Djurförbud

28 Jan

flemminge gård

Publicerat fredag 22 april 2011 13:29

Med anledning av att Stig-Anders Svensson (”Hästmannen”) frågat Länsstyrelsen om han får vara med och hjälpa till om en annan person med egna hästar kommer till gården för att släpa ut det virke som han för hand dragit ihop under vintern, svarar Jenny Trygg Djurskyddshandläggare, Länsstyrelsen i Jönköpings län:

”Även förhållandevis ringa kontakter med djur kan bedömas utgöra ett brott mot förbudet, beroende på ärendets bakgrund och situationen vid kontrollen. Om en person med djurförbud bedöms bryta mot förbudet görs en åtalsanmälan. De djur som personen handhar kan omhändertas även om de ägs av andra. Vid en eventuell omprövning av ett djurförbudsbeslut ligger det personen till last om han/hon tidigare har bedömts inte följa beslutet. En person med djurförbud rekommenderas avstå från varje kontakt med djur för att inte hamna i den situationen.”

Djurförbud är ett livstids yrkesförbud som alltså får vittgående konsekvenser både för personen i fråga och för omgivningen. Han/hon kan inte följa sitt barn till ridskolan med risk att hästarna omhändertas. Han/hon kan inte kela med djuren tillsammans med sina barn på Lill-skansen med risk att de omhändertas. Han/hon som är umgängesförälder kan inte hämta sitt barn hos den andra föräldern om där finns en hund. Han/hon kan inte gå på promenad men sin vän om denne vill ha sin hund med på promenaden. Osv.

Det är kort sagt riskabelt att umgås med en person med djurförbud. Skall djurparkerna införa besökskontroll och vid entrén checka av mot en lista (ungefär som när flygplatserna spanar efter terrorister) så att inte någon med djurförbud släpps in och äventyrar hela djurparken? Skall det finnas djurpoliser som går runt och kollar om tanterna i parken som matar änder kanske har djurförbud? Då måste man kanske avliva änderna? Här finns potentialför en helt ny yrkeskår! Tänk så många jobb vi kan skapa! Kanske skulle man kunna förenkla uppspårningen och identifieringen av personer med djurförbud genom att lagstifta om att dessa personer skall ha en tydlig symbol fastsydd på sina ytterkläder, detta har ju tillämpats med framgång tidigare…

Djurförbud kan även nyttjas av personer som billigt vill komma över någon annans djur. Jag har tidigare skrivit om de 16 hästar som Eva Eriksmarck 2008 tog från en gård och som inackorderades på (till hutlöst pris) och även såldes till Grällsta Ridcenter (till lägsta tänkbara pris som köparen själv satte). Ytterligare en häst fanns hos en fodervärd som olovandes tagit en rad föl, utöver det enda som överenskommits, på ett sto som tillhörde samma djurägare.

Fodervärden skriver i ett mail till Simon Andreas på Länsstyrelsen i Västmanland den14 juni 2010:

”Jag heter Åsa Hellström och jag skriver detta till er då jag har en häst som heter Change the Colour.

Hästen ägs av Solveig Bachler som har djurförbud.

… Min önskan är givetvis att få äga denna häst!”

Djurförbudet hävdes av Förvaltningsrätten 4 dagar senare den 18:e juni. Domen överklagas av Simon Andreas till Kammarätten den 30 juni med begäran av inhibition (!) med motiveringen att ”det skulle ha betydelse med hänsyn till de verkningar som var förbundna med Länsstyrelsens beslut om djurförbud från den 17:e febr 2010 och att det  ”fn övervägs av myndighet (tex beslut om omhändertagande enligt 31§ 3 djurskyddslagen mm)” dvs en planering av ett omhändertagande av hästen Change the Colour så att Åsa Hellström får som hon vill enligt mailen.

Redan den 3 mars 2004 skriver Åsa Hellström ett avtal med en tredje person, Eva Gudmundsson Flemminge Gård, där hon utger sig för att vara ägare till hästen, som hon alltså 6 år (!) senare erkänner att hon inte äger. Dessa två gör enligt avtalet upp om att Gudmundsson (som kallas ”låntagare”) får använda stoet Change the Colour till avel och att de båda skall stå som registrerade uppfödare för avkommorna. Åsa Hellström skriver sedan under med sin namnteckning som ägare.

2005 registrerar de stofölet Cornetto Colour reg nr 04051346 i ASVH där de båda skriver skriver sig som uppfödare.

Historien slutar inte där. Den 3 juni 2007 hade stoet plötsligt ett tyskt stamboksnummer DE304048020789. Hon har då betäckts med en hingst Calido I som påstås ha stått på Segorps Gård. Hingsten har aldrig varit där enligt gårdens ägare. Fölen som föddes från 2008-2010 har inte kunnat registreras.

6 oktober 2010 skriver Niklas Lindgren  AVSH (avelsförbundet svenska varmblodiga hästen) att ”i språngrullesystemet så verkar Change The Colour ha blivit betäckt i år noterat på en språngägare som heter Åsa Hellström i Kumla”.  Vilket alltså inte var med sanningen överensstämmande! Kort sagt så blev hästen stulen.

direktiven inför översynen av djurskyddslagen skrivs i beslut vid regeringssammanträde den 4 juni 2009 (Dir 2009:57) att:

”Bestämmelserna har dock, enligt vad regeringen har erfarit, kommit att tolkas på ett sätt som innebär att kontrollmyndigheten regelmässigt beslutar om omhändertagande eller djurförbud i samband med att en person meddelas ett föreläggande eller ett förbud en tredje gång. (Min kursivering.) Det finns en risk att en sådan tillämpning av bestämmelserna kan leda till onyanserade eller oönskade konsekvenser om beslutet om omhändertagande eller djurförbud inte står i proportion till de förseelser som djurhållaren i det enskilda fallet gör sig skyldig till.”

Sådana fall har vi sett många av och i Skåne län används ”tredje-regeln” för att systematiskt sätta dit djurägare som inte omedelbart kryper till korset utan överklagar länsstyrelsens förelägganden. Tricket är att ständigt ge sig på nya djur i tur och ordning för att ”hitta” nya fel och brister. Kanske Emma Hansson har rekordet som nyligen ”upptäckte” en hästräfsa (som hon kallade ”harv”) som stod nerväxt sedan minst 60 år i kanten av min hage! Nåja, även om den aldrig under dessa 60 år vare sig orsakat någon skada eller varit någon skaderiskt så är den nu borta för gott så heja på Emma! Vad ska du hitta på härnäst med poliser i släptåg?

 • Solveig

  ons 14 nov 2012 00:53

  Lite ”nyheter” sen i höstas om detta med Colan.
  Att försöka läsa handlingar blir ingen klok av, snarare tvärt om. Då polisen inte gjort sitt jobb valde jag att bedriva lite insamling av bevis för egen del. Försedd med lämplig inspelningsutrustning skred jag till verket i slutet av aug. Enligt handlingarna i ärendet skulle hästen stå på Holbo Gård, dvs Holmbo Gård vilken drivs och bebos av Fredrik och Camilla Larsson, Fredriks far Rune är polis, eller ev är pensionerad polis alltså kollega med Bengt Lejdström och co på polisen i Västmanland. Jag tog helt enkelt mod till mig och frågade Fredrik Larssons fru Camilla hur det förhöll sig med Colan. Jag fick då veta att hästen kom på senhösten utan föl vid sidan. När senhösten 2011 inföll är diskuterbart, dock kan följande slutsats dras. Alt 1. Åsa ställde Colan hos Larssons innan omhändertagandet, då har Åsa ljugit i alla fall för Camilla om ägandeförhållandet då hon sa att hästen var hennes. Alt 2. hästen stod inte hos Larssons på Holbo/Holmbo Gård vid tidpunkten för omhändertagandet. Det senare alternativet är inte orimligt då varesig länsstyrelse eller polis varit på plats och sett hästen, uppgifter har lämnats av Åsa som också förmedlat kontakten med Larssons, förutom Lejdström som ev har sylt ända upp i ansiktet (trots att han trott att han använt skyddshandskar). Hur det än är så är det ett felaktigt förfarande vid omhändertagandet.

 • än så lä

  tor 16 aug 2012 11:19

  Fy vilket rövarbus som styr Sverige
  till Forysta, vilka inlägg försvann det kommentarer till?

 • LOL

  tis 24 apr 2012 00:01

  Det fattar ni väl ,att kommentarerna försvann då det var problem med bloggen i vintras eller om det var i höstas.Det där är inga leksaksbanditer.

  De har kontakter högt upp ,för den delen är ju halva hästsverige inblandat både avel ryttare och sen svansen med snälla springpojkar Norrköpingstidningsreporten som tackas i Eva Gudmundssons bok som skött kontakterna med Länsstyreslsen och bidragit med lite smått och gott.

  Fattar ni inte vad det innebär om detta kommer fram, det blir dyrt för konungariket Sverige med alla skadestånd.

  Lås in tjuvarna med bihang utan nåd ,ta ifrån dem det de byggt upp med stöldpengar och ge det till de drabbade med familjer.

  Det skulle bli en rättvis omfördelning av medel till dem som gjort sig förtjänt av det istället för till dem som slickat röv tillräckligt bra.

  Ja väck med dem allihop, från såna som Hellström och Gudmundsson till högsta politiker som skiter i vad de orsakar med sitt vansinne.
  att ha mage att skriva en bok om det också, den borde döpas om till ”Försöket till det perfekta myndighetsbrottet i jakten på den häst du vill ha”

  Paybacktime.


 • Korrupt så in i ba

  mån 23 apr 2012 23:50

  Åsa Hellström har tjuvat en fin häst.
  Åsa och Eva Gudmundsson har tjuvtagit flera avkommor.
  För att lösa sina problem kontaktade de Salas djurskydd som snällt agerade åt tjuvarnas mark,ad och isensatte och drev gemensamt mot målet att genom korrupta tjänstemannabeslut försöka att ”lagligen” få äganderätten till hästen.
  Eva Eriksmark ibland stavat Eriksmarck har gjort en stor miss.
  Hon har i Sala Kommuns arkiv efterlämnat bevis för sin kontakt med Åsa om hästen Change the Colour och som Åsa uttryckt det via Evas anteckning de oklara ägandeförhållandena redan febr 2008.
  Klart att det är oklart för något man stulit.
  Denna liga har tillåtits agera helt fritt och ingen i position att kunna ingripa och stoppa deras framfart har valt att så göra, det är alltså jurister och domare ända upp i högsta rätten.
  Så ser Sverige ut idag och kommer att fortsätta att se ut om ingen vaknar och har tillräckligt med kurage att bryta den accelererande nedåtgående trend Sverige hamnat i.
  Eller är det redan för sent för Sverige?

 • kritisk

  mån 23 apr 2012 23:41

  JA vart tog alla kommentarerna vägen?

 • Svensk anarki?

  lör 07 jan 2012 00:46

  Jag misstänker att dessa kommentarer ”försvann” i samband med problemen med bloggen före jul.
  Är det månne så att bedragarna inte klarade av sanningen och hackade sig in???
  Det är sanslöst att dessa kommentarer som faktiskt beskrev den verkliga sanningen inte klaras av dem det gäller utan att de även här känner sig, anser, tycker att de har rätt, dvs tar sig rätt att även i dessa sammanhang, skiter i lagen i alla sammanhang? eller?
  Skrämmande utveckling

 • forysta
  forystamån 02 jan 2012 13:28
  Vet inte vart kommentarerna tagit vägen! Jag har inte tagit bort dem.
  Någon som sparat dem?

 • Bonde

  mån 02 jan 2012 12:03

  vad har hänt med alla kommentarer?

 • forysta
  forystasön 24 apr 2011 07:49
  Hej Kajsa,
  de kan mycket väl ta dina djur om de får reda på att avbytaren har djurförbud och du känt till det.
  Se min tidigare artikel http://forysta.bloggspace.se/1461987/Nytt-nederlag-for-lansstyrelsen/

6 svar till “Djurförbud”

 1. Undrande 27 november, 2015 den 02:33 #

  Eva Gudmundsson
  Flämminge gård 2
  S-610 32 Vikbolandet

  http://www.flemminge.com

  Kontakta och påminn henne om vad hon har gjort! Hon får inte glömma.

  • Solveig Bachler 27 november, 2015 den 04:43 #

   Jag kommer INTE att kontakta dem. Däremot finns andra vägar att gå. jag har några ”i bakficka” som tar bra och där vårt sk etablissemang inte behöver vara med på banan. Det finns en handfull handlingar vilka faller under allmänt åtal vilka ännu ej preskriberats, får se hur jag gör med dem. Till det kommer att det hela tiden tillkommer en och annan handling som nu helt plötsligt flutit upp trots att jag ett flertal ggr begärt att på plats få se allt.
   Av en ren tillfällighet hittade jag en anmälan mot mig när jag kollade efter något helt annat. Det medförde såklart ett behöv att begära aslla anmälningar mot mig från lst och döm om min förvåning. Det i sin tur ledde till det ärende som låg först i kronologisk ordning, nämligen från 2009. Det var tom två anmälningar, en vet jag om eftersom jag lade ut ”fulingar” för att försöka få dit den jag misstänkt vara inblandad och mycket riktigt, fick napp men kunde inte bevisa fullt ut, det kan jag nu!!! och den som gjort det har INGEN aning om vad och ens att jag vet, hi hi. Nästa anmälan var i nov 2009 och det vet jag också ungefär vem som ligger bakom, ”jag har fortfarande tre hästar ev föl som jag missköter kvar. Skynda på djurförbudet”, kan ni gissa vem som mottagit det? Ca 2 månader efter delade lst ut djurförbudet, En dryg vecka efter brinner grannen hus ner och han höll på att mista livet. Ytterligare dryga två veckor så var det dags för huvudförhandling i TR, ni vet den där det framkom att underlaget, den enda grunden för konfiskeringen inte var korrekt, veterinären hade endast skrivit vad han upplystes att skriva, e E skrev anteckningarna vilka han skrev på två dagar senare, han var ledig dagen efter!!! nu åter till anmälningsärendets olika punkter, den sista nr. 13 är inte kvar, bara texten och det vet jag exakt vad det är. Mitt djurförbud upphävdes såklart i FR men det var ju inte enligt plan. Lst:s jurist överklagar upphävandet och skriver som grund för det att ”djurförbudet har betydelse för rättsverkningarna därutav, ex omhändertagande av häst”. det medförde självklart att jag frågade och fick till svar att där inkommit en anmälan att jag fortfarande ägde häst. Frågade självklart vilken häst och vem som anmält. det var mitt i sommaren och semester, i aug kom svar från en handläggare, häst Change the Colour, Fodervärd Åsa Hellström samt en kopia på det mail Åsa sänt till lst:s jurist Andreas Simon redan i juni.
   Nu fick jag en efterlängtad bit på pränt. Övergången från ett anmälningsärende med uppmaning till djurförbud som motiveras av rättegången som gäller omhändertagandet och föll på det oriktiga veterinärutlåtandet som var enda grunden, till ett djurförbud som upphävs och lst:s skrivelse att det var behövligt för att kunna ta Colan på beställning av Åsa.
   Det sorgliga är bara att det har gått så många år att de regelrätta brotten är preskriberade.
   Just nu vet jag inte hur jag ska hantera detta. det enda jag vet att jag inte kommer att ge mig, det får bli över min döda kropp om det inte klaras upp innan dess, när den dagen nu kommer.

   • Undrande 30 november, 2015 den 04:04 #

    Att deras namn släpas i smutsen är alltid något.

    Tyvärr vet jag inte vad man lagligt kan göra när brotten är preskriberade. Vända sig till EU?

  • Undrande 30 november, 2015 den 03:55 #

   Samma sak med:

   ÅSA Maria Hellström (född i juli 1976)
   Carl Gustav CURT Sundberg
   FREDRIK Andreas Ehn
   EVA Margareta Eriksmark (stavar det ibland Eriksmarck)
   Krister MIKAEL Wulff
   HANS Arne Hardenborg
   Jane Svea GUNILLA Furegård Hardenborg
   ANDREAS Simon

   Gustav FREDRIK Larsson (f. 1964)
   Gustaf RUNE Larsson (f. 1934 – far till Fredrik Larsson och, enligt någon här på bloggen, före detta poliskollega med den aktuelle korrupte polisen Bengt Lejdström)

   De två sist nämnda kan man fundera på om de verkligen är inblandade.

 2. ledsen 3 augusti, 2014 den 06:31 #

  Katterna på Lill-Skansen är omhändertagna (läs stulna) av Länsstyrelsen/Polisen. Det är hälaren Lena Engen på Solgläntans kattstall i Vallentuna (Stockholms län) som får ställa ut katterna på Lill-Skansen. Andra kattstall, som inte tar emot stulna katter och som vägrar avliva friska katter, får inte ställa ut sina katter på Lill-Skansen.

  Den fega och lögnaktiga Lena Engen har fått så många stulna katter av staten tjuven att hon nu har slagit sig på att ta emot stulna hästar också. Hon och hennes barn som jobbar inom verksamheten är goda vänner med de snutar som agerar rånare i djurärenden samt goda vänner med vissa utvalda på Länsstyrelsen, speciellt Madeleine Keife.

Trackbacks/Pingbacks

 1. Polisen inte så noga med vem de anlitar | Astrids miljö- och samhällsblogg - 18 oktober, 2014

  […] har tidigare skrivit om hur Grällsta gjorde ett ekonomiskt klipp när polisen placerade 16 av samma Eva […]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: