!

   Men vad kan man egentligen begära av ”Kalle och chokladfabriken” och ompalompierna?

   • eva 15 januari, 2015 den 02:35 #

    det är förtvining av musklerna som gör att dom blir försvagade.tillbaka me han på Choko Bako o mumsa tryffel

    • Wayne 15 januari, 2015 den 04:05 #

     Med andra ord ett riktigt Tryffel svin !

     • eva 16 januari, 2015 den 07:11 #

      haha javisst så äckligt svin

  • eva 15 januari, 2015 den 02:23 #

   helt rätt .gårdshunden är speciell hade sn likadan den stack direkt den fick tillfälle.hunden dör inte av o stå bunden.dom ska lämnas tillbaka

   • Eva2 15 januari, 2015 den 06:18 #

    ”helt rätt .gårdshunden är speciell hade sn likadan den stack direkt den fick tillfälle.hunden dör inte av o stå bunden.dom ska lämnas tillbaka”
    Vilket trams. Jag har haft dansk svensk gårdshundar i över 30 år och att det ligger i rasen att rymma är bara trams.

    Den äldre hunden är över 11 år står det. De har alltså haft 11 år på sig att sätta upp staket så hunden inte står bunden. 11 år. Hur svårt är det att inhägna sin gårdsplan/trädgård eller var man nu vill ha hundarna på nätterna?

    • ledsen 15 januari, 2015 den 08:54 #

     Var står det att de har haft hunden sen den föddes?

     Nu sitter hunden i alla fall i en bur och kommer att sitta där i nån månad medan pengarna tickar in till Djurambulansen… Tick tick tick…

     • yorkielove 15 januari, 2015 den 09:03 #

      Egentligen svar till”Eva2″:
      Dessutom ar ju hundar individer och darmed beror det inte pa rasen om de har benagenhet att rymma eller inte, vilket du, som haft din ras sa lange, vet.

     • eva 16 januari, 2015 den 09:42 #

      så va de med den friheten.Ja hoppas av hela mitt hjärta att dessa fina hundar får komma hem igen hemskt

    • eva 16 januari, 2015 den 07:14 #

     där finns undantagsfall av dsg.alla är inte såna men dom har en tendens att försvinna helt plötsligt om man inte har koll på dom o såna som drar direkt.

  • forystablogg 15 januari, 2015 den 02:51 #

   Hinken är kollad och det är inte vatten till hunden. Det fanns i ett annat kärl med vatten. Se ovan! Finns inget om höfter i veterinärprotokollet. Mig veterligt har dessa poliser ingen veterinär kompetens.

   • Solveig 16 januari, 2015 den 02:32 #

    Kunde tro det, myndighetspersonal är experter på att ”hitta” motiv för sina påståenden. Finns det inte på plats kan man alltid ”återanvända” överskott eller samma från något annat ärende hos någon annan.
    Det finns bevis för sånt både i Gävleborg och Dalarnas län, ett vedertaget arbetssätt. Om/när det uppdagas dras genast djurförbud in, så skedde ju i Gävle för ett par år sedan. Faktiskt var det så att jag blev ”delskyldig” till det eftersom jag var upp och på plats fotade ALLT som fanns. Jag fick tom polisens eget material vilket aldrig varit ”offentligt” innan. Detta tack vare tjänstemän vilka jobbat med arkivering och följt regelboken. Det blev två heldagar med timmar på tåg men det var det värt. Kommunen och länsstyrelsen var fantastiska, mycket tillmötesgående, trevliga och hjälpsamma. Jag var till polisen sist och där var de så nitiska att jag inte fick 15 minuter till att fota eftersom de stängde 16.00, PRICK, det var därför jag fick ta samma resa en dag till, avrundat ca 10 timmars resa med allmänna kommunikationsmedel (skulle tagit dryga timmen enkel med bil).
    Det har visat sig på fler håll att de som jobbar med arkivering är noggranna, duktiga och utför sina jobb korrekt, så att säga ”med beröm mycket väl godkänt”. Det är tack vare dessa fantastiska människor där korruption, jäv, bluff och båg inte finns ens i föreställningsvärden som vi nu i efterhand kan finna så mycket bra att ha i myndigheternas egna arkiv.

 10. Fakta och funderingar 15 januari, 2015 den 12:38 #

  Rasbeskrivning på Tysk Schäfer:
  Storlek och utseende
  Det är en medelstor hund, något långsträckt, stark och muskulös. Mankhöjd för hanar är 60–65 cm och för tikar 55–60 cm. Vikt för hanar är 30–40 kg och tikar 22–32 kg. Två olika hårlag finns; normalhårig och långhårig. Färgen är svart med rödbruna, bruna, gula till ljusgrå tecken. Enfärgat svart eller grå, grå med mörkare skiftning. Svart sadel och mask.

  Jordbruksverkets föreskrifter 2008: 5:

  4 kapitlet 2 § Bestämmelser om straff för brott mot dessa föreskrifter finns i 36 §
  djurskyddslagen (1988:534).

  2 kapitlet 11 § Hundar får inte hållas bundna inomhus.
  Utomhus får hundar inte hållas i löplina permanent. Vid tillfällig uppbindning får
  hundar bara hållas bundna två timmar per dygn och endast på ett sådant sätt så att det
  inte utgör en skaderisk för hunden. Valpar under 6 månader får endast hållas bundna
  kortare stunder.
  I samband med långfärder och draghundstävlingar får hundar hållas bundna när
  temperaturen överstiger 0 grader. Hundar som har en päls som är anpassad till kallt
  klimat och som är vana vid kyla får hållas bundna även vid lägre temperatur.
  Uppbindningen ska ske på sådant sätt som ger dem möjlighet att ligga ned på ett
  naturligt sätt och de ska ha tillgång till väderskydd som ger dem en torr och ren
  liggplats.
  Allmänna råd 2 kap. 11 §
  Hundar bör inte bindas i stryphalsband

  Djurskyddslag 1988:534:

  Anmälan om vanvård m.m.
  28 a § Om den som tillhör djurhälsopersonalen i sin yrkesutövning finner anledning att anta att djur inte hålls eller sköts i enlighet med denna lag, de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen eller de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen, ska denne anmäla detta till kontrollmyndigheten. Lag (2009:303).

  32 § Trots det som föreskrivs i 31 § 1 om tillsägelse och rättelse ska länsstyrelsen eller Polismyndigheten besluta att ett djur som är utsatt för lidande omedelbart ska omhändertas om:
  3. det i övrigt bedöms absolut nödvändigt från djurskyddssynpunkt.
  Om beslutet har meddelats av Polismyndigheten, ska beslutet underställas länsstyrelsen, som snarast ska avgöra om det ska fortsätta att gälla.
  Omhändertagandet ska ske genom Polismyndighetens försorg. Lag (2014:699).

  Vilken veterinär konstaterade på plats att hundarna var utsatta för lidande?

  Vem bedömde att det var absolut nödvändigt från djurskyddssynpunkt att omedelbart omhänderta hundarna mitt i natten under polisens jourtid?

  Vem var jourhavande vaktbefäl? Har jourhavande vaktbefäl beordrat ut polisassistenterna på djurskyddskontroll under polisens jourtid?

  Är hundägaren medveten om att det finns bestämmelser om när och hur hundar får vara uppbundna i löplina?

  Kan polisassistenterna ha överreagerat i sin tjänsteutövning?

  • forystablogg 15 januari, 2015 den 02:58 #

   Poliserna på plats gjorde bedömningen De lär enligt egen utsaga bedrivit spaning på hunden även föregående kväll. Där fanns ingen veterinär. Formellt beslut tog inre befäl Louise Englund kl 20.05. De hävdar att det finns en anmälan men den vill de inte lämna ut. Vem som beordrat vet vi inte. Nej, ägaren visste inte om bestämmelsen. Han byggde en hundgård redan dagen efter.

   • MF 15 januari, 2015 den 04:23 #

    Bedrivit spaning? Låter som ett grövre narkotikabrott. Det är naturligtvis enklare att ge sig på ett pensionärspar än kriminella.
    Det ger även några pluspoäng i media för världens lataste poliskår att rädda några djur.

 11. Djurägare 15 januari, 2015 den 11:31 #

  Men det räcker att titta på bilderna. Bilden där vattenhinken till hunden i hundkojan syns, säger mycket tycker jag. Det är nog bland det smutsigaste vatten jag sett.
  Det är trots allt olagligt att ha en hund bunden och då är det olagligt för alla, alltid.
  Dom kan väl ha haft hunden någon annan stans till hundgården var klar, thats it.

  Sen om man tittar på vattenhinken som står med fodertunnan, så ser inte det vattnet rent ut heller, men det är svårt att säga. Vad jag däremot ser så är båda hinkarna väldigt smutsiga och det är aldrig välskötta vattenhinkar.

  Sen har jag inget att säga om Djurambulansen, för jag vet inte vilka dom personerna är. Men om folk kunde sköta om sina djur så hade ju inte Djurambulansen något jobb.

  Det lustiga är att alla som klagar om ett omhändertagande och lägger ut bilder, på dessa bilder ser jag, som inte är djurskyddsinspektör, utan bara en vanlig djurskötare, massor av fel och brister. Så sluta att gnäll och ta hand om djuren på ett bra sätt istället.

  • forystablogg 15 januari, 2015 den 03:00 #

   En bild säger inget om vattenkvalitet. Speciellt inte en mörk bild. Detta är uppkollat se texten ovan!

 12. Sanslöst 15 januari, 2015 den 10:45 #

  Kanske skulle publicera allt som stod i vet intyget istället och inte bara det som gagnar denna fördrivna blogg. Så kan ju folk bilda sig en egen uppfattning istället! Djurplågare ska inte ha djur.

  • forystablogg 15 januari, 2015 den 11:06 #

   Är du självutnämnd domare?

   • Celia Sager 15 januari, 2015 den 12:25 #

    Sa otroligt inskrankt ” djuragare” uttrycker sig!
    Jag blir ledsen!
    Men tyvarr tanker manga, som du- tills aven deras djur drabbas.
    Det ar nog bara i Sverige som denna manniskosyn finns: Du maste gora och vara precis som jag! Du far absolut inte ” sticka ut”.
    Alla ska alltid skota sina djur som djurvan gor, dvs ha fina hinkar med helt rent vatten och aldrig ha hunden bunden nagonsin.
    Att det finns andra varderingar att ta med nar man bedomer hur djur skots, har ” djuragare” inte funderat over.
    Ska vi/ni ha ett samhalle, dar myndigheter kan ta sig in i ert hem nar som helst, kolla igenom medicinskap, utova vald mot er, psykiskt och fysiskt och ta era djur utan second opinion fran annan veterinar??
    Ar det ett rattssakert samhalle?
    Manniskor doms pa samma satt som vid Franska revolutionen- av anonyma anmalare och, vill jag pasta av helt andra orsaker an att de misskoter sina djur.
    Sant samhalle vill inte jag ha- Ingenstans!

  • Sven Svensson 15 januari, 2015 den 11:29 #

   MEN,,,,,intyget var kanske ” Köpt ” ????

   • forystablogg 15 januari, 2015 den 03:02 #

    I intyget om grisarna skriver samma veterinär att hon fått upplysning om hur djuren levat. Något som hon omöjligen borde kunna intyga.

    • Solveig 16 januari, 2015 den 02:41 #

     Hur det går sen i tingsrätt där en veterinär bara för vidare vad den upplyst om vet vi ju, det bidde ju inte ens en tummetott.
     Men det är tingsrätten det, den ”riktiga” domstolen, den andra domstolen, där är det annat, där gäller det administrativa och där har en dom i tingsrätt ingen betydelse. Nä, en friande dom i tingsrätt är inget att ta hänsyn till, den säger inget om verkligheten. Min slutsats blir då följande: en fällande dom säger då inte heller något om verkligheten, dvs du kan ha ihjäl någon och fällas för mord men det spelar ingen roll eftersom en dom i tingsrätt är underordnad och inte alls säkert att den är verkligheten. Kan vi alla då gå ut och slå ihjäl dem vi inte gillar eller är förbannade på och rycka på axlarna? Det är ju inte säkert att det hänt om någon (med i ”gänget”) skriver att du inte var det trots att vittnen vilka var med, kanske tom någon som överlevt själv vittnar under ed att du är gärningsmannen. Inse hur absurt det är, vi kan skrota hela rättsväsendet, släppa allt fritt så blir det upp till var och en att överleva och skydda sig och de sina.

  • eva 15 januari, 2015 den 02:25 #

   du vet ju inte va du snackar om

  • ledsen 15 januari, 2015 den 03:35 #

   Hur fin djuromhändertagare är Djurambulansen? Hur stora är burarna hundarna sitter i nu?

   Den där veterinären driver ett företag med djur bl. a. nöt… kanske har hon gjort en beställning hos snuten? Håll ögonen på henne!

  • Wayne 15 januari, 2015 den 04:12 #

   Jag ger inte mycket för de veterinärer som Mikael Gustavsson använder sig av.Deras Journalföring är under all kritik där individnummer skall stå kan man läsa Hanhund Blandras.Brott mot Journalföringslagen.Samt att dom står på företagets lönelista.

   • ledsen 15 januari, 2015 den 04:43 #

    Den aktuella veterinären i detta ärende blev av med F-skatten pga bristande redovisning/betalning. Det säger en hel del.

  • Hans 16 januari, 2015 den 10:58 #

   Helt riktigt. Nu försöker den här mytoman-bloggerskan skyla över de uppenbara bristerna genom att påstå att det finns en annan vattenskål minsann. Som om det nu skulle göra världens skillnad. Det är helheten i hanteringen av hundarna som ger bilden av djurägarna. Och den bilden visar tydligt att dom inte ska ha hundar. Att dels hålla en hund bunden som är mot lagen, och dels alla dessa små kojor som är under all kritik. Så försöker man ursäkta sig med att vattenskålarna används inte.. kojorna används inte. Osv… Nähä.. Varför står dom där då? Det tragiska i alltihop är att hundar alltid är så trogna, oavsett vad för slags ägare dom har. nej, jag hoppas vid Gud att det aldrig hamnar nån hund på den gården igen.

   • forystablogg 16 januari, 2015 den 12:18 #

    Att använda invektiv mot mig visar bara hur desperata Mickes vänner är.

   • Sven Svensson 22 januari, 2015 den 09:40 #

    Hans- Nu har hundarna kommit tillbaka. Dina antagande höll som vanligt inte.

 13. Jörgen Norman 15 januari, 2015 den 08:37 #

  Kan någon förklara vad man skall göra när polisen lägger ner utredning om djurplågeri,när det finns vittnen och filmbevis,tacksam för tips.

  • Solveig 16 januari, 2015 den 01:09 #

   Jörgen, vilket fall har du med vittnen och filmbevis som är nerlagt? Det lät intressant.

 14. ledsen 15 januari, 2015 den 08:36 #

  ”Dagen efter försöker djurägaren få tag på veterinären som besiktigat hundarna i Örkelljunga. Det är Elsa-Pia Ehrenpris (som vi också känner igen). Titzi, som väger 42 kg och inte får någon mat, anser Elsa-Pia lider för hon är för tjock och bör väga 35 kg för att vara normal. Anki som väger 38 anser hon vara för mager.”

  Veterinär Elsa Pia Ehrenpris
  Häggebo Lantbruk
  Ljunitsgatan. 37
  266 33 MUNKA-LJUNGBY
  Skåne län

  Företaget aktiverades 1995-04-28. Startdatum för F-skatt 2011-02-19 men det slutade 2013-06-26 pga bristande redovisning/betalning.

  Verksamheten ska syssla med:

  1. JORDBRUK, VÄXTODLING: hö, bär, blommor, bin och grönsaker.

  2. ANIMALIEPRODUKTION: får, nöt och svin även hästuppfödning, uppfödning av lamadjur mfl djur.

  3. SKOGSBRUK: julgransodling och ved.

  4. TURISM: servering och gårdsförsäljning.

  5. VETERINÄRVERKSAMHET

  6. HANTVERK: trä, keramik och tyg-skinn.

  Kanske dags att kolla av var hennes djur kommer ifrån!? Stulna eller hederligt införskaffade?

  • KARMA 15 januari, 2015 den 10:20 #

   Er hun vetrinær (fungerende)Eller pensjonist ? Hun så da ut som en eldre person.Jobber deltid innom LST Og har lov å tjene visse kr uten skatt,,,som i Norge ? angående hennes vurderinger da de hentet dyr på filmen,så syntes dette merkelig at hun ikke på plass visste at de ikke hadde Bl annet øremerkning og kunne da bestemme på plass ,slagt ! Virker mere som hun er kjøpt og betalt ! For meg ble dette bare et sirkus ! Jeg har sett på ”fine”grisestaller griser, som har samme skader? da legges det inn en bunke grus/sand så de får bøke. Griser har også en tendens til å bite i halene på hverandre . Disse går da i store hager ? men selv kan jeg for lite om griser 😉

   • ledsen 15 januari, 2015 den 03:59 #

    Hon är 58 år och verkar faktiskt pyssla med väldigt mycket samtidigt. Vet dock inte hur mycket hon har igång just nu.

    Påminner mig om Jaana Alvesparr som försåg sig med skattebetalarnas pengar genom att ha fyra fosterbarn (eller var det fem) + fyra egna barn + hästverksamhet och massa annat… Donia Hassan fick betala med sitt liv. Ingen behövde ta ansvar för det. Bra ordnat. :´(

 15. MF 15 januari, 2015 den 08:34 #

  Ren terror att röva bort två hundar från sin hemmamiljö på natten. Även om man vill skada människorna så kunde man ju åtminstone tänka på djuren.

 16. Arne Gunnarsson 15 januari, 2015 den 08:03 #

  Även om hundar inte får stå kedjade så finns det naturligtvis ingen anledning att göra ingripanden sent på kvällen och göra blixtutryckning med djurambulansen. Och jag hoppas slippa se detta på TV4…. Men det vore intressant att veta ifall familjen fått någon typ av påpekande före ingripandet så man haft möjlighet att rätta sig. En annan fråga är: Får länsstyrelsen, polisen och djurambulansen också möjlighet att skriva inlägg på denna sida eller släpps deras kommentarer inte in??

  • forystablogg 15 januari, 2015 den 08:49 #

   Nej, som jag skrivit finns inget påpekande innan. De du nämner får naturligtvis skriva men jag har inte sett det än. Inte med namnet i alla fall,

  • ledsen 15 januari, 2015 den 09:20 #

   De kan alltid rösta (betyg 1-5). Tycker de att artikeln är usel så trycker de på stjärna ett under artikelrubriken.

  • Wayne 15 januari, 2015 den 04:26 #

   Arne Gunnarsson ! Tror du verkligen det om Admin du som påstod att du hade haft respekt för den här bloggen.Fråga istället hur många som blir portade på SPCA FB sida vilken är DIS fan sida.Anledningen till hela detta var något annat.Där stod nämligen ett helt stall med köttdjur som inbringat någon miljon i omhändertagande kostnader.Då gör man det enkelt för sig genom att plocka hundarna sen kommer det andra som ett brev på posten Men tji fick han som kallar sig Djurvän och hela skaran av okunniga människor runt omkring denna Galt. Hela besättningen gick till slakt så nu är det tomt i stallet. Det var naturligtvis den som Djurambulansen med hjälp av sina kompisar på polisen ville ha tag i.Hoppas inte dom är med på lönelistan också. Visst skall dessa kriminella myndigheter slå sig på bröstet för Världens Bästa Djurskydd.

   • ledsen 15 januari, 2015 den 04:56 #

    Mitt i prick! De var utan tvekan ute efter korna. Som så många gånger förr. Nu kan vi gissa att LST-skitarna kommer att dra ut på beslutet och se till att de två kidnappade hundarna drar in så mycket kosing som möjligt till Djurambulansen för att sen avlivas. Allt för att straffa ägaren.

    • Solveig 16 januari, 2015 den 03:00 #

     Kan hålla med dig ledsen.
     Jag insåg redan 2009 att där troligen finns ett samband mellan livsmedelsproduktion och djurskydd. Jag ansåg redan då att det som benämns ”Big Pharma” låg bakom. för er som inte vet så är det så att läkemedelsindustrin med sina intressen omsätter mer per dygn än all annan verksamhet globalt sett (till annat hör då alltså bla Microsoft mfl). Där livsmedelsindustrin kan kontrolleras sker inget katastrofalt. Men där hälsosam mat kan produceras vilken inte kan styras och där medborgare då kan få möjlighet att få i sig annat än den ”syntetiskt framställda livsmedesliknade substans” vilket finns på hyllorna i våra butiker måste det ingripas. De som får i sig mindre ”styrmedel” håller sig såklart även hälsosammare, inte minst hjärnan och förmågan att tänka och förstå. Kollektivet, massan ska styras och hållas i schack. Jag vet att det jag nu skrev är ännu mycket svårare att förstå och föreställa sig i sin fantasi än hur svenskt djurskydd hanteras så därför brukar jag inte nämna det ens. för den som verkligen vill veta mer, kommer här lite tips. Ägarintressen i multinationella företag. Vilka som sitter i vilka styrelser globalt. Ha koll på ”klustren” som ex Bilderbergarna. Det finns något som heter Agenda 21. kolla hur en läkares möjligheter till ordination mm styrts upp under de senare åren, lobbyister, socialstyrelsen, gräv fram vilka grundläggande intressen där finns, vilka som styr i verkligheten osv. Det krävs många timmar, många ”mindmapps”, mycket funderande, att alltid ha antennerna ute, att alltid vara beredd att tänka om, att finna alternativa synsätt. Det är en skrämmande syn som kommer fram, för den som ids kommer Svensk djurskydd att ”blekna” och insikter om vad ANNAT kan tänkas vara blir än mer ett frågetecken. Vad som är helt klart är att det handlar om pengar, sen tror jag ni får jobba lite själva för kunskapen och insikten.
     Det finns mängder att rota i, ett första tips är bla boken Forskningsfusket och kanske Gunnar Lindgerns sidor – han som avslöjade margarinet och är med i rötslammsforskningen, sen är det bara att Googla, låna böcker på bibblan, gräva, rota, söka och försöka få ihop det. Lycka till med några sömnlösa nätter.

   • Arne Gunnarsson 15 januari, 2015 den 07:05 #

    Jodå, jag hoppas att kunna ha fortsatt förtroende för denna blogg och att kunna hämta värdefull information därifrån. Men samtidigt som TV4 och djurskyddsmyndigheterna vinklar informationen från sitt håll så kan man inte bortse från att även bloggaren – som enl. uppgift själv blivit utsatt för en felaktig och kränkande djurskyddskontroll – kan frestas bara lämna sådana uppgifter som visar att myndigheterna är ”bovar och banditer”. Jag tror att alla som läser denna blogg delar min uppfattning att det trots allt måste finnas någon typ av djurskyddstillsyn – hur den nu skall utövas. Är lagen fel eller utövas den på fel sätt så måste regelverket ändras. Om enskilda individer utnyttjar lagen för egen vinning så måste man försöka ”sätta dit dem”. Såväl polismyndigheten som veterinärorganisationen lär väl ha en ansvarsnämnd som man kan vända sig till……

    • Liljeholmens 15 januari, 2015 den 07:27 #

     Citat av dej Arne Gunnarsson:
     ” Om enskilda individer utnyttjar lagen för egen vinning så måste man försöka ”sätta dit dem”.

     Det är ju det vi gör!

     Vi bekämpar ”de perfekta brottet” det vill säga att anmäla anonymt till myndigheten och sedan luta sig lugnt och skönt tillbaka och låta etablissemanget/myndigheten sköta jobbet för att sedan träda fram i rätt ögonblick som spekulant och budgivare vid exekutiva aktioner av fastigheter och försäljning av värdefulla djur som slumpas bort för en spottstyver.

     Det handlar egentligen inte om djuren som bara används som ett svepskäl i sammanhanget. Det handlar om pengar. Därför blir inga eller väldigt få djurskyddsärenden åtalsanmälda av länsstyrelsen!

     • ledsen 15 januari, 2015 den 09:04 #

      B L O D S P E N G A R

     • Arne Gunnarsson 15 januari, 2015 den 10:53 #

      Allt detta är bra och det är jättebra att bloggen finns och det är därför jag följer den. Men att bara ”bekämpa det perfekta brottet” genom att skriva här är inte tillräckligt. Är här någon som har kontaktat Justitieombudsmannen eller förvaltningsdomstolen för att utreda om djurinspektören inte har brutit mot sin tystnadsplikt genom att koppla in TV4? Om man har följt de regler som lagstiftningen anger för omhändertagande av djur? Har polisen agerat rätt genom att låta en polisassistent medverka och göra bedömningar som inte ankommer på honom? Är det rätt av Djurambulansen att placera djur i annan egen sidoverksamhet och att själv – utan någon granskning – bestämma avgift per dygn och hur många dygn djuren skall omhändertas osv…….Det måste finnas en massa felaktigheter som granskande domstolar, etiska råd, utfärdare av veterinärslegitimationer etc. bör ta ställning till.

     • Wayne 16 januari, 2015 den 09:22 #

      Arne varför vägrar våra domstolar att inhämta förhandsbesked från kommissionen ? Varför påstod regeringen att dom anmält alla nya regler till EU vilket dom gjorde först 2013.Om vi inte kan lita på regeringen hur skall vi då kunna lita på övriga som är underställda regeringen.Djurambulansen har varit anmäld för brott över ett år men polisen skiter i det.Länsstyrelsen ljuger när dom gör intern utredningar där man undviker material som slår omkull hela deras utredning.Har du funderat över varför Kättström försvann från arenan ?
      §16 som är ett s.k Tekniskt direktiv som handlar om den fria marknaden inom Sverige och övriga länder inom Unionen är direkt olaglig.Den har man myglat över i Tjänstedirektivet.Listan kan göras lång Arne ! Titta på åkeribranschen som är ett bra exempel i vårt samhälle där Maffian tagit över verksamheten med prisdumpningar som inget svenskt företag kan konkurrera med.Där då en del poliser verkligen försöker sätta dit dom som bryter mot lagar och § vilket då handlar om t.ex. Beställare ansvaret.Samtidigt som Skåne polisen Hallandspolisen samt V.Götalandspolisen skrivit ett avtal med Djurambulansen där det klart och tydligt framgår att företaget skall ha ett Trafiktillstånd.Vem vinner upphandlingen ? Djurambulansen Skåne ! Hur kan det vara möjligt ? Kanske något att fundera på ? Du kan till början med läsa Rikspolisstyrelsens skrift inspektion Djurärende där det då klart och tydligt framgår att det behövs inget trafiktillstånd för att köra djur men kör du andras djur måste man ha ett trafiktillstånd.Varför skall det ta ett helt år att avbryta ett kontrakt med en olaglig transportör.Det är först när man själv blir drabbad som man börjar att rota i skiten och ser hur våra myndigheter själva bryter mot lagar o §.Det har tagit 1,5 år att bara få ut det i media.Det börjar närma sig slutet för hans olagliga verksamhet och förhoppningen är att glorian försvinner med den.

     • Sven Svensson 16 januari, 2015 den 09:25 #

      Det finns en anledning till att LST alltid tar det till förvaltningsrätten- de dömer inte i sakfrågan, endast att det har handlagts rätt. Här finns många advokater som vägrar ta mål i förvaltningsrätter, för de målen går sällan att vinna, vilket LST utnyttrar. Alla brott mot lagen skall polisanmälas och gå till tingsrätten, liksom alla andra brottsmål. Mål i förvaltningsrätten går bara att vinna om de handlagts fel.Dessutom är LSTs handläggare experter på att ljuga,ta bilder i konstiga vinklar, så de ska se hemska ut, samt ta med bilder som inte har med saken att göra.

    • yorkielove 15 januari, 2015 den 07:46 #

     Arne, jag tror inte nagon anser att det inte borde finnas djurskyddskontroller och darmed djurskyddsinspektorer.
     Det ar sattet dessa inspektorer- och poliser, ambulanser hanterar sina arenden pa, vilka grunder de har, som, for mig kanns minst sagt luddiga I alltfor manga fall.
     Det maste man med alla krafter protestera emot.
     Visst ar de adekvata I flera fall, men sa ofta inte.
     Darfor anser jag det otroligt viktigt att denna blogg finns.
     Jag tror ocksa och det framgar av kommentarerna har, tycker jag, att de, som inte har nagon djupare erfarenhet av kontakter med lansstyrelser eller polis, har svart att forsta hur dessa myndigheter kan gora felbedomningar.
     Jag anser att bade polis, som sysslar med djurskydd och inspektorer/ handlaggare behover mycket mer kunskap om djur generellt och aven att hantera de manniskor de kallar objekt.
     Som det nu ar behandlas, om mojligt manniskorna varre an sina f. d. djur. I alltfor manga fall avlivas djuren slentrianmassigt for ytterst banala orsaker.
     Det kan ingen kanna sig nojd med, aven om man gjort sig av med sin kansla for yrkesstolthet.

 17. Chockad 15 januari, 2015 den 06:42 #

  Dom är inte kloka! Jösses!
  Hur många djur o människoliv ska dom få ta innan det tar slut?!!!!!!!

  • forystablogg 15 januari, 2015 den 03:07 #

   Alla hundra korna är nu slaktade i förebyggande syfte. Intyg från slakteriveterinären finns. Fina kor. Alla stallkatter är också avlivade. Konsekvensen av polis Pers ”djurräddarexpedition”. Säkert kommer fler småbruk att slakta ut sina besättningar pga detta.

   • ledsen 15 januari, 2015 den 04:02 #

    VAD I HELVETE!? :´´(

    Nu mår ni fint, va, era jävlar?!

    • MF 15 januari, 2015 den 11:45 #

     Polis-Per kanske kan nomineras till ett fint pris på någon gala.
     Förslagsvis den gyllene pistolen för årets mördare.

   • Bella 16 januari, 2015 den 08:36 #

    Fy hur kan de avliva sina fina kor och de stackars stallkatterna vad hade de gjort för ont 😢

    • ledsen 16 januari, 2015 den 09:52 #

     Djurägarna gjorde det inte av glädje utan i förebyggande syfte. Rånarna tog de två hundarna men sen skulle de med allra största säkerhet också ta katterna och korna. Sen skulle rånarna utpressa djurägarna på minst en miljon kronor för ”omhändertagandet” och efter det skulle rånarna slakta korna och avliva katterna.

     Vi ska hålla ögonen på vad som sker med hundarna och hur långsamma Länsstyrelsen kommer att vara i att besluta om vad som ska ske med dem. Ju längre tid Länsstyrelsen drar ut på beslutet desto mer pengar kan de utpressa ägaren på. Tick tick tick… I detta fall lär de dra ut så lång tid som möjligt då ägaren varit uppstudsig nog att behålla miljonen själv.

    • Wayne 16 januari, 2015 den 11:33 #

     Dom fick besök av våra kriminella myndigheter !

    • forystablogg 16 januari, 2015 den 11:54 #

     De vet att sen kommer fas fas två. Och istället för att för länsstyrelse och polis på sig stup i kvarten, så gör de sig av med alla djur. Då är det inte roligt att ha djur längre. Det fina svenska betesköttet kan konsumenterna se sig i månen efter. Sen blir det hormonkött från Kanada. Det avtalet kan vi tacka EU för och hur skulle det se ut om vi föder upp egna djur och inte köper det kött som vi lovat köpa?

    • Slaktare 17 januari, 2015 den 11:58 #

     För att de inte ska hamna i helvetet hos Mickael Gustavsson såklart och försvinna spårlöst ner till Italien eller polen.

 18. Wayne 15 januari, 2015 den 06:16 #

  Visst är Sverige fantastiskt ? Våra styrande har lyckats att förvandla ett Demokratiskt land till tjänstemanna Diktatur.Där Poliser utan IQ och empati vill stå i rampljuset tillsamans med Galten Mikael Gustavsson ( Djurambulansen ) och påstår att djur lider.Men att avliva hundar för att dom inte är rumsrena det är okej.Fortfarande påstår Galten att han har Dispens och hävdar för fansen på SPCA att företaget med 50 tillstånd inte gjort fel utan det är kompisarna på Polismyndigheten. Jag håller med Galten att det är kompisarnas fel för han skulle inte få köra en meter med andra djurägares djur utan fått sina bilar förpassade till Ingelsträde.Men vägs ände närmar sig och undantaget i EU som han pratar om var en enda stor lögn vilket bevisar IQ n på våra Poliser ? Eller man visste kanske om det och tyckte det var bra att han fick betala sin skatteskuld ? Klart att man visste om det ! I Nya Sverige skall den lille medborgaren hålla käften och stå med kepsen i handen när Moder Sveas Drängar kommer.Om det finns en Gud så får vi väl hoppas att dessa människor brinner i helvetet och får en plågsam död.

 19. eva 15 januari, 2015 den 05:31 #

  Då va fd lagerarbetaren från Choko Bako igång igen.o poliser som uttalar sej om vikt o utmärgling .mikael gustavsson dummare idiot får man leta efter han kan inte ett skit om djur bara hur man tjänar pengar på djur.lämna tillbaka hundarna omgående till ägarna.annars kan ju vem som helst stjäla hund till höger o vänster.man får nog se sej om mer än en ggr .ja använder kamera speciellt sen per kommer med polisbilen när ja varit på bakluckeloppisen i sjöbo.min x sambo är HÄCKEBERGA KARAMELLER dom står på torget i simrishamn o eslöv min misshandlare genom många år är ROGER NILSSON som Per hhjälper Adidas kennel Teams kennel Hyltelands kennel alla sprider bilderna på nätet på omhändertagandet på mina hundar .

  • ledsen 15 januari, 2015 den 07:57 #

   Hur gammal är Per Hansson? Hade varit bättre om han jobbade kvar hederligt på Chokobako, så långt bort från djur och djurägare som möjligt. Nu agerar han rånare, i staten tjuvens tjänst.

   • eva 15 januari, 2015 den 02:28 #

    han kan nog va strax under 50 kanske.han kan hålla sej till djuret hans fru har mellan benen.((Haha.)

 20. Carran Paradiz 15 januari, 2015 den 04:27 #

  Dags att skaffa ståldörrar och galler för fönster här kanske om dom nu är ute efter schäfrar, vips så står dom väl här o ska sno hundarna utan anledning då nån har lagt in beställning på avelsdjur

  • ledsen 15 januari, 2015 den 08:46 #

   Bästa vapnet är dock filmkameran. Deras lögner kan då motbevisas.

 21. Fia 15 januari, 2015 den 01:41 #

  Hur fan kan man ha sin hund i kedja och koja på natten. Som sagt, det är förbjudet. Hur länge ska folk tror de kan behandla sina djur illa. Skitbra att de blev hämtade.

  • ledsen 15 januari, 2015 den 08:14 #

   Hur fan kan man involvera Djurambulansen i de olika ärendena då Djurambulansen är djurplågare? Hur stora är boxarna som de båda schäferhundarna sitter i nu?

   Anser du inte att rånarna kunde ha agerat annorlunda? Att de släpar sig till folk i mörkret, när folk är lediga och vill ha lugn och ro, får mig att tro att vi bor i ett kommunistland.

   Det är förbjudet med obedövat halalkött i Sverige. Gissa hur mycket halalkött som importeras till Sverige från andra länder varje år? Jordbruksverket och andra myndigheter mörkar den siffran. Man kan fråga sig varför.

   Jävla hycklare!

   • Hans 15 januari, 2015 den 10:46 #

    Du får säkert komma och hälsa på M.
    Så får du se boxarna med egna ögon och därefter uttala dig om dom.

    • ledsen 16 januari, 2015 den 10:41 #

     Bor inte ens i närheten av Skåne. Vet dock att Åkeshovs Hundstall (som tar emot stulna hundar) är mycket restriktiva med vilka som får komma och titta.

  • forystablogg 15 januari, 2015 den 09:02 #

   Ja jättebra. Någon som ogillar dig anmäler att din hund inte får mat. Polis kommer mitt i natten och sliter upp hunden ur sängen. Den blir så rädd så den kissar på sig. Din gamle farfar som har svagt hjärta faller död ner. Du får djurförbud resten av livet och får inte ens passa en vandrande pinne. Din hund avlivas på pensionatet för det står i vet protokollet att den inte är rumsren.

   • ledsen 15 januari, 2015 den 09:30 #

    Hund- och kattmat ska inte stå framme 24/7, lika lite som människomat.

    Är ett djur inte magert så kan man lita på att det får mat. Att rånarna påstår annat är skamligt. Det verkar dock vara något de säger på rutin.

  • Daniel 16 januari, 2015 den 12:25 #

   Eller hur Fia- att nonchalera ett djurs välmående ska straffas hårt. Ser fram emot de konsekvenserna djurplågarna kommer att få. Det finns många runtomkring som har koll på dessa människor som inte kan behandla sina djur med respekt så det kommer bli svårt för dessa människor att fortsätta plåga djur. Vi är många som skyddar djuren och ännu fler som gör det av hjärta, dvs. helt ideellt så det blir mycket svårt om inte omöjligt att upprepa det föregångna lagbrott för berörda personer har gjort sig skyldiga till.

   • ledsen 16 januari, 2015 den 10:53 #

    Så när ska du ta tag i t. ex. Djurambulansen i Skåne? De använder grisfösar vilket är, om jag har uppfattat det korrekt, olagligt i Sverige?! Dessutom fraktar de andras djur trots att de inte har yrkestrafiktillstånd. De påstår att de har dispens men vem har gett dem det?

    Så ta tag i det! NU! DIREKT!

 22. Kenneth Erikson 14 januari, 2015 den 11:05 #

  Reblogga detta på Rovdjurspolitik och kommenterade:
  Mer från Astrids miljö- och samhällsblogg, helt nödvändigt för fler att känna till ordningen i världens ”bästa” land.

 23. Solveig 14 januari, 2015 den 10:55 #

  I Tyskland och andra länder i Europa utfördes ”räder” på liknande sätt nattetid.
  Räder kan för drabbade och utomstående ses som slumpmässiga.
  Nu är det en annan del av den sk rättsvårdande sektorn som tagit över i Skåne i djurskyddsärenden, polisen.
  Vad ska komma härnäst?
  Vilka fler grupper ska drabbas, kommer det att bli helt laglöst i landet där vem som helst som innefattas av de högre målen ANNAT utan att själva veta om det kan räkna med en nattlig räd där dörren plötsligt sparkas upp av polis och/eller någon tjänsteman med delegation.
  Vad är Sverige för typ av land?
  Jag börjar känna mig orolig, jag undrar, (vilket jag gjort i många år), när/om det är dags att dra för att rädda livhanken.
  Vart är vi på väg?
  Jag vet inte om jag vill vara med längre på dessa villkor vilka man inte vet hur de är, när de ändras, det beror ju på vad man vill uppnå just den dagen i den räden.

 24. Göran 14 januari, 2015 den 10:18 #

  Helt sjukt, hur kan något sådant hända? hur kunde det så kallade ”djurskyddet” hamna så fel? polis och Djurambulansen åker runt på nätterna och stjäl djur, rena rama totalitära polisstaten. JÄVLA TV4 !, de där djurskyddsprogrammen verkar ju helt förvrida huvuden på poliserna också, de tror att de är några macho djurpoliser samma som man sett på tv från USA, nu får det förbanne mig vara nog…… !!!!!!!!!!!!!

 25. Lätt apatisk 14 januari, 2015 den 10:17 #

  Jo, så är det – man gjorde ju likadant med bröderna Svensson hundar – gjorde ett otillbörligt tillslag med likaledes otillbörligt omhändertagande av fina hundar -”upplyste” om LS intention att ”kanske” ta nötkreaturen vid ett senare tillfälle – varpå bröderna hals över huvud gjorde av med hela besättningen. Till kraftigt underpris, förstås.
  Ett omhändertagande av mer än 100 nöt hade ju medfört en direkt konkurs, så det var ju enda sättet för bröderna att överleva (fast det var ju nu bara den ene brodern som de facto gjorde det – överlevde, alltså)- de skulle ju sedan betala hundarnas omhändertagandeomkostnader som nu är uppe i nära halvmiljonen. Vad hade inte mer än 100 nöt kostat?

Trackbacks/Pingbacks

 1. Schäfrarna är hemma | Astrids miljö- och samhällsblogg - 22 januari, 2015

  […] två schäfertikar, Anki och Tipzi, som togs av polis och Djurambulansen i Skåne AB natten den 12 januari från ett […]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: