Inte fog för föreläggande

2 Dec

hummer

Ännu en gång är länsstyrelsen i Skåne på väg mot en dom som går djurskyddshandläggarna emot. Vetenskapligt stöd saknas för att förbjuda bindning av hummerklor.

Det väckte stor uppmärksamhet i media när Länsstyrelsen i Skåne den 18 augusti fick stöd i förvaltningsrätten i Malmö att förelägga Limhamns Fiskrökeri AB att inte binda ihop klorna på humrar, vilket görs för att de inte skall skada varandra i slagsmål. Föreläggandet utfärdades av Lena Järkelid den 8 april.

I föreläggandet citerar hon formuleringar från Djurskyddsmyndighetens yttrande Dnr 2005-2323 att humrar skall transporteras och hållas enskilt. Deras klor behöver då inte tejpas. Den numera nedlagda myndigheten hänvisade dock inte till någon forskning utan enbart till sina egna föreskrifter.

– Skulle jag ha 20 akvarium i rökeriet? frågade sig Fredrik Håkansson ägaren till företaget. Han blev anmäld sedan en kund tyckt synd om humrarna. Sedan i våras har han tvingats koka alla humrar han fått in.

– Hummerfisket är starkt reglerat in i minsta detalj, men just detta, att binda klorna, nämns det ingenting om. Det var därför hela denna farsen kunde dra i gång.

Som brukligt är gick förvaltningsrätten på länsstyrelsen linje utan ifrågasättande, utom från nämndemannen Peter Lindqvist som var skiljaktig och inte ansåg att det fanns sakliga skäl för föreläggandet.

Svenska fiskhandelsförbundets ordförande Peter Källberg talade om ett ”missriktat” djurskydd:

– Gummibanden skyddar både djur och människor. Ett förbud är inte särskilt välbetänkt.

Förbudet vittnar om okunskap om humrar, ansåg organisationen Hummerakademien.

Men sen tog det stopp på framgången för myndigheten. Företaget överklagade till Kammarrätten och begärde inhibition på domen. Först beviljades inte inhibition, men efter sedan man begärt in ett yttrande från Jordbruksverket beviljades inhibitionen och förvaltningsrättens dom skall alltså inte gälla. Dom i Kammarrätten har inte kommit än men förväntas alltså bli till klagandes fördel.

Limhamn

Så här skriver Jordbruksverket:

”Av underlaget som låg till grund för länsstyrelsens föreläggande och som vi har fått del av framgår inte i vilken miljö humrarna hölls eller hur skötseln var utformad. Det framgår inte heller hur många humrar som hölls i akvariet eller hur stort akvariet var och om detta var grunden till att länsstyrelsen ansåg att den aktuella djurhållningen utgjorde ett onödigt lidande för humrarna eller på annat sätt stred mot lagstiftningen. Av motiveringen till föreläggandet uppfattar vi att länsstyrelsen till stor del har baserat föreläggandet på tidigare yttranden från Jordbruksverket och dåvarande Djurskyddsmyndigheten och inte gjort en egen bedömning i det enskilda ärendet.”

”Eftersom detaljerade djurskyddsbestämmelser saknas på området är det inte tydligt för företagare vilka förutsättningar som gäller vid hållande av hummer. Jordbruksverket kan konstatera att ett vidhållande av länsstyrelsens beslut i det enskilda ärendet kan få konsekvenser som berör fler företag inom hela livsmedelskedjan, eftersom djurhållning för humrar kan vara snarlika när de förvaras såväl i sump som i akvarier. Det innebär till exempel att fiskare, grossister, importföretag och beredningsföretag såväl som restauranger och affärer som säljer fisk och skaldjur till konsument kan bli berörda. Vid ett eventuellt förbud mot att förvara levande hummer med gummiband runt klorna kommer sannolikt berörda företag behöva tillämpa andra metoder för förvaring eller sluta med försäljning av hummer. Jordbruksverket anser att om det finns vetenskapliga skäl att inte hålla humrar på ett sådant sätt som idag är praxis så bör det finnas en övergångsperiod för företagen och möjlighet för dem att utveckla nya djurhållningsformer.

Hummernäringen beräknas bestå av ca 250 yrkesfiskare som fiskar hummer. Det svenska hummerfisket genererade mellan 4,7 och 6,2 miljoner kr per år i första försäljningsled under åren 2011-2013. För enskilda fiskare kan intäkterna av hummerfisket vara av stor betydelse för företagets lönsamhet. Samma period, 2011-2013, importerades ca 360 ton levande hummer per år till ett värde av ca 40 miljoner kr per år.

De företag som i större skala lagrar levande hummer är importföretag och fiskgrossister. I jämförelse med primärled genererar hummern ett betydligt högre försäljningsvärde i grossistled. Det kan konstateras att en stor andel av den hummer som konsumeras i landet är importerad. Fiskaffärer och restauranger lagrar hummer i mindre skala. Liksom för fiskeföretagen kan försäljningen av hummer vara av stor betydelse för enskilda import- och grossistföretag.

Sammanfattningsvis är det jordbruksverkets bedömning att Länsstyrelsen i Skåne inte har haft fog för sitt föreläggande den 8 april 2014.”

Fredrik Håkansson är irriterad på Länsstyrelsen i Skåne och tänker kräva skadestånd för ett halvårs förlorad inkomst och advokatkostnader på tiotusentals kronor.

– Men jag lär inte få något, vad jag förstått – ska man stämma staten ska det handla om större belopp än detta, men jag väljer att göra det ändå av principskäl.

Ett svar till “Inte fog för föreläggande”

  1. Olle 3 december, 2014 den 10:07 #

    Heja Fredrik! Alla djurägare skulle skicka fakturor till Länsstyrelsen när de bryter mot lagen. Då hade våra skattepengar inte gått till deras lekstuga.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: