Vill ha!

29 Dec

Tisdagen den 29 januari 2008 ringer någon till miljökontoret i Sala och anmäler att en häst eventuellt två skall ligga ner i stallet på ett stuteri som föder upp högkvalitativa hopphästar.

anmälan Solveig

Anmälan är inte gjord av vem som helst utan av någon som har tillgång till stallet. Det finns verkligen ett föl med en medfödd ögondefekt. Tid är bokad för undersökning på Strömsholm.

föletPå förmiddagen den 29 januari gör Staffan Andersson vad han beskriver som ”försök till kontroll” på gården. Han hittar inga hästar som ligger ner.

Sent samma kväll kommer hästägaren hem från arbetet och går till stallet för att titta till hästarna. Hon känner inte till anmälan och vet inte då att kommunens inspektör varit där. Anmälaren vet uppenbarligen i förväg att något kommer att hända med en eller flera hästar. I stallgången ligger nu ungstoet Big Dream och kan uppenbarligen inte resa sig. Det är närmare midnatt och någon veterinär går inte att uppbringa. Distriktsveterinären kontaktas direkt på morgonen kl 8 och Towa Lindström anländer en timme senare.

”Towa kom ut straxt efter 9.00, hästen låg då på stallgången och kunde inte komma upp, hon åt och drack men lade sig ner på sidan emellanåt, när hon reste upp sig på mage tittade hon och nosade ideligen på sina bakben.

Towa undersökte hästen och beslut fattades att ge hästen dropp, innan det startades vändes hästen så hon låg på sin andra sida. Jag satt hos hästen och bytte påse när den första var slut, i slutet på andra påsen fick jag hålla ner hästen ordentligt ty hon blev ”orolig” eller vad man ska kalla det, när det endast var lite kvar, 20-30 ml, stoppade jag droppet ty jag hade svårt att hålla henne stilla och ville inte utmana ödet, hon sparkade kraftigt med sina bakben ända upp till halsen där jag satt. Jag ringde till Towa och talade om att droppet var klart, efter 40-45 min återkom Towa från den kalvförlamning hon varit på, då hade hästen lagt sig på sida och slutat sparka, Towa gav henne div medikamenter och vi försökte mana upp henne genom att smacka och knuffa men bakbenen bar inte. Towa stack en kanyl i kronränderna på hästen men den reagerade inte.”

Staffan Andersson skriver:

inspektioner

Man beslutar att avvakta med avlivning, ägaren får instruktioner hur det i så fall skall göras. Är hästen bättre skall ett lyftförsök göras. Morgonen efter ”…ringde jag upp Towa igen och vi diskuterade ev lyfthjälp, alternativt avlivning som R. skulle göra, hon hade ju visat honom dagen innan.”

Ägaren beslutar att avliva. ”…ringde jag direkt till Towa och vi kom överens om att R. skulle avliva hästen han skulle bara hämta vår egen släpkärra…” Vad hon inte vet är att Towa nu får kalla fötter och gör en anmälan som resulterar i att djurskyddshandläggaren Eva Eriksmarck åker ut till gården tillsammans med en annan veterinär, Fredrik Ehn, samt poliser.

”Jag ringde till Staffan på miljökontoret ty han hade lämnat ett meddelande och fick då reda på att det nu hade blivit ett djurskyddsärende och att polisen skulle beslagta hästen efter avlivning, jag ringde även till Fredrik Ehn som också hade lämnat ett meddelande. Redan då förstod jag att Towa och Fredrik inte hade pratat med varandra och det bekräftade Towa när jag fick tag på henne senare.”

polishandräckning

Kl 13.51 innan  hon åker ut till gården och hästen avlivas den 31 januari gör Eva Eriksmarck en åtalsanmälan om djurplågeri alternativt brott mot djurskyddslagen på uppmaning av polisen Bengt Lejdström. Eva Eriksmarck har alltså inte sett hästen. I faxen instrueras till att obduktionen skall fastställa utmärgling.

det_VERKLIGA_faxförsättsbladet

kl 15 Big Dream

Stoet har hasat sig ut i gången från sin box. Någon har öppnat boxdörren.

Big Dream skjuts i stallgången inför ögonen på tre andra hästar några minuter innan ägarens man anländer med släpet. Blodet sprutar över väggarna och den döda hästen får ligga åtskilliga timmar innan kadaverbilen kommer för transport till SVA. Någon orsak till hästens symtom går inte att fastställa. Hon har heller inte mask. Sala kommun fakturerar 10.543:-.

Nu är lavinen igång och detta är bara början på katastrofen som skall komma.

brustit i skötsel

Den 1 februari faxar Staffan Andersson två sidor bilder på 12 av hästarna tagna inne i stallet till länsstyrelsens rättsenhet. Det är oklart när dessa är tagna.

fax med bilder

kommunens bilderDessa bilder kan inte ha tagits den 31 januari eftersom då stod endast fyra hästar inne inklusive stoet som fallit omkull. Om Staffan tog bilderna den 29 januari, när han bevisligen var på gården, har han på eget bevåg tagit sig in i stallet och då även konstaterat att anmälan inte stämde. Hur kan någon veta att det skall inträffa något så exceptionellt att en häst ramlar ihop i en stallgång och inte kan resa sig? Den enda förklaringen är att antingen har anmälaren gjort något med en eller flera hästar eller vet att någon annan gjort det. Det utreds inte av kommunen. Bilderna är av mycket dålig kvalitet och läggs senare ihop med bilderna som tas av Big Dream och används som ”bevis” i åtalet.

Den 24 april skall kommunen påstå att bilderna togs den 6 februari. Då togs inga bilder. Bilderna är enligt faxet tagna före den 1 februari!

bilder till polisen

Fyra dagar senare den 5 februari begär Eva Eriksmark polishandräckning igen. Nu skall resten av hästarna inspekteras.

polishandräckning2Inspektionen den 6 februari går så till att Fredrik Ehn går utanför boxarna och tittar in på hästarna. Bakom går Eva Eriksmark och för anteckningar. Dessa anteckningar skriver Fredrik Ehn ut senare och undertecknar.

Besöket resulterar i en sk kontrollrapport med förelägganden som skall vara uppfyllda den 15 februari. Hästarna har fallit ur och ägaren vet inte varför. Det är aktivitet i stallet. Boxar har öppnats och hästar släppts lösa.

föreläggandeDen 13 februari kommer ett telefonsamtal till Eva Eriksmark från Åsa Hellström, som sedan 1996 haft ett sto på foder men inte vill lämna det ifrån sig.

Samtal från Åsa 13 feb 08

Samma dag den 13 februari, dvs två dagar innan föreläggandet gått ut, beslutar Staffan Andersson då istället att samtliga 16 hästar,

Ronjainklusive barnens ponnyer skall omhändertas. Bilden på shettisen troligen tagen av Staffan Andersson den 29 januari alternativt vid tidigare, icke diariefört, besök.

beslut omhändertagande 16 hästar1

beslut omhändertagande 16 hästarStoet, Change the Colour, skulle Åsa Hellström meritera i Tyskland och sedan få ta ett föl efter.

Åsa_colan_Åsa_skickade_från_Tyskland_1998

Åsa skickar ovanstående bild från Tyskland och ber Solveig skicka hästens originalhandlingar, vilka hon också får. Handlingarna försvann sedan.

När detta är gjort återlämnas inte hästen utan 2004 skriver sig Åsa istället, utan Solveigs vetskap, som ägare i ett avtal med en tredje person, Eva Gudmundsson, lämnar stoet dit och avtalar att de skall dela framtida avkommor.

Avtal Åsa Eva 2004Först 2007 får Solveig vetskap om detta avtal. Som rättmätig ägaren spärrar hon emellertid registreringen av fölen redan hösten 2005 då hon upptäcker att ägarskapet ändrats till Åsa Hellström i avelsföreningens register.

Eva och Colan

I en bok ”Jakten på den perfekta hästen” om Eva Gudmundssons uppfödning finns Change the Colour med. 2007 väntade stoet ett nytt föl och utan ägarskap blir det svårt att registrera fölet. Men det kanske finns andra vägar.

Orange colour

Tysk registreringDen 21 februari 2008 verkställer polisen omhändertagandet av 16 hästar. Transportör och uppstallare är Hans och Gunilla Hardenborg, Grällsta Ridcenter.

verkställande

Den 26 februari kommer ett brev från någon som är nöjd och vill hästarna illa.

hot

Polisen praktiskt taget skänkte bort hästarna till Grällsta. Priset 29.500:- fick de själva sätta. De fick hästar för minst en miljon och därtill 600.000:- för besväret av polisen.

hästarna på grällstaHästarna gick in i verksamheten. Laura Model såldes till Säva Ridcenter med minst sagt bra vinst. Åsa Hellström var också hoppinstruktör på Grällsta.

Laura

Nu är tanken att en dom i tingsrätten skall motivera hästförbud, men åtalet ogillas då veterinären inte kan stå för sitt intyg. Solveig meddelas hästförbud den 17 februari 2010 dvs innan den friande domen kommer. Djurförbudet upphävs av förvaltningsrätten.

Åtalet ogillat

Change the Colour är fortfarande inte omhändertagen. Men Åsa Hellström vill fortfarande ha och skriver ett mail till länsstyrelsens jurist:

Åsa mail till Simoon 2010

Andreas Simon överklagar förvaltningsrättens dom till kammarrätten den 30 juni 2010. Motiveringen är bl. a att det har betydelse med hänsyn till de verkningar som var förbundna med Länsstyrelsens beslut om djurförbud från den 17:e febr 2010 och att det ”fn övervägs av myndighet ( tex beslut om omhändertagande enligt 31§ 3 djurskyddslagen mm)” dvs en planering av ett omhändertagande av hästen Change the Colour enligt önskemål från Åsa Hellström. Kammarrätten fastställer länsstyrelsens beslut. Innan dess har Change the Colour överlåtits helt lagenligt till annan ägare och det registreras på avelsförbundet.

”Bifogad scannad handling är ankomststämplad hos ASVH 2010-04-19 och finns arkiverad. Dokumentationen är tillräcklig för att ett ägarbyte kan anses ha skett för den häst som omnämns i handlingarna, enligt de rutiner som ASVH tillämpar.

Vänliga hälsningar

Niklas Lindgren, VD

ASVH

Året därpå görs ett nytt försök och Åsa erbjuder sig att flytta hästen till ”rätt” län:

flytta hästenTrots att en annan ägare finns registrerad sedan ett år tillbaka bortser såväl polis som länsstyrelse från detta och beslutar att hästen äntligen skall omhändertas. Ingen ser hästen rent fysiskt. Det anses inte nödvändigt. Någon värdering görs inte.

faktiskt omhändertagande

Här kunde historien slutat om jag inte fått reda på omhändertagandet och bjudit polisen i Västmanland 10.000:- för hästen. Anbudsgivning hade inte polisen räknat med så man skyndar sig att upprätta ett ”bortskänkesavtal” med Åsa Hellström. Polisen försvarar det med att man ”kvittar” mot ”uppställningskostnad”. En kostnad som givetvis är fiktiv. Åsa bestämmer själv värdet till slaktvärdet trots att stoet åter är dräktigt.

överlåtelse enl Åsa

uppstallning

Så nu var äntligen hästen levererad och prissatt enligt önskemål!

Jag JO-anmälde polisens förfarande och JO fällde polisen i Västmanland den 9 april 2013 för att ha sålt stoet Change the Colour till underpris.

JOs bedömning

 

70 svar to “Vill ha!”

 1. Undrande 29 november, 2015 den 03:28 #

  Krister MIKAEL Wulff
  HANS Arne Hardenborg
  EVA Margareta Gudmundsson (f. 1959)
  Jane Svea GUNILLA Furegård Hardenborg
  ANDREAS Simon
  Gustav FREDRIK Larsson (f. 1964)
  Gustaf RUNE Larsson (f. 1934)
  Lena Kristina Zeiloth

 2. Undrande 29 november, 2015 den 02:28 #

  Carl Gustav CURT Sundberg
  FREDRIK Andreas Ehn
  EVA Margareta Eriksmark (stavar det ibland Eriksmarck)
  ÅSA Maria Hellström

  • Undrande 30 november, 2015 den 03:19 #

   ÅSA Maria Hellström (f. 1976) bor numera i Nora. Hon fyller 40 år nästa år så då kanske man ska passa på att uppvakta henne. Hon har mycket att stå till svars för.

 3. Anette 26 september, 2015 den 09:18 #

  Ja man blir chockad av vad man läser , att man går så långt så att man begår brott hela vägen för att komma åt det man vill ha och sen samtidigt vill vara en stjärna bland häst folket ,sanningen kommer segra och de som blivit bestulna på dessa fina hästar hoppas jag får skadestånd

 4. Anonym 11 januari, 2015 den 10:14 #

  Om man är lite insatt i halvblodslinjer och kollar på ASVH söksida inser man snabbt att det hästarna som omhändertogs inte var vad som helst.
  Det är unika prestationsblodlinjer som de flesta uppfödare endast drömmer om att ha. De som har ett sånt sto eller en sån tävlings är ofta mycket äldre medveten om det och stolt. Här fanns en hel hoper samlad på samma ställe, vilken guldgruva.
  Vad hästarna betingade för ekonomiskt värde har nog de flesta ingen aning om.

  • ledsen 14 januari, 2015 den 01:52 #

   ”Vad hästarna betingade för ekonomiskt värde har nog de flesta ingen aning om.”

   En ordentlig redogörelse över hur mycket rånarna kom över vore intressant att se. Det verkar handla om miljonbelopp.

 5. BaraJag 10 januari, 2015 den 04:42 #

  Fruktansvärt. Oj vad ont det gör att läsa. ”När plundring blir en livsstil för en grupp människor som lever tillsammans i ett samhälle, så skapar de för sig själva, under loppet av tid, ett legalt system där auktoritet rättfärdigar det och en moralisk kod glorifierar det.” Frédéric Bastiat. Säger det kanske ganska bra?

 6. Solveig 7 januari, 2015 den 09:34 #

  Tack vare Bosse har jag nu läst att Åsa har ”kämpat” för Colan.
  Jo tack det stämmer ju, så bra att de själva lägger ut bevisningen.

 7. yorkielove 5 januari, 2015 den 11:38 #

  Hej”villintebliigenkand”! ( antar att det av misstag blivit ett extra n i din pseudonym)
  Eftersom jag kommenterat har, sa tar jag mig friheten att fraga dig detsamma, eftersom svaren pa de fragor du har ar uppenbara, retoriska.

  Celia Sager

 8. vill inte bli igenkännd 5 januari, 2015 den 07:50 #

  Är ni medvetna om vad ni lägger upp?
  Har ni gjort någon konsekvensanalys beträffande motreaktioner?
  Vad hade ni tänkt er få ut av det här?
  Är de inblandades säkerhet garanterad?

  • silvana kindberg 6 januari, 2015 den 10:51 #

   Hej.
   Är du inte glad att bedrägeriet avslöjas.

  • silvana kindberg 6 januari, 2015 den 11:41 #

   Svar till:vill inte bli igenkänd.
   Hästtjuvar hängs ju inte längre,så de inblandade behöver väl inte frukta för sina liv.

  • forystablogg 6 januari, 2015 den 04:21 #

   Gjorde Eva Eriksmarck någon konsekvensanalys?

   • Solveig 6 januari, 2015 den 10:25 #

    Troligen.
    Klart att det troligen gjordes en sån analys, det mesta analyserades till synes mycket nogsamt.
    Polis Bengt Lejdström är även jurist, klart att han hade koll på utvecklingen i våra domstolar samt vad som var ”troligaste” scenariot.
    Skulle tro att allt analyserats mycket, mycket nogsamt innan varje steg, plan A, plan B, plan C, plan A1, plan A2 osv. Varför skulle annars det finnas indikationer om att sk ”förhandsbesked” förekommit X antal ggr. eva Gudmundsson meddelar ASVH ett ½ år innan att HFD ej skulle bevilja prövningstillstånd. ”Snillen spekulerar” på Gränby Centrum onsdagkväll innan förhandlingen om Colan våren 2012, aktuell rådman kontaktar ombudet under torsdagen och ”upplyser” om att INGET får tas upp som berör att Colan från början varit föremål för avtalsbrott, egenmäktigt förfarande mm, vi vanliga kallar det stöld, då skulle han direkt avsluta den muntliga förhandlingen och avgöra ändå. det första som händer under förhandlingen är att de vittnen som skulle styrkt det som inte fick framkomma förbjöds att vittna. När lst, för djurärenden, relativt färske jurist trots ”instruktioner” till mitt ombud bad mig tala om ändå och samtidigt halvreste sig från sin stol med handen mot nämnden som ett stopp och den andra handen uppvänd mot mig samtidigt tittande, jag helt focuserad på mig under tiden jag svarade på juristens frågeställning också tystas av domaren – rådmannen med att efter ca 35 minuter ta en paus och snabbt skicka ut samtliga utom nåmnden. Under pausen talar rådmannen om hur de nämndemännen förväntas agera. Rådmannen anklagar även det enda vittne som ska vittna, dvs den rättmätige ägaren till Colan, vittnet skall enligt rådmannen ej tas på allvar efter som han ej ska anses trovärdig.
    På liknande sätt har det varit hela tiden, gång på gång. Det mesta är dokumenterat och det är polisanmält X antal ggr med bevisen, trots det anses inget begåtts som faller under allmänt åtal.
    Det är inte så lätt då inte, men kan vara en hänvisning till att HELA systemet är påkopplat för att mörka.

  • Celia Sager 6 januari, 2015 den 04:37 #

   De inblandade hastarnas sakerhet tycks ingen av ”omhandertagarna” heller bry sig om.
   Jag anser f.o. att den/de inom lst som startar en sadan har obskyr historia borde tanka sig for mycket noggrant med de fragor till sig sjalva som du, vill inte bli igenkand staller har.

  • ledsen 8 januari, 2015 den 12:43 #

   Ska vi tycka synd om rånarna? NEJ!

   Ska rånarna komma undan? NEJ!

  • ledsen 8 januari, 2015 den 12:45 #

   En sak till:

   LÄMNA TILLBAKS DET NI HAR STULIT!

   • Solveig 9 januari, 2015 den 09:58 #

    En fin tanke MEN det går inte, det som gjorts är irreversibelt.
    Sen kommer den ”skada” det skedda haft på oskyldiga minderåriga vilka för all framtid fått sin barndom förstörd, ”stulen”, det går inte att återlämna, det enda som går är att som ”plåster på såren” (och det ska vara tillräckligt stora). Ge dem ordentlig ekonomisk ersättning momentant men också under många år framåt då sånt här ofta sätter djupa spår vilka påverkar negativt under många, kanske hela deras framtida liv med tex sämre hälsa, sämre utblidning, sämre förtjänstmöjligheter osv.

 9. ledsen 2 januari, 2015 den 01:08 #

  Åsa Hellström är ordinarie ledamot i:

  Stall Hellström AB (Organisationsnummer: 556813-0974)
  Sickelsta gård 107
  692 93 KUMLA (Örebro län)
  Telefon: 070-4143538
  Företaget registrerades 2010-07-01.
  ”Aktiebolaget ska bedriva försäljning av hästar samt tillbehör på import och export, samt träningar och utbildningar av hästar och ryttare och därmed förenlig verksamhet.”

  Hennes syster Ewa Hellström är suppleant i Stall Hellström AB.

  Åsa Hellström är även ordinarie ledamot i:

  Sickelsta Gårdsbutik AB (Organisationsnummer: 556764-5345)
  Sickelsta gård
  692 93 KUMLA (Örebro län)
  Telefon: 019-574141
  Företaget registrerades 2008-08-26. Det avregistrerades för F-skatt 2014-05-30 på grund av bristande redovisning/betalning.
  ”Bolaget skall bedriva butiksförsäljning inom konfektion, presentartiklar samt hästartiklar, café-verksamhet, äga och förvalta fastigheter och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.”

  • Solveig 2 januari, 2015 den 08:28 #

   Vad duktig du är på att finna bra och ha saker
   Tack

 10. ledsen 2 januari, 2015 den 10:56 #

  Eva Gudmundsson:

  http://www.flemminge.com/

  Gårdsnamnet är dock, korrekt stavat, FLÄMMINGE GÅRD.

  Funderar på att upplysa/varna hennes grannar om vad hon är insyltad i. Kanske även grannarna har hästar eller mark som skurkarna vill åt!?

 11. LINS 30 december, 2014 den 05:59 #

  myndigheter med för mycket MAKT!!

 12. ledsen 30 december, 2014 den 05:45 #

  Rånarna skrev inte korrekt adress vad gäller Fredrik Larsson. Det är viktigt så att andra hästägare kan undvika personen i fråga. Korrekt adress, där den aktuella hästen befann sig, är

  Kumla Holmbo 106, 733 98 Ransta

  Jag har full förståelse för att Åsa vill äga hästen, som hon har skött om under så många år, men att hålla på sådär är inte lagligt. Vi vet hur noga de är att andra ska följa lagen och då ska den även gälla dem.

  Gott nytt år till alla som kämpar för rättvisa!

  • Solveig Bachler 30 december, 2014 den 07:38 #

   Åsa tävlade henne from 96, tog henne med till Tyskland dec 97, kom hem och åkte till USA (då skulle ”bonde Nyström”, Per-Ola ha henne, ett avtal skulle skrivas på det var villkoret. Åsa körde dit hästen P-O vägrade skriva på, Patrik Landen ”toktävlade” henne), Åsa åter USA, hennes lillasyster Eva tävlade plötsligt hästen trots att det var avtalat att Åsa när hästen placerat sig tillräckligt och Åsa inte ville tävla mer skulle få betäcka en gång så det blev föl. gick inte bra, resorberade första året – Åsa förtvivlad, jag håller mina avtal = ett nytt försök. Abortvirus en månad innan fölning 2004, Åsa stortjöt i telefon, fick efter mycket tvekan löfte om ett försök till, det skulle bli det sista oavsett utgång. Dräktig = åter efter avvänjning 2005, ej dräktig = åter 2004. många resor blev det. Åsa har INTE haft hand om, rådighet, ansvarat för hästen under tiden 2004 tom flytten till Larssons i Ransta, det har Gudmundsson. I maj 2008 ljög Eva Gudmundsson i telefon till en bekant, Nina. Eva sa att hon inte hade en aning om var Golan fanns, Eva Eriksmark och polisen i Västmanland skulle kontaktas. Eva Eriksmark har två ggr skriftligen efter samtalet med Gudmundsson förnekat någon som helst kontakt. Jag polisanmälde Åsa i maj 2008 men det återkom med vändande post – ingen åtgärd, – inget som föll under allmänt åtal.
   Så funkar det i demokraturen konungariket Svedala, även lämpligen benämnt Skitsverige.
   En sorglig historia helt enkelt där jag, mina barn och övrig familj samt ”fd” vänner och de få vänner och bekanta som ”vågat” funnits kvar trots att alla förstått, betalt ett mycket högt pris.

   • Funny 31 december, 2014 den 07:20 #

    Tack, jag missuppfattade då saken. Man kan verkligen fråga sig varför de håller på på detta vis, att de inte skäms.

    Sverige kan betraktas som en demokratur, med en del kakistokrati.

    • forystablogg 1 januari, 2015 den 09:33 #

     Varför? Jag trodde det var alldeles uppenbart att det handlar om att ta egendom som ägaren lagt ner åratal av arbete, kunskap och pengar i och ge det till någon annan.

     • ledsen 2 januari, 2015 den 07:17 #

      Jo, det förstår jag men jag finner det så otroligt oförskämt att bete sig på det viset. En person (hästägaren) man känt i åratal och vars häst man sedan, i det fördolda, skriver över på sig själv, bara sådär. Det är verkligen skamlöst. Som att deras agerande inte skulle avslöjas.

      I dessa tider bör väl alla dessutom vara medvetna om att de kan hängas ut inför hela världens beskådan på internet. Det är därför en hel del av dem vill att denna och andra bloggar/forum, som ägnar sig åt att avslöja skyddade skurkar, ska läggas ner. Skurkarna trodde att de skulle komma undan utan något som helst straff.

      *Namnet (Funny) är ett jag använde på en annan webbsida och det följde automatiskt med hit. Såg inte att det ändrades och jag glömde kolla och ändra.

     • Den som fick stå för notan 2 januari, 2015 den 08:24 #

      Hela familjen hade under deras ”tunga år” runt millennieskiftet fått ofantligt med hjälp.
      Låna bilar gratis vilken Anette körde sönder kopplingen på en. Låna trailer (som de sen själva lånade ut till veterinär Lena Selling Eliasson utan lov).
      Fick massor av ton med hö (gratis)
      Hjälp med spån (gratis)
      Hjälp att köra saker vilka de skulle betala för, skämt – inte en krona än.
      Hjälp att köpa och mellanlägg hö vilket de skulle betala sen – ett nytt ”skämt”.
      Lån av sadlar mm, en del tillbakalutat, dock långt ifrån allt, även här återlämnades det av andra personer vilka fått låna i sin tur av Hellströms.
      Hjälp att inreda en hästraser vilken senare kvaddade och blev stående i Uppsala vid ”Tre Snäckor-macken” länge, där var det visst en till inblandad- han som fick stå för med parten av den ekonomiska delen.
      Inköp av begagnade persedlar vilka PSA skulle sälja – jo tack sålde gjorde hon men tog alla pengarna själv.
      Anette har X antal ggr kommit till Sala och inte haft bensin hem -”skulle betala SEN” – vet inte vad de har för definition på sen.
      Det var säkert mer men det är ju snart 15 år sen och tom mitt minne sviker lite.

  • forystablogg 1 januari, 2015 den 09:30 #

   Åsa ville nog inte äga Colan för att hon ”skött om den under så många år” (hästen var sedan länge lämnad till Eva G.) utan för att avkommorna, som var olovligt tagna, betingade höga värden. Eva G. hade haft en avkomma till salu för 150.000 då jag gick in och gav polisen anbud på Colan. Åsa sa själv att de tagit 6 föl. Huruvida Colan hade ett föl innan hon fördes till Holmbo gård för att bli lättare att omhänderta är oklart, liksom vad som hände med fölet som skulle födas året därpå. Ett rykte säger att det inte blev något föl, att hon inte gick att få dräktig igen och att Åsa därför lät avliva henne. Men det kan kanske någon läsare kan utreda?

   • ledsen 2 januari, 2015 den 07:19 #

    ”… Åsa Hellström, som sedan 1996 haft ett sto på foder men inte vill lämna det ifrån sig.”

    Det var detta ovan som fick mig att uppfatta det som att hon skött om hästen under många år. Notera att jag inget vet om hästvärlden.

    Verkar vara många skurkar inblandade i detta ärende.

    Tack för att ni avslöjar dessa, som en varning till andra!

   • Bosse 6 januari, 2015 den 09:21 #

    ”Snokar” man på Ewa Hellströms fb-sida så verkar det som att ”Colan” avlivades 13 aug 2014.
    ”Snokar” man på Åsa Hellströms fb-sida så ligger där en filmsnutt på en häst som kallas ”Lorden” och uppges vara ”Colans” sista föl e.Lord Z. Jag får uppfattningen att den kan vara runt 4 år,men vet,det gör jag dock inte.

    • forystablogg 6 januari, 2015 den 10:18 #

     Verkar inte skämmas…

    • Solveig 7 januari, 2015 den 12:28 #

     Tack Bosse
     Har du mer info?
     Jag vet en hel del om detta och kan nu lägga lite mer av pusslet.
     Det tillförde mycket, än en gång tack.
     Det är helt OK, om du vill såklart, att ta en mer ”ordnad” kontakt.
     Astrid förmedlar.

     • Bosse 7 januari, 2015 den 10:09 #

      Hej Solveig!
      Vad bra att det lilla kunde hjälpa dej något iaf! Jag måste säga att jag vet eg ingenting om dessa hästar eller dessa personer,fb-sidorna är offentliga så vem som helst kan gå in och läsa där.
      Rör mej dock en del i hbl-kretsar,men gör sas inget väsen av mej…..
      Du får dock gärna ta kontakt,om du vill.

    • ledsen 8 januari, 2015 den 07:52 #

     Change the Colour (Colan) har tre avkommor listade på ASVH.

     1. född 2005 = Cornetto Colour F (SWB) sto, uppfödare Eva Gudmundsson och Åsa Hellström

     2. född 2006 = Bleckert Colour F (SWB) valack, uppfödare Eva Gudmundsson

     3. född 2007 = Orange Colour F (SWB) sto, uppfödare Eva Gudmundsson

     • Bosse 8 januari, 2015 den 08:11 #

      Helt riktigt,men det finns nog fler,födda efter -07, som de inte kunnat registrera. Är det inte så,Solveig?
      Denna på filmsnutten är förmodligen inte mer än fyra år,skulle jag tro.

     • Solveig 9 januari, 2015 den 12:13 #

      Jag börjar från början:
      Åsa bröt avtalet flera gånger innan hon började betäcka, lånade ut hästen till Per-Ola Nyström som vägrade skriva på det avtal som var villkoret, sen lät Åsa lillasyster Ewa tävla trots att det redan fanns placeringar så det räckte till. Där skulle hästen ha återlämnats pga avtalsbrott, men jag är och har alltid varit mycket noga att följa avtal och hålla det jag en gång lovat därför fick Åsa betäcka 2002, det gjordes med Cardento, hon blev visst dräktig men resorberade. Nu blev det ju aningen problem ty Åsa ville ha ett föl och jag hade lovat att hon fick betäcka ett år…. OK hon fick ett försök till vilket resulterade i dräktighet, men ca en månad innan fölning kastade hon (troligen abortvirus)ö. Åsa ringde och grät i telefonen, detta gjorde att jag lovade henne ett tredje försök eftersom jag hade lovat… det som mer avtalades var att hästen skulle tillbaka sen oavsett resultat, ej dräktig eller resorerat, eller kastat så skulle hon tillbaka direkt annars skulle hon åter till mig efter avvänjning av ev föl som då skulle födas 2005. Hästen fölade, detta fick jag veta under påsken av veterinär Lena Eliasson Selling vilken var och kastrerade unghingstar hos mig. Några dagar efter Lenas kastrering ringde Åsa och lät lite … ”skamsen”, ”förekommen” eller nåt och sa att hon tänkt meddela att fölning gått bra och fölet var ok den dag fölet gick att försäkra. Åsa frågade även vad jag tänkt göra med colan och på det svarade jag ”-jag vet inte” trots att jag visste eftersom jag ansåg att Åsa inte hade med det att göra. sen hörde jag inget mer från Åsa, hon svarade ej på brev och hade ”avflyttat” från Götarsvik. Jag hade fått uppgift om att Colan stod hos Lena Zeilot för att inte blanda avels- och tävlingshästar, då jag försöktet luska lite insåg jag att Colan inte fanns hos Zeilot, Colan hade flyttats redan under sommaren, (jag har nu i efterskott insett att hon då flyttades till Eva Gudmundsson). jag insåg att något var knas, jag gjorde vad jag då kunde och körde hela vägen ner till Flyinge och gick in på ASVH:s kontor, där fick jag hjälp, i rummet till vänster, längst in till vänster om ett fönster satt den som hjälpte mig. det syntes då i deras datasystem att Åsa stod som ägare till Colan, detta stämde ju såklart inte, det förstod ASVH:s tjänsteman (vilken jag inte vet namnet på, tänkte inte så på den tiden) och ändrade tillbaka till mig samt lade till att Åsa Hellström inte fick göra något som hade med colan eller hennes ev avkommor som skulle kunna födas efter 2005 att göra. ja, jag insåg då att Åsa utsatt mig för ett bedrägeri. Jag skrev och sände handlingar om ansökan om pass till ASVH men ansökan var ofullständiga då jag inte hade varesig original A4-registreringshandlingen vilken Åsa sagt sig behöva redan våren 98 för att få tävla i Tyskland men aldrig återlämnat eller hästen så jag kunde få till en id-koll. Jag skrev till Åsa på senast kända adress utan respons. Detta fortsatte till våren 2007 då jag definitivt började lessnas, jag hade då fått veta att även Gudmundsson var inblandad. jag kom överens med posten om att kunna skicka svaren till PR – Sala och där fick jag sen hämta svar, det kom svar från Åsa, ett brev samt en kopia på avtal mellan henne och Gudmundsson. min skrivelse till dem båda hänvisade till problemen att registrera avkommor och jag kan ana att ingen av dem insåg att det var jag utan att det ev var nån annan tyå jurist eller så som skrivit. Eva Gudmundsson ringde till mig sen när det började blir sommar, hon ville komma ur den situation hon hamnat i och sa att hon insett hur Åsa var och att hon sökte lösning på att komma ifrån sitt samarbetet med henne, (troligen endast en jävla lögn). gudmundsson sa att jag kunde hämta Colan OM jag betalade allt hon kostar gudmundsson, jag upplyste Eva om att hon och jag inte hade några avtal, den ekonomiska delen fick hon ta med Åsa samt att det i avtalet stod att fodervärden skulle köra tillbaka hästen. Under sommaren 2007, när jag var på jobbet ringde Åsa hem och pratade med Ronny, hon ”lismade på” och oj oj osv – tusen förklaringar och bortförklaringar. Åsa frågade så där i förbifarten efter ett tag om Ronny visste om jag hade kvar avtalet mellan dem. han sa att han inte trodde det, vi hade ju flyttat och så … fast han mycket väl visste att det låg i tryggt förvar i vapenskåpet.
      sen började det hända saker, det blev värre och värre under hösten med bilar, bilspår inbackade lite varstans på vägarna runt oss, dörrar öppna, lampor trasiga, känslan av att någon varit där.
      Det var allt annat än trevligt.

      Colan fölade 2006, 2007 och dessa kunde ej registreras, trots det registrerades de någon gång runt årsskiftet 08/09, jag har påtalat detta för ASVH mer än en gång utan minsta åtgärd från dem.

      I maj 2008 sa Eva Gudmundsson i telefon till en godvän vilken satt vid mitt köksbord, (vi var på väg till Flemminge för att hämta Colan men ville förvissa oss om att hon fölat och fölet fick transporteras). Eva Gudmundsson sa till Nina att ”-hon inte hade en aaning om var Colan fanns, hästen hade omhändertagits i samband med att mina andra hästar omhändertagits i februari, för att få veta mer skulle Nina höra med Eva Eriksmark och polisen i Västmanland. Eva Eriksmark, polisen i Västmanland, lst i Västmanland, polisen i Norrköping samt lst i Östergötland fick då skriftliga frågor gällande det påstådda. Norrköpingspolisen hade inget, inte heller lst Östergötland. Eva Eriksmark skrev i maj/juni att hon inte haft någon som helst kontakt med någon fodervärd vilket är helt inkorrekt, se bara tjänsteanteckning från februari samma år, eva skriver tom med under med sin namnteckning inte bara i en handling utan i två eftersom jag bad om ett förtydligande.

      Avkomman f 2008 är den som Gudmundsson försökte Tyskregga i mars 2011 men som Oldenburgförbundet då stoppade pga att hon inte kunde uppvisa riktiga ägarhandlingar. På troligen förfalskade handlingar har denna häst ändå registrerats i augusti i det förbundet vilket måste betyda att min namnteckning finns urkundsförfalskad minst tre ggr. Ansökan om medlemsskap, registrering av Colan och registrering av hästen f 08 (kan vara den som Gudmundsson har som ”Black to White”).
      Avkomman f 2010 försökte eva och Åsa sälja till en Salatjej för 150 000 men då skulle hon få se till att jag släppte registreringen till henne. hon kontaktade mig, gissa om jag kände mig illa berörd. Den tjejen köpte inte hästen men hade träffat Åsa för nåt år sen och då fått veta att Åsa Tyskreggat även den, dvs nya urkundsförfalskningar.

      Colan är betäckt varje år, var avkommorna är och hur många Tyskreggade det finns har jag tyvärr ingen aning om men det kan ju vara flera stycken, f 09 och f 11.

      Det stoet som Colan födde 2007 har i sin tur tagits avkomma på, även den tillhör ju de ”tjuvtagna”.

      Detta är polisanmält mer än en gång under åren allt eftersom mer bevis framkommit, polisen har valt att mörka.

     • ledsen 9 januari, 2015 den 07:14 #

      Hästen, Black to White F, är listad på ASVH som hingst född 2008. Ägare uppges vara Eva Gudmundsson och uppfödaren sägs vara okänd.

      Det som jag, en person som inte alls är verksam i hästvärlden, finner märkligt är att hästen är listad med helt okända föräldrar. Är det brukligt att hästar står med i ASVH när föräldrarna är helt okända? Varför kommer de undan med att inte uppge vilka föräldrarna är? Åtminstone modern måste man veta vem det är?! Finner det faktiskt mycket märkligt.

     • Solveig Bachler 27 november, 2015 den 04:19 #

      Av för mig okänd anledning har ägaruppgift borttagits för hästen. Kan inte säga när det skedde men det har skett efter bedrägerianmälan som polisen hjälpte till med.

     • ledsen 9 januari, 2015 den 07:46 #

      ”Gudmundsson ringde till mig sen när det började blir sommar [2007], hon ville komma ur den situation hon hamnat i och sa att hon insett hur Åsa var och att hon sökte lösning på att komma ifrån sitt samarbetet med henne, (troligen endast en jävla lögn).”

      Både Eva Gudmundsson och Åsa Hellström sysslar med att tyskregistrera hästar de inte äger. De är utan tvekan skurkar i maskopi.

  • Skvallerkärring 2 januari, 2015 den 09:25 #

   Fredrik Larsson är ju för fan son till numer pensionerade polis Rune Larsson. Han i sin tur är gamla kollega till bla polis Bengt Lejdström i Västerås. Det har länge cirkulerat yrken om att det inte hår helt korrekt enligt regelboken till där. Korruption och mutor genomsyrar organisationen sägs det, vad vet jag?

   • Folkes son 3 januari, 2015 den 11:11 #

    Likadant i Skåne där djurskyddsinektörerna ordnar tillstånd till Djurambulansen i Skåne och sedan skickar fullt friska djur dit. Korruption och mutor genomsyrar organisationen sägs det, det är dagens sanning! Polisen är involverade, de vägrar att följa lag och polisavtal och håller brottslingar bakom ryggen. Häng dem högt!!!

 13. Catlover 30 december, 2014 den 11:49 #

  Om man varit ansvarig för en häst i 7 år och sen plötsligt ska ha betalt för det? Det är verkligen planerat och bara en skenmanöver för att komma åt hästen.

 14. forystablogg 30 december, 2014 den 10:48 #

  Omhändertagandet planeras tidigt innan något hänt, kanske flera veckor innan, bl a genom att någon fotograferar hästarna i stallet. Det sker när hästarna är nyss intagna, de är våta i pälsen, har fått hö, det är rent och nyströat. ”Fotografen” har sett ägaren lämna gården. Staffan är den ende som ”legalt” kan åka och reka den 29e, det går att hänvisa till ”inkommen anmälan” om han blir iakttagen, vilket han också blir, han kan rapportera att ingen är hemma och vilka hästar som finns inne. Det fanns givetvis ingen anmälan på förmiddagen den 29 januari innan han åker. Ingen kan anmäla något som inte har hänt. ”Anmälan” skrivs när Staffan får information om att det som står i den är iscensatt. Efter Staffan har åkt och Solveig är på jobbet, går någon in i stallet via den uppbrutna dörren på baksidan, två hästar ges något att äta. Det lilla stoet visar symtom på förlamning och faller ihop i boxen, förövaren lämnar stallet i hast, boxdörren lämnas öppen. Kanske går den inte att stänga för hästen är i vägen. Den stora valacken Laurel Model (”Big foot”) har också ”serverats”. Därför vet personen att meddela Staffan eller Eva Eriksmarck att det eventuellt är två hästar som ligger ner. Bengt Lejdtröm vet också vad som skall ske liksom Åsa Hellström. Någon dag efter att Big Dream avlivats visar faktiskt Big Foot symtom med vinglighet. Han leds ut ur stallet och repar sig utan att falla ihop. Det här fick miljökontoret aldrig veta.

  • ledsen 30 december, 2014 den 05:53 #

   Aha, så hästarna har förgiftats!?

   Verkar finnas mycket brottslighet när det kommer till hästar dvs människor som begår brottsliga handlingar mot hästar och/eller deras ägare.

   • forystablogg 1 januari, 2015 den 09:19 #

    Det blev race för att lägga beslag på hästkroppen. Instruktionen var, innan hon var död, att hon skulle obduceras avseende utmärgling, vilket då insinuerar att ägaren gjort fel. Om ägaren hunnit avliva och köra bort kroppen till obduktion hade den obducerats avseende på förgiftning. Här hade planen alltså kunnat falla.

    • ledsen 2 januari, 2015 den 07:36 #

     Helvete, såna jävlar!

     Man borde egentligen inte bli förvånad eftersom man läser om många hemskheter varje dag men man har, under så lång tid, haft en bild av det oskyldiga och rättvisa Sverige.

     • forystablogg 2 januari, 2015 den 08:14 #

      Obducerande veterinär var specialist på råttor…

     • ledsen 2 januari, 2015 den 08:45 #

      De väljer en obducerande veterinär som är specialist på råttor när det lär finnas många fler veterinärer som är specialister på hästar.

      Är det för att de misstänkte råttgift i hästmaten? Ursäkta om frågan är dum. Det snackades utmärgling så man kan anta att förgiftning inte var något alternativ för dem och då kan man verkligen fråga sig varför en råttspecialist fick obducera hästen. Vi vet varför men man vill höra dem försöka slingra sig.

      Någon som har siffrorna vad gäller hästspecialister kontra råttspecialister!?

      Sen vill man förstås veta råttspecialistens namn.

     • Solveig Bachler 3 januari, 2015 den 03:54 #

      Leg. vet Arman Shokrai

     • ledsen 4 januari, 2015 den 05:48 #

      Arman Shokrai:

      patolog
      National Veterinary Institute, Sweden
      1999 – Present (16 years)

      Har jobbat på SVA (Statens veterinärmedicinska anstalt).

      Har studerat vid SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) Uppsala

      patologi = läran om de sjukliga förändringarna i organismen

      ”Hästen får ligga åtskilliga timmar innan kadaverbilen kommer för transport till SVA. Någon orsak till hästens symptom går inte att fastställa. Hon har heller inte mask. Sala kommun fakturerar 10.543:-.”

      Vad kom han fram till vad gäller hästen? Om han inte kunde fastställa exakt orsak så kunde han i alla fall nämna en trolig orsak, tycker man. Han hade arbetat som veterinär i nästan 10 år så någon uppfattning om vad det handlade om borde han haft?!

     • Solveig Bachler 4 januari, 2015 den 09:33 #

      Han ”trodde” att hästen ev hade varit vinglig under lång tid…..
      Han hittade en hopläkt gammal skada på ett revben, det har jag inlämnat åtskilliga skisser och även intyg på hur det troligen uppstod. En helikopter kom farande två dar i rad precis ovanför hästhagen, jag kollade med ev bolag typ el, brandflyg mm samt luftfartsverket – ingen hjälp att få. Det som hände var att stoet andra dagen flydde för livet efter det andra stoet och dess föl – Come On, det var Knåpia som sprang med focus uppåt där en enorm skugga av propellrarna bildade en stor hotfull skugga som tillsammans med det öronbedövande dånet fullständigt skrämde livet ur stona. Knåpias föl, bara nån månad gammal blev omkull sprungen och trampad på, reste sig snabbt och for iväg efter mor sin. de två togs in för genomgång och observation, det blev ett par dar under fullständig kontroll samt veterinärkontakt innan de fick gå ut på bete igen. som skrivet ovan finns det flera intyg på det skedda, tack och lov hade vi husvagnssemestrare vilka såg alltihop.
      På bild i obuktionssvaret finns en bild vilken det finns text att relatera till. Det ser ut som när man skurit i en stek, ett jack, ingen bindväv, svallkött eller minsta som skulle visa att det var ett äldre sår vilket borde ha startat läkprocessen om det skett då hästen var vid liv.
      Det vävnadsprov som togs vid revbenet visade en skada äldre än 90 dagar, det tolkades som att hästen varit vinglig länge och fått den skadan då. Dvs, en skada äldre än 90 dagar skulle bero på att hästen vinglat runt i över tre månader och en bild som visar ett färskt snitt??????
      Vad frätskadorna i munhålan och på tungan kunde bero på skrev han inget.
      Det var lite hjärtfett enligt honom, finns en bild. Jag fick när jag frågade veta att då en häst är utmärglad så har allt fett blivit gult och liksom ”runnit ur” hjärtat samt att det ska vara typ ”slemmigt”, den bild som finns kan jag inte förstå hur den ska överensstämma med den beskrivningen. Sen är det ju inte mycket hjärtfett i en häst som är 2 år och 8 månader och växer för fullt.
      Ett litet sto på dryga 150 av lätt fullblodstyp vilken är avblodad och all annan vätska urtyckt ur kroppen (gripklon trycktes mycket hårt kring kroppen så att det sprutade både bak och fram, det efter att kroppen tappats från 1,5/2 meters höjd i backen vid första försöket, snuten såg det men det finns inte antecknat någonstans, sen släpptes den omärkta kroppen i containern så det blev en fallhöjd på säkert 3 meter eller mer) samt som legat i ca ett dygn, de första 8/10 timmarna garanterat i plusgrader och avdunstat men ändå väger en bit över 300 kg anses faktiskt inte som utmärglad, knappas avmagrad heller. Inga prover finns nedskrivna som visar hur benmärgen såg ut, dvs det man brukar kolla, eller så kollades det men gick sen inte att ta med då det troligen inte visad vad som skulle visas.

   • forystablogg 6 januari, 2015 den 04:25 #

    Vid obduktionen påvisades frätskador i munnen. Tips på vad det kan ha varit? Bekämpningsmedel?

 15. yorkielove 30 december, 2014 den 02:31 #

  Om det stammer att ca 10% av manniskorna ar psykopater, sa har de nog samlats inom omhandertagandeindustrin. Det tycks finnas oandliga mojligheter att satta sig over de lagar och regler, som man sager sig varna om- nar det galler andra. Empati ar givetvis inget man behover, nar det galler att fixa sa bra, som mojligt for sig sjalv.
  Stackars psykopater!

 16. JK 30 december, 2014 den 01:05 #

  holdakäft .. det er jo det rene tyverri och häller rig .. fy fane hvilke svenske folk i en ring af korpotion och dettr forår helt Åbenlyst vad er det for kriminel personer der gör så her fy fan

 17. Karin Svensson 29 december, 2014 den 11:14 #

  Man blir mörkrädd, är det så enkelt att skaffa sig djur genom att använda sig av ohederliga myndigheter? Solveig, kämpa på, det är förskräckligt! Detta trodde jag aldrig om våra myndigheter, de borde skämmas och mista jobbet direkt och ställas till ansvar! Fy på sig!

  • forystablogg 2 januari, 2015 den 08:19 #

   Eftersom just dessa myndigheter betraktar varje anmälan som en arbetsorder, kan de användas till mycket. Komma åt mark, djur eller hämnas i tvister om vägar, vårdnadstvister, rena hatbrott är några exempel. Att låta myndigheten sköta jobbet är dessutom både kostnads- och riskfritt och leder till mycket större skada än vad anmälaren själv skulle kunna åstadkomma.

 18. Wayne 29 december, 2014 den 10:42 #

  Världens Bästa Djurskydd ! Eller ? Vi vet ju vad Eller står för ! Myndigheters lögner !

  • Solveig Bachler 29 december, 2014 den 11:07 #

   Ja inte bara en lögn och massor av olika instanser inblandade.
   jag har många gånger undrat vad de får för besväret, nåt lär det väl vara, man sätter väl inte sin trovärdighet och rykte och, ja det mesta på spel om man inte får något för det, eller?

 19. Solveig Bachler 29 december, 2014 den 10:06 #

  Och det där var bara en bråkdel
  Bengt Lejdström är med och startar och se vem som avslutar.
  Holmbo gård… Rune Larsson – polis, kollega till Lejdström.
  Är man att betrakta som dum blondin när man lämnar sååå tydliga bevis i de myndighetsarkiv där man jobbar, eller är det för att de vet att det inte spelar nån roll ty de vinner ändå alltid. Är det kanske som ”bruksanvisning” till andra som sen kan göra ungefär lika?
  Detta är polisanmält X antal ggr i olika delar, inget har kommit nånvart alls, är de som jobbar för dumma, har för dålig syn eller finns instruktioner från ? nånstans.
  Alla verkar till synes jobba mot ett gemensamt mål, att mörka och se mellan fingrarna. en del gör det på ett smart sätt andra gör mycket ”klumpiga” och till synes halvdesperata saker.
  Colan kom till Holmbo gård senhösten 2011, hon kom raka vägen från Gudmundsson utanför Norrköping – Östergötland. Är 23 september att betrakta som senhöst?
  Det finns så mycket mer i detta, så mycket klockren bevisning, men Astrid skulle få sitta flera månader om hon skulle få med allt och ingen av er skulle orka läsa.
  Det får bli fler med andra ”pusselbitar” framöver, kanske det med urkundsförfalskningarna och Tyskland, eller varför inte Lejdströms mened i oktober i år där han säger att polisen fick ett ”färdigt” ärende på sitt bord, eller kanske Eva Eriksmark som inte bara en utan två ggr intyger med sin namnteckning maj/juni 2008 att hon inte haft någon kontakt med någon som har de hästar som inte Kommunen konfiskerade 21 feb i ett omedelbart omhändertagande vilket skrevs redan 13 feb och där enda grunden är veterinär Fredrik Ehns intyg som han sen under ed frånsade sig två år senare, det är därför åtalet lades ner men det ändå kom en frikännande dom, jag skulle svara ja sa åklagaren åt mig innan vi gick in.
  Må alla de skyldiga få sitt straff någon gång och deras namn läggas ut till offentlighetens betraktande tillsammans med deras gärningar.

  • Anonym 30 december, 2014 den 03:06 #

   Må dom brinna i helvetet för allt ledsamt dom har ställt till för alla människor med sina djur!

  • ledsen 30 december, 2014 den 05:59 #

   Åh, fy helvete! Ännu ett nepotistärende!

  • ledsen 30 december, 2014 den 06:38 #

   Noterar att Holmbo Hästgård fått ut pengar från Europeiska jordbruksfonden. Hur vanligt är detta?

   Jag frågar eftersom hälaren Lena Engen i Vallentuna, Stockholms län, har fått ut 841 000 kronor för sitt kattstall med EU-pengar. Detta godkändes av Länsstyrelsen som, tillsammans med den korrupta snuten, förser henne med stulna katter.

   http://www.holmbohastgard.se/

   • Solveig Bachler 1 januari, 2015 den 01:59 #

    Grällsta RC fick något, typ ½ mille på vårkanten 2008

  • ledsen 2 januari, 2015 den 01:19 #

   ”Är 23 september att betrakta som senhöst?”

   Synonym till senhöst är efterhöst. Höst brukar anses vara september-oktober-november. Senhöst/efterhöst bör bli, sent i, november månad. Man vet dock inte hur andra uppfattar saker och ting så allra bäst är om du kan få fram exakt när hästen, enligt dem, landade hos Larssons. De bara måste ha ett specifikt datum.

   Sen vill man (jag) gärna läsa mer om urkundsförfalskningarna och Tyskland.

  • Camilla 4 maj, 2015 den 09:37 #

   Fy fan rent ut sagt.
   Jag hade ingen aning om detta, känner till flera namn i denna historia.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: