Arkiv | december, 2014

Tänk vilken tur!

6 Dec

13 valpar

Den 18 oktober 2011 hade Helsingborgs Dagblad en artikel som var att betrakta som textreklam för det privata företaget Djurambulansen i Skåne AB, ett företag som ”tar om hand” djur från polisen. Storyn var att en tik hämtats från en person med djurförbud, blivit tjuvparad på hundpensionatet, blev dräktig, dog efter kejsarsnittet och de tretton blandrasvalparna (”en blandning av berner sennen, bordercollie, rottweiler och labrador”),  föddes upp på pensionatet. Artikeln utformades som en gulli-gullhistoria om hur duktig pensionatets ägare, Mikael Gustavsson var. Sanningen var ju att han brustit grovt i sitt ansvar att värna om en omhändertagen hund. Meningen var väl att hon skulle få det bättre? Det är väl det han får betalt av våra skattepengar för? Hur lycklig skulle du som hundägare bli på en skala om du lämnade din hund på pensionat för dyra pengar och fick tillbaka henne tjuvparad eller inte alls för hon ”råkade” bli tjuvparad på pensionatet och sedan ”råkade” dö?

Jag har även talat med mamman till den unga praktikant som fick slita med uppfödningen. Så arbetskostnaden var låg eller i det närmaste obefintlig.

Helsingborgs Dagblad hade ett klart syfte med artikeln. Att hjälpa Gustavsson att bil av med valparna, vilket också lyckades. Alla läsare var inte odelat lyckliga över Djurambulansens insats. Men alla kritiska kommentarer togs systematiskt bort av tidningen liksom länkar till min blogg för jag var kritisk till hela hanteringen och påpekade att förmodligen kom den fd djurägaren att faktureras för kejsarsnittet medan man själva tog inkomsten för valparna alternativt tog man betalt per dag även för dessa.

Sen började det verkligt intressanta. För nu upptäcker tidningen sitt misstag. Att det faktiskt står att tiken blivit tjuvparad efter omhändertagandet på djurpensionatet! Då kan Djurambulansen inte fakturera polisen som sedan i sin tur fakturerar djurägaren. Snabbt går man in och ändrar i texten och lägger till ordet ”dessförinnan”. Tiken var högst sannolikt inte försäkrad så veterinärräkningen uppgick säkert till en betydande summa.

Så här går det när man enkelt kan tjäna stora pengar på djur under täckmantel att man skyddar och tar hand om dem. Och det här var varken enda eller sista gången som en omhändertagen tik blev tjuvparad i Djurambulansens vård.

 

Inte fog för föreläggande

2 Dec

hummer

Ännu en gång är länsstyrelsen i Skåne på väg mot en dom som går djurskyddshandläggarna emot. Vetenskapligt stöd saknas för att förbjuda bindning av hummerklor.

Det väckte stor uppmärksamhet i media när Länsstyrelsen i Skåne den 18 augusti fick stöd i förvaltningsrätten i Malmö att förelägga Limhamns Fiskrökeri AB att inte binda ihop klorna på humrar, vilket görs för att de inte skall skada varandra i slagsmål. Föreläggandet utfärdades av Lena Järkelid den 8 april.

I föreläggandet citerar hon formuleringar från Djurskyddsmyndighetens yttrande Dnr 2005-2323 att humrar skall transporteras och hållas enskilt. Deras klor behöver då inte tejpas. Den numera nedlagda myndigheten hänvisade dock inte till någon forskning utan enbart till sina egna föreskrifter.

– Skulle jag ha 20 akvarium i rökeriet? frågade sig Fredrik Håkansson ägaren till företaget. Han blev anmäld sedan en kund tyckt synd om humrarna. Sedan i våras har han tvingats koka alla humrar han fått in.

– Hummerfisket är starkt reglerat in i minsta detalj, men just detta, att binda klorna, nämns det ingenting om. Det var därför hela denna farsen kunde dra i gång.

Som brukligt är gick förvaltningsrätten på länsstyrelsen linje utan ifrågasättande, utom från nämndemannen Peter Lindqvist som var skiljaktig och inte ansåg att det fanns sakliga skäl för föreläggandet.

Svenska fiskhandelsförbundets ordförande Peter Källberg talade om ett ”missriktat” djurskydd:

– Gummibanden skyddar både djur och människor. Ett förbud är inte särskilt välbetänkt.

Förbudet vittnar om okunskap om humrar, ansåg organisationen Hummerakademien.

Men sen tog det stopp på framgången för myndigheten. Företaget överklagade till Kammarrätten och begärde inhibition på domen. Först beviljades inte inhibition, men efter sedan man begärt in ett yttrande från Jordbruksverket beviljades inhibitionen och förvaltningsrättens dom skall alltså inte gälla. Dom i Kammarrätten har inte kommit än men förväntas alltså bli till klagandes fördel.

Limhamn

Så här skriver Jordbruksverket:

”Av underlaget som låg till grund för länsstyrelsens föreläggande och som vi har fått del av framgår inte i vilken miljö humrarna hölls eller hur skötseln var utformad. Det framgår inte heller hur många humrar som hölls i akvariet eller hur stort akvariet var och om detta var grunden till att länsstyrelsen ansåg att den aktuella djurhållningen utgjorde ett onödigt lidande för humrarna eller på annat sätt stred mot lagstiftningen. Av motiveringen till föreläggandet uppfattar vi att länsstyrelsen till stor del har baserat föreläggandet på tidigare yttranden från Jordbruksverket och dåvarande Djurskyddsmyndigheten och inte gjort en egen bedömning i det enskilda ärendet.”

”Eftersom detaljerade djurskyddsbestämmelser saknas på området är det inte tydligt för företagare vilka förutsättningar som gäller vid hållande av hummer. Jordbruksverket kan konstatera att ett vidhållande av länsstyrelsens beslut i det enskilda ärendet kan få konsekvenser som berör fler företag inom hela livsmedelskedjan, eftersom djurhållning för humrar kan vara snarlika när de förvaras såväl i sump som i akvarier. Det innebär till exempel att fiskare, grossister, importföretag och beredningsföretag såväl som restauranger och affärer som säljer fisk och skaldjur till konsument kan bli berörda. Vid ett eventuellt förbud mot att förvara levande hummer med gummiband runt klorna kommer sannolikt berörda företag behöva tillämpa andra metoder för förvaring eller sluta med försäljning av hummer. Jordbruksverket anser att om det finns vetenskapliga skäl att inte hålla humrar på ett sådant sätt som idag är praxis så bör det finnas en övergångsperiod för företagen och möjlighet för dem att utveckla nya djurhållningsformer.

Hummernäringen beräknas bestå av ca 250 yrkesfiskare som fiskar hummer. Det svenska hummerfisket genererade mellan 4,7 och 6,2 miljoner kr per år i första försäljningsled under åren 2011-2013. För enskilda fiskare kan intäkterna av hummerfisket vara av stor betydelse för företagets lönsamhet. Samma period, 2011-2013, importerades ca 360 ton levande hummer per år till ett värde av ca 40 miljoner kr per år.

De företag som i större skala lagrar levande hummer är importföretag och fiskgrossister. I jämförelse med primärled genererar hummern ett betydligt högre försäljningsvärde i grossistled. Det kan konstateras att en stor andel av den hummer som konsumeras i landet är importerad. Fiskaffärer och restauranger lagrar hummer i mindre skala. Liksom för fiskeföretagen kan försäljningen av hummer vara av stor betydelse för enskilda import- och grossistföretag.

Sammanfattningsvis är det jordbruksverkets bedömning att Länsstyrelsen i Skåne inte har haft fog för sitt föreläggande den 8 april 2014.”

Fredrik Håkansson är irriterad på Länsstyrelsen i Skåne och tänker kräva skadestånd för ett halvårs förlorad inkomst och advokatkostnader på tiotusentals kronor.

– Men jag lär inte få något, vad jag förstått – ska man stämma staten ska det handla om större belopp än detta, men jag väljer att göra det ändå av principskäl.

%d bloggare gillar detta: