Internationella vargsymposiet

28 Jan


vargsymposiet2011

Publicerat onsdag 13 april 2011 14:46

Regeringen gav förra sommaren Lars-Erik Liljelund i uppdrag att leda en rovdjursutredning.

Vart sjätte år skall EUs medlemsländer rapportera om bevarandestatusen för de livsmiljöer och arter som finns listade i bilagor till habitatdirektivet däribland varg, björn, järv och lodjur. Statusen är gynnsam om populationen är livskraftig och har goda förutsättningar att fortsätta vara det.

Enligt EU:s riktlinjer för rapporteringen ska referensvärden anges för populationsstorlek och utbredningsområde. Referensvärdet för populationsstorlek är det minsta antal individer som på lång sikt garanterar populationens livskraftighet. Referensvärdet för utbredningsområde är det geografiska område som krävs för att arten ska kunna uppnå gynnsam bevarandestatus.

Forskare har på utredningens uppdrag granskat de olika bedömningar som svenska forskare tidigare gjort av vargens genetiska status. I gruppen ingick professor Michael Møller Hansen från Aarhus universitet i Danmark, dr Liselotte Wesley Andersen från Danmarks miljøundersøgelser, dr Jouni Aspi från Uleåborgs universitet i Finland och dr Richard Fredrickson från University of Montana, USA. Utredningen har dessutom haft hjälp av forskarna i de skandinaviska rovdjursprojekten.

På måndagen den 11 april presenterade Liljelund sina slutsatser under det internationella vargsymposiet i Vålådalen i Jämtland. Slutsatsen är att bevarandestatusen hos vargpopulationen inte är gynnsam. Ett provisoriskt referensvärde för den svenska delen av det skandinaviska vargbeståndet bör anges till 450 vargar är slutsatsen.

Utredningen fastslår också att antalet björnar överstiger referensvärdet, som satts till 1800. Populationen bedöms därmed vara livskraftig på lång sikt.

När det gäller lodjur anses populationen vara stabil och tillräckligt stor för att den ska vara långsiktigt livskraftig. Antalet överstiger referensvärdet som satts till 1 200 individer.

Järvarna är för få för att populationen ska vara livskraftig på lång sikt. Det gäller särskilt om hänsyn tas till behovet av genetisk variation. Populationsstorleken når inte upp till referensvärdet som satts till 850 individer.

Utredningens slutsatser kommer att överlämnas till miljöministern i form av ett delbetänkande den 20 april 2011. Därefter kommer regeringen att skicka ut betänkandet på remiss. Utredningens slutsatser blir tillsammans med remissvaren ett underlag till Sveriges nästa rapportering till EU-kommissionen 2013 om rovdjurens bevarandestatus.

Ilpo Kojola, finsk valforskare presenterade en rapport på tisdagen vid samma symposium. Den finska stammen har minskat från 250 till 150 djur på sex år. Orsaken tros vara tjuvjakt. I ryska Karelen finns nu bara runt 200 vargar kvar efter en massiv illegal jakt på vargarnas bytesdjur.

– Hittills har en till två vargar tagit sig över till Sverige varje år, men jag är osäker på om det blir så många i fortsättningen, säger Kojola.

Alltså ytterligare ett bakslag i Andreas Carlgrens vargavelsprogram!

Jägarna går förstås i taket av utredningens slutsatser. Gunnar Glöersen, rovdjursansvarig på Svenska Jägareförbundet menar att redan dagens drygt 200 vargar är för mycket.

– Jag tycker att grundproblemet i utredningen är att man låter biologer och genetiker sätta alla gränsvärden, säger han och menar att Sverige inte skulle ha fler än 150 vargar.

Det blir inte lätt för Carlgren att vara alla till lags!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: