Konsten att sysselsätta sig

29 Jan

poppius hästar

Publicerat tisdag 03 maj 2011 12:50

Ligghallsärende som startades mot hästägaren Birgitta Poppius med några få hästar i Östra Göinge 15 maj 2002 av Mattias Gårdlund och drevs idogt under ca 6½ år. Han lyckades få utdömt ett vite på svindlande 220 000 kronor. Hästarna togs i mät för skulden. I stort sett förekommer inga anmärkningar på själva hästarna i någon av inspektionsrapporterna.

Taktiken är ständiga oanmälda inspektioner, ibland flera på samma dag, år efter år, som bryter ner den djurägaren som man bestämt sig för. Nådastöten sätts in med ett vite som effektivt sätter stopp för djurägarens ekonomiska möjligheter till byggnationer över huvud taget. Till slut tar man djuren (vilket är en lönsam affär för de som får köpa djuren billigt) och lämnar djurägaren skuldsatt och nedbruten.

Bilden är tagen av Mattias Gårdlund den 5 juli 2005.

Mattias Gårdlund förflyttades 2009 till Länsstyrelsen. Det är inte förvånande att inspektörer med denna ”kultur” att förfölja och nedgöra enstaka djurägare, har tagit den med sig till Länsstyrelsen. Det ger dessutom ”full sysselsättning” och föga tid till inspektioner av djurhållning för livsmedelsproduktion.

Jag har sammanfattat ärendeutskriften för att visa hur det kan se ut:

19/5 2003 Anmäld inspektion för att ”kolla” hästarna.

23/10 2003 Telefon. Pratade med P….ligghallar skall rustas upp… annars är vi tvungna att förelägga…

23/10 2003 Oanmäld inspektion på betet.

13/1 2004 Telefon. Pratade med P. om avsaknad av ligghall. Kontakt med Thomas von Geigenfeldt ej känd av LST, han skulle kolla om han kunde finna något.

13/1 2004 Oanmäld inspektion. Besökte P….hull ok..hovar ok de saknar ligghall…

22/1 2004 Föreläggande med vite gällande avsaknad av liggyta för utegångsdjur. …löpande vite  om 10 000:- per påbörjad vecka

9/2 2004 Oanmäld inspektion. Ingen häst kunde ses i hagen vid Görnebrant. Ston med föl utan ligghall.

24/2 2004 Oanmäld inspektion. Fortfarande hästar.

27/2 2004 Anhållan om polismyndighetens hjälp med delgivning.

2/3 2004 Djurskyddsenheten meddelar avslag på ansökan.

10/3 2004 Polisen redovisar delgivning.

19/3 2004 Överklagan.

22/3  2004 Tjänsteutlåtande.

26/3 2004 Oanmäld inspektion. Kontroll efter inkommet klagomål 20040325….

26/3 2004 Oanmäld inspektion.

31/3 2004 Skrivelse.

2/4 2004 Delegation. Begäran om utdömande av vite.

16/4 2004 Oanmäld inspektion. Ingen ligghall.

16/4 2004 Överklagan P.

23/4 2004 Miljö och byggnämnden beslut. Överklagande till länsstyrelsen.

27/4 2004 Meddelande. Länsrätten önskar delgivningskvitto.

19/5 2004 Beslut miljö- byggnämnden. Återkalla hemställan om utdömande av vite.

3/6 2004 Länsrätten avskriver ärendet från vidare handläggning.

21/6 2004 Beslut länsstyrelsen avskrivning ärendet från vidare handläggning

30/9 2004 Meddelande nya handläggningsrutiner.

4/10 2004 Lagkraftssbevis från länsstyrelsen.

5/10 2004 Skrivelse med anledning av vite…

21/10 2004 Meddelande djurskyddsmyndigheten, ansökan om dispens från kravet på ligghall.

12/11 2004 Privatperson ringde in för at påtala att 20 hästar går ute utan skydd… Kollar vid passering.

15/11 2004 P. dispensansökan Djurskyddsmyndigheten.

17/11 2004 Oanmäld inspektion. Besökte betesmarken.

18/11 2004 Gerhard Ottosson, Högsma påtalar att hästar fortfarande går ute och undrar varför kommunen inte gör någonting.

22/11 2004 Komplettering, begäran. För kännedom från Djurskyddsmyndigheten.

24/11 2004 Oanmäld inspektion. Besökte hagarna…

24/11 2004 Oanmäld inspektion. Koll om ligghall monterats.

3/12 2004 Oanmäld inspektion.

3/12 2004 Beslut delagation.

8/12 2004 Polisanmälan.

20/12 2004 Djurskyddsmyndigheten avslår ansökan.

13/1 2005 Telefon med jurist Länsrätten..

17/1 2005 Meddelande om överklagan till länsrätten.

17/1 2005 Komplettering.

17/1 2005 Meddelande om organisationsnummer.

13/6 2005 Fakturering.

14/7 2005 P. godtar inte räkning för tillsyn.

15/8 2005 P. överklagan skickad till Länsstyrelsen

6/9 2005 LS begär komplettering till överklagan

4/10 2005 Svar till LST Eva Johansson per mail angående tillsynsavgift.

24/10 2005 Länsratten förpliktigar SJ att utge vite om 220 000 kr.

19/12 2005 Möjlighet till yttrande ang överklagande.

31/1 2006 Oanmäld inspektion efter inkommet klagomål…

31/1 2006 Göran Olsson ringer in for att påtala att hästarna utsatts för otillbörligt lidande. De har ingen ligghall och vattnet är ofta fruset då han passerar.

Lät meddela att ärendet dels är under polisutredning samt att vite på 220 000 kr dömts ut och väntar lagakraft då det ej blivit delgett SJ.

1/2  2006 Meddelande från polisen om lösspringande hästar.

1/2  2006 Anmälan inkommen till Länsstyrelsen om vanvård av hästar…

9/3 2006 Oanmäld inspektion. Åkte till … för att kolla hästarna.  …ligghallarna nu kompletterats med presenningar… Kontrollerar mer vid kommande kontroll.

26/4 2006 Oanmäld inspektion. Hingsten … tillgång till ligghall… Under pressening mkt bra hö.

6/7 2006 Beslut Länsstyrelse. Nedsättningen av tillsynsavgiften till 2 200 kronor.

30/8 2006 Meddelande från Länsrätten om yttrande.

7/9 2007 Skrivelse från P angående faktura.

15/9 2006 Beslut, miljö- byggnämnden. Yttrande till Länsrätt.

21/9 2006 Beslut Kammarrätten. Ansökan om återställande av försutten tid. Kammarratten avslår ansökningen.

23/1 2007 Kontroll. Besökte hagen. Inga djur inga staket inga ligghallar. Allt borttaget från de gamla hagarna.

24/5 2007 Dom Länsrätt. Avslag överklagan.

28/5 2007 Fakturering efter beslut i Länsratten.

20/6 2007 Överklagan av faktura på 2200 kronor.

26/6 2007 Översänt överklagande till Länsstyrelsen.

26/6 2007 Meddelande till P om avskriven skuld på 8826 kronor.

2/7 2007 Redogörelse för deb.

11/9 2007 Skrivelse. Meddelande av fakturan ar stoppad i avvaktan på Länsstyrelsens dom.

26/11 2007 Beslut. Regeringsrätten meddelar inte prövning i ärendet ang återställande av försutten tid.

7/10 2008 Beslut, Länsstyrelsen. Avskriver ärende överklagan av debitering.

9/10 2008 Fakturering. Skickar en kopia på fakturan + lst.beslutet.

27/11 2008 Brev ang felregistrering.

 • le Rousse

  mån 09 maj 2011 23:16

  Katinka. fölet var väl inte fött på vintern? Och även om det varit det så hade det ur vetenskaplig synpunkt inte haft något problem med att vistas ute under en skånsk vinter. Om en häst tål att vara ute 12 timmar på vintern, vilket är vanligt förekommande, så tål de naturligtvis att vara ute också de påföljande 12 timmarna. Skulle de inte tåla skånsk kyla skulle de rimligen vara nedkylda redan efter någon timme och alltså inte kunna släppas ut alls vintertid. För 150 år sedan fanns det vilda hästar. inte bara på Lojsta hed på Gotland utan även i Skåne, vilka inte ens utfodrades på vintern utan fick klara sig på vad de själva kunde finna – s.k. ”färsingar”. Men jag är väl medveten om att vetenskap inte platsar i modern djurskyddslagstiftning – och lag är lag vad den än grundar sig på.

 • Katinka

  ons 04 maj 2011 19:59

  Bilden är ju tagen under en varm årstid. Att ha ston med föl ute vintertid dygnet runt utan tillgång till liggghall är inte ok. Inspektörens jobb är dessutom att se till att djurägare följer lagen och enligt lagen ska de ha ligghall. Han har inte skrivit lagen själv…

 • forysta
  forystaons 04 maj 2011 08:59
  Håkan! Tycker du att hästen på bilden ser vanvårdad ut? Ägaren var en av de första som tillämpade natural horsemanship i Sverige, långt innan det kom ”hästviskare” och visade metoden.
  Att inspektörer med obegränsad makt men obefintlig social kompetens ”skapar” sina egna oändliga ärenden är en katastrof för alla inblandade inklusive de djur som verkligen far illa men som man inte ”hinner med” att kontrollera!

 • Håkan

  tis 03 maj 2011 17:11

  Synd att det inte går snabbare att komma åt personer som inte följer lagen och vanvårdar djur!

 • solveig

  tis 03 maj 2011 15:12

  fy f-n detta måtte då slå alla rekord då det gäller att få till en ”gedigen utredning” av förvaltningen.
  finns det ingen som reagerat och dragit i nödbromsen?
  eller är alla utom djurägaren med på samma resa mot gemensamt mål?
  tyvärr har detta ”felaktiga” beteende duplicerats i mångfald under åran och alla inblandade verkar ha tjänat på det, i hela landet då ”buggen” spridits likt ett virus
  hur många liknande ”tåg” går det i vårt land?
Annonser

4 svar to “Konsten att sysselsätta sig”

 1. P 3 februari, 2014 den 11:52 #

  men vad är problemet? Hästägaren har ÅR(!!) på sig att skaffa en ligghall.
  Vad är det hästägaren inte förstår? följ lagen eller flytta hästarna.
  Som att felparkera varje dag och bli sur för att man får böter.

  • Göran Andersson 27 januari, 2017 den 10:26 #

   Jadu ”P” problemet kan ju vara det att inspektionerna knäcker djurägaren både psykiskt o fysiskt samt ekonomiskt, så länge hästarna inte är utsatt för nåt lidande behöver man väl inte ta i ,med storsläggan eller? maktkorruption skulle jag vilja kalla det, fast på lägre nivå dock har den ”låga nivån” skaffat sig oproportionerligt mycket makt.

   • yorkielove 22 juli, 2017 den 06:21 #

    Uppenbarligen känner lst inte till proportionalitetsprincipen.
    Inte egendomligt att de anser sig inte ”hinna med” ( när de lägger ner så mycket tid på ett enda ärende).

    • forystablogg 23 juli, 2017 den 09:27 #

     Mattias Gårdlund sökte, och fick två tjänster 2002. När han erbjöds heltid i Ö Göinge så lämnade han halvtiden i Hörby. Den tjänsten erbjöds till en annan sökande som helt saknade meriter nämligen Sverker Olsson! Båda är sedan 2009 på länsstyrelsen och härjar fritt. De tog med sig ”kulturen” att punktbevaka vissa personer, gärna kvinnor som var för kaxiga i deras smak. Ärendet med Birgitta Poppius som han trakasserade så att hästarna togs i mät för hans viten utspelades alltså på kommuntiden. Birgitta var känd för sina fina välskötta hästar men var väl för styvnackad för att inte Gårdlund skulle utse henne till mobboffer.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: