Uppdrag att göra livet enklare?

7 Maj

Denneberg

Leif Denneberg utnämndes den 14 juni  2012 till generaldirektör på Jordbruksverket. Samma dag skrev han på Jordbruksverkets hemsida:

– En grundläggande filosofi hos mig är att människor i grunden vill göra rätt och att myndigheter har ett viktigt uppdrag i att göra livet enklare för människor och företag. Jag vill även i fortsättningen ha ett stort fokus på att främja ett uthålligt företagande på landsbygden genom att åstadkomma förenklingar och att människor verkligen upplever att det blir enklare, menar han.

Två år senare är det verkligen dags att leverera!

Michael Kierkegaard skriver till Leif Denneberg den 3 maj 2014:

Jag har skrivit till dig förut med anledning av hur djurskyddsverksamheten fungerar. Om jag kommer ihåg rätt så handlade det senast om hur brett spektrum av skaderisker som finns.

Jag utbildade mig en gång i tiden till civ.ing., kemilinjen på KTH. Min och Ewas resa med Lst´s djurskyddsverksamhet har varit en obehaglig Kafka-liknande upplevelse. Med min bakgrund är det en självklarhet att ett komplext av människan konstruerat system inte kan fungera i en föränderlig omvärld utan ett tillräckligt antal styr- och reglerkretsar. Hur många av dessa som behövs är minst lika många som antalet kritiska driftsparametrar som måste hållas tillräckligt konstanta. Nästa knepiga steg i teknikens värld är att klargöra om systemet i sitt ihopkopplade skick kommer att vara stabilt. Detta kräver en analys av hela systemets dynamiska egenskaper.

I höstas utmanade jag Helena Kättström om att jag skulle få leverera en systemkritisk betraktelse från ett brukare/klient perspektiv. Hon vågade inte och hävdade att det fanns en heltäckande rad av ämnesområden etc.

Jag vill hävda att djurskyddsverksamheten är ett instabilt system.

De mest uppenbara skälen för detta påstående är:

Djurskyddslagen hävdas stipulera en miniminivå och det skall vara bättre. Vem bestämmer hur mycket bättre? Såvitt jag kan förstå är det den individuella djurskyddskontrollanten. (Total rättslöshet blir slutpunkten.)

Djurskyddskontrollanter har rätt att beordra polisen att bereda tillträde till den privata bostaden enbart baserat på hans/hennes önskan att kontrollera innehållet i bostaden. Kontrollen omfattar tagandet av fotografier. Dessa ingår sedan självfallet i kontrollrapporten,  som är en offentlig handling.

Bokstavligt talat vad som helst kan rubriceras som skaderisk i kontrollrapporten och enligt kontrollantens bedömning vara av ”väsentlig betydelse ur djurskyddssynpunkt”. Länsstyrelsen, Lst, kan besluta om omhändertagande av friska välmående djur baserat på en djurskyddskontrollants påstående om kvarstående brister från tidigare kontroller utan att offret får tillfälle att yttra sig.

Byråkratens svar på invändningar av ovanstående natur är sannolikt att offret kan överklaga till förvaltningsdomstolen och få sin sak prövad där. Detta är ett hån mot offret. Visa mig den förvaltningsdomstol som besitter kompetens inom djurskyddsområdet förutom vilka paragrafer som Lst brukar använda. Förvaltningsdomstolen bör i detta sammanhang betecknas som ett stämpelkontor för Lst. Vi har alla betalat för verksamheten på Lst och förvaltningsdomstolen och offret måste ur egen ficka försöka att få hjälp mot denna uppställning på ”motsatta sidan”.

Denna förkrossande obalans i systemet utgör själva grundvalen för att djurskyddskontrollanterna kan utveckla en rent fascistoid kultur. Sannolikheten för att djurskyddskontrollantens påståenden blir granskade av en inom området kompetent instans är helt försumbar. T. ex. undandrager sig länsveterinärer granskning av Veterinära  Ansvarsnämnden genom att hävda att deras bedömningar inte är gjorda i klinisk verksamhet. Med fascistoid kultur menar jag att djurskyddskontrollanterna kan odla en självbild av att vara en elit som vet bättre än alla andra och ser lagen som ett avstamp för att genomdriva sin personliga idealbild av djurhållning.

I teknikerns ord: Ett komplext system utan fungerande styr- och reglerkretsar kommer att haverera.

Hur kommer djurskyddsverksamheten att haverera?

Den har i en mening redan gjort det eftersom den lever i ett okontrollerat tillstånd i dag. Ett haveri skulle kunna bli att systemet driver någon över gränsen så att denne bestämmer sig för att ta med sig den som har krossat ett liv så grundligt att det inte är värt att leva. Ett annat haveri skulle kunna bli att någon domstol på allvar tager tag i de olagligheter som pågår. T.ex. genom att börja åtgärda de Lst som uppenbarligen utmärker sig

Vi får väl se vad det lider.

5 svar to “Uppdrag att göra livet enklare?”

 1. Sten-Gunnar Hörberg 18 januari, 2015 den 09:24 #

  Förvänta Er ingenting av denne Leif Dennerberg, Han var med redan vid den galna koskjutningen i Ljungskile på 90-talet, har hela tiden sedan dess funnits med i toppen och är i högsta grad ansvarig för allt djurplågeri staten bedriver.

 2. Josef Boberg 11 maj, 2014 den 10:41 #

  Lite tänkvärdheter om hur Wi bör se på djuren, naturen och oss själva – finns i videon We are all ONE !

 3. Sten-Arne Persson 7 maj, 2014 den 03:49 #

  Efter mer än två decenniers vanvård av djurbönder och övriga djurägare undrar jag:
  När skall SVT och övrig massmedia börja granska alla dessa praktiskt inkompetenta chefer, jurister veterinärer, och andra universitetsutbildade människor som gjort det möjligt för inkompetenta djurskyddshandläggare, som länsstyrelsen inte ens har CV på, att löpa amok bland djurägare och djur.Tyngst faller ansvaret på de olika regeringarna, den juridiska expertisen och LRF-toppen som inte har sett till att gällande lagstiftning efterlevts.

  Hur länge skall dessa fanatiska människor i djurrättsrörelserna få gå lösa med sina anonyma anmälningar? När ska svenska folket få relevant information från Sveriges journalistkår och deras arbetsgivare? Jag känner en rättskaffens människa som varit trakasserad i 20 år av djurrättsaktivister utan att någon ingriper och stoppar eländet. Europakonventionen om mänskliga rättigheter står med i vår grundlag när ska den börja gälla generellt i Sverige?

  De som varken har varit inkompetenta, ansvarslösa eller fanatiska djurrättsaktivister skall inte ta åt sig av ovanstående.

 4. arne 7 maj, 2014 den 11:14 #

  Bättre kan det inte beskrivas!!! Återstår att se om Dennerberg har intresse av och kraft att göra något åt den katastrofala situation som råder och har så gjort alltsedan länsstyrelserna fick bemyndigandet att hantera djurskyddsverksamheten i landet!

  • Rosie 7 maj, 2014 den 01:08 #

   Håller med till fullo!
   Michaels redogörelse över verkligheten idag är med sanningen helt överensstämmande och vi får hoppas att Dennerberg nu tillåter sig att inse detta.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: