Visst känns det rättssäkert!

24 Feb

sverker och emma1

Publicerat fredag 27 maj 2011 19:23

Kontrollmyndigheternas offentliga kontroll:
24 § Offentlig kontroll av efterlevnaden av denna lag, de föreskrifter och beslut som har meddelats med stöd av lagen, de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen och de beslut som har meddelats med stöd av EG-bestämmelserna utövas av länsstyrelserna och andra statliga myndigheter i enlighet med vad regeringen bestämmer.
Den myndighet som utövar offentlig kontroll ska ha tillgång till djurskyddsutbildad personal i den omfattning som behövs för att myndigheten ska kunna fullgöra sina uppgifter på ett tillfredsställande sätt. Lag (2008:660).

”När djurskyddstillsynen övergick från kommunerna till länsstyrelserna blev en stor del av den personal som arbetade med tillsynen på kommunerna föremål för så kallad verksamhetsövergång, det vill säga att deras anställningar flyttades över till Ländsstyrelsen utan något nytt rekryteringsförfarande. Eftersom Sverker Olsson således inte har ansökt om anställning på Länsstyrelsen på sedvanligt sätt finns det inga handlingar av efterfrågat slag på myndigheten.”

Det skriver Leif Nyberin och Magnus Lindskog, jurister på rättsenheten länsstyrelsen i Skåne.

Det jag efterfrågat var CV/betyg/utbildning på Sverker Olsson som anställdes av Hörby kommun i december 2002.

Jag begärde att få ut betygen från då han anställdes av Hörby kommun, vilket först nekades mig med hänvisning till att han har skyddad identitet. Detta blev kommunen fälld för av JO för några veckor sedan. Efter ett nytt försök med ny begäran blev svaret att inga sådana handlingar fanns…
I Ola Svenssons kompetenssammanställning är det en blank rad på Sverker Olsson.

Det finns inga ansökningshandlingar sparade på kommunen. Sverker anställdes av dåvarande samhällsbyggnadschefen Ingemar Tykesson. Tjänsten skall ha varit ett vikariat för en person som var föräldraledig. Vikariatet påstods ha varit utlyst men det finns inga handlingar som styrker det. I alla fall skall den som fick tjänsten ha lämnat den innan ordinarie person återkom. Då ”erbjöds” Sverker tjänsten. Och blev tydligen kvar. Detta var december 2002.

Ida Persson , tf miljöchef Hörby kommun skrev på hans egen begäran ett ”betyg” åt honom den 3e augusti 2010, dvs 1 år och sju månader efter sedan han anställts på Länsstyrelsen. Detta är det enda som finns där.

I ”betyget” skriver hon: ”…då har Sverker Olsson främst arbetat med klagomålsärenden som även inneburit ett flertal ärenden med omhändertaganden enligt djurskyddslagen.

Sverker Olsson har under tiden i Hörby varit en mycket god arbetskamrat som snabbt kommit med i gemenskapen på miljökontoret. Sverker Olsson har vidare ett föredömligt sätt att bemöta allmänhet och verksamhetsutövare i de situationer som uppstår i detta yrke.

Sverker Olsson har en stabil grund och ett sunt engagemang i djurskyddsfrågorna.

Jag kan därför lämna Sverker Olsson de bästa rekommendationer.”

Jag undrar vad hon avser med ”stabil grund”. Det lär inte avse utbildning…

För oss som drabbats av Sverker Olssons framfart på kommun- och/eller länsstyrelsetid, låter orden närmast som ett hån. Det påstådda ”föredömliga” sättet att bemöta allmänhet leder oundvikligen till onödiga konflikter och tar bort alla förutsättningar för ett samarbete.

Hans undran om jag hade ”plats för en karl i sängen” tyckte han var enbart ett uttryck för hans skämtlynne. Det tyckte inte jag. Hans ”rådgivning” var i bästa fall direkt olämplig och ibland farlig. Hans påstående att man ”borde få avliva gamla människor också”,  borde renderat honom avsked på grått papper.

Istället åkte han på ett bananskal till fast anställning på Länsstyrelsen.

En hårt drabbad och djupt skuldsatt fd djurägare ringde till mig och grät i förtvivlan och det efter över två år sedan Sverker och hans partner Emma Hansson tagit hennes djur. Emma och Sverker träffades i Simrishamn då Sverker blev ”utlånad”.

Det var ingen slump att Emma bussades på mig…

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: