Galna kor eller galna lagar?

1 Feb

PICT0216

Publicerat tisdag 24 maj 2011 09:50

Hans Röös får åter ordet:

Det senaste decenniet har jag p.g.a. ett oändligt antal anmälningar från en viss privatperson (efter en anmälan till miljökontoret den 18 december 2003 blev hon den 23 december 2003 ”anställd” av miljöskyddsnämnden i ”delegation”, som extraspanare) blivit utsatt för ej i förväg annonserade inspektioner (kommunen) och kontroller (länsstyrelsen). Den första rundan (efter kanske ett 20-tal inspektioner både natt och dag = fakturerad kostnad ca 15 000 kronor) slutade med ett omhändertagande den 22 januari 2004. Ett omhändertagande (av miljöskyddsnämnden i ”delegation”) av ett 20-tal fjällkor, vilka, enligt en agronom från länsstyrelsen (med minst 30 års erfarenhet av djurhållningen i länet), som inspekterade djuren den 15 januari, … vilka alltså enligt denne länsstyrelsens kontrollant: Levde i en drömtillvaro och han önskade att alla djur finge ha det lika bra som mina fjällkor hade det.

PICT0170

Trots detta blev de 20 fjällkorna alltså omhändertagna på miljöskyddsnämndens, i ”delegation”, initiativ. Allt nog och emedan så fick ”delegaten” (= djurskyddsinspektören) så småningom sparken och miljöskyddschefen sa upp sig och jag fick tillbaka mina djur till priset av att betala kostnaden (ca 70 000 kronor) för det obefogade (”drömtillvaro”) omhändertagandet. Överklaganden till länsrätt, kammarrätt, regeringsrätt blev ”ingenrätt” för mig.

PICT0158

En sak som det anmärktes på vid den första inspektionen den 18 december 2003 var att några av mina senast födda kalvar saknade öronmärken. Att öronmärka mina nyfödda fjällkalvar var (är) något som jag medvetet avstått ifrån – av djurskyddsskäl. Om jag inte är felunderrättad så är det t.o.m. förbjudet enligt 1988:534 att kupera både svansar och öron på djur, men möjligen gäller det förbudet ”bara” hundar? Fjällkalvar är hur som helst så små när de föds att deras små öron inte förmår att bära upp EU:s tunga öronmärken, avsedda för den politiskt beslutade förebilden för aveln inom EU, nämligen Belgisk blå. Öronen på de små fjällkalvarna blir därför demolerade om märken klipps i på nyfödda kalvar. Och om inte annat (annat än djurskyddsskäl – om det nu inte är skäl nog?) så är det mindre estetiskt tilltalande att ha vuxna fjällkor som fått sina öron demolerade redan vid födseln.

Emellertid anses detta, med att låta kalvar vara omärkta en tid efter födseln, till dess att de vuxit till sig så pass att de förmår bära upp sina påtvingade öronmärken, … detta med märkeslösa kalvar anses alltså utgöra en fara för ”folkhälsan”!!!!

Om jag har svårt för att fatta eller om det bara råkar vara så att det ligger en viss sanning i att jag är den ”besvärliga person”, som jag anklagats av djurskyddet att vara, … om svårt för att fatta så har ännu ingen kunnat förklara för mig på vad sätt kalvar utan EU:s öronmärken skulle kunna utgöra en fara för folkhälsan. Men så säger lagen, påstås det.

Jag har fortsatt med min ”praxis” att inte öronmärka nyfödda fjällkalvar och vid min näst senaste kontroll hade jag två av de yngsta omärkta, vilket nu lett till ett ”resultat” i form av ett beslut om avdrag på gårdsstödet med tre procent p.g.a. brott mot ”tvärvillkoren”. Om det upprepas kan det bestraffas med ett förhöjt avdrag på fem procent och ytterligare upprepningar kan leda till att hela EU:stödet dras in. Och än värre djuren kan bli omhändertagna, avlivade och skickade till destruktion på bondens bekostnad. Och i det läget omhändertas hela besättningen och bonden får djurförbud utan att djuren varit på minsta sätt misskötta, men han har förstås äventyrat folkhälsan (påstås det alltså!). Sådant har skett i ett icke ringa antal fall i Sverige, där man förmodligen är bäst i klassen när det gäller att följa EU:s bestämmelser.

Beslutet om avdrag på gårdsstödet fick jag den 6 maj och ett överklagande måste vara inne senast den 27 maj. Och överklaga måste jag naturligtvis? göra trots att utgången självklart är given på förhand.

Folkhälsan handlar här om BSE (Bovine Spongiform Ecephalopathy = galna-ko-sjukan), men hur den sjukan skulle kunna överföras på människa bara för att några kalvar i Sverige (där för övrigt sjukan aldrig uppträtt – bara ett fall av en spontan form av typen Creuztfeldt-Jakobs syndrom) inte är öronmärkta?

Det jag alltså saknar tillräckliga utförsgåvor för att förstå är hur jag vaccinerar svenska folket mot BSE? Creuztfeldt-Jakob? genom att redan vid fjällkalvarnas födsel öronmärka dem. Detta kan väl ändå knappast handla om att rädda svenska folkets fysiska hälsa och den mentala verkar väl redan vara räddningslöst förlorad. Eller är det jag som är galen – kanske har jag smittats p.g.a. min underlåtenhet att märka kalvarna omedelbart vid deras födsel?

Jag kan naturligtvis inte låta bli att överklaga denna ”galenskap”, men vad ska man säga. Hotet mot folkhälsan är förmodligen obestridlig, vilket domstolen kommer att finna vara ställt utom allt tvivel.

Min första fråga är dock om det beslut jag fått från länsstyrelsen verkligen är ett beslut? Det är nämligen inte undertecknat av någon! Kan undra hur det ställer sig rent juridiskt – ett ”beslut” som ingen står bakom annat än länsstyrelsens brevpapper?

Kanske kunde man söka EU:stöd till en studiecirkel som handlar om hur man försvarar sig mot den svenska galnamänniskosjukan? Bara för att provocera?

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: