Länsstyrelsen får förelägganden

19 Jan

jens holm

Publicerat tisdag 05 april 2011 14:04

Arbetsmiljöverket förelägger Länsstyrelsen i Skåne att senast den senast den 31 augusti 2011 bl. a. klargöra

– vilket uppdrag arbetstagarna inklusive chefer har,

– förväntningar på arbetstagarnas arbetsinsatser,

– hur arbetsuppgifter ska bedrivas,

– vilken ordning arbetstagare ska prioritera sina arbetsuppgifter när den tillgängliga tiden inte räcker för alla uppgifter.

Om Länsstyrelsen bryter mot föreläggandet kan detta medföra straffansvar enligt 8 kap. 1§ arbetsmiljölagen.

”Det finns inte tid och rum för flera misslyckanden på enheten”, skriver AV. Man är uppenbarligen inte nöjd med Länsstyrelsens yttrande och skriver:

Ett flertal av de åtgärder ni hänvisar till har sitt ursprung från tidpunkter före AV:s tillsyn hösten 2010 och/eller omfattar alla avdelningar inom Länsstyrelsen. Av er skrivelse framhåller ni att en del av ”de åtgärder som vidtagits under hösten inte ännu har fått full verkan” samt vikten av att åtgärderna samordnas väl.

Idag hålls en debatt i Riksdagen om den katastrofalt dåliga effektiviteten hos länsstyrelsens djurskydd. Interpellationen 2010/11:289 av Jens Holm (v) skall debatteras.

Frågorna till landsbygdsministern är:

1. Vad avser landsbygdsministern att göra för att antalet kontroller kraftigt ska öka?

2. Vad avser landsbygdsministern att göra för att förbättra kvaliteten på djurskyddskontrollerna?

3. Avser landsbygdsministern att verka för att beslutet om att återinföra kontrollavgifterna omprövas för att på så sätt öka och säkra djurskyddskontrollerna?

Enligt officiell statistik från kommuner och länsstyrelser halverades i stort sett antalet inspektioner från 2008 till 2009 då länsstyrelserna tog över djurskyddet (55% av 2008 års kontroller). Siffrorna för 2010 är inte bättre.

I media skylls detta ofta på en stor nedgång i resurser. Men när man jämför antalet årsarbetskrafter 2009 så var dessa 80% av de året innan. Det förklarar alltså inte skillnaden i ”produktivitet”.

Antalet genomförda inspektioner per årsarbetskraft visar tydligt hur effektiviteten rasat. Högst var den år 2000 med 187 inspektioner per årsarbetskraft för att 2009 rasa till endast 88 stycken!

Det stora flertalet djurinspektioner ägnas dessutom till sällskapsdjur och hästar (ca 80%). Av sällskapsdjuren handlar det mest om katter.

Antalet omhändertaganden har dock gått spikrakt uppåt trots minskande effektivitet sett till antalet inspektioner. År 2000 gjordes 86 omhändertaganden. 2009 hade antalet stigit till 629st, dvs en mer än 7-dubbling! Trots en lägre arbetsstyrka mer än fördubblades antalet omhändertaganden mellan 2008 till 2009. Ett tecken på ”den nya hårda linjen” eller ett utslag av girighet och ”entreprenörsandan” i den miljonindustri som djurskyddsinspektörerna skapat?

 • forysta
  forystatis 12 apr 2011 18:33
  Jo men nu har företagen som tar om hand djur upptäckt att även en ”värdelös” bondkatt kan vara värd stålar. Eftersom staten betalar inackorderingen även om djurägaren inte kan betala så kan de tjäna miljoner på sk värdelösa djur som tidigare bara sköts rakt av.

 • Maria

  mån 11 apr 2011 18:57

  Ett annat svar på frågan varför antalet omhändertaganden har ökat är att på ”kommuntiden” gjordes inte många omhändertaganden av förvildade katter. Istället lät man anlita kommunens skyttar för att avliva katterna. En snabb och enkel lösning på problemet som sköttes snyggt under bordet. Länsstyrelsen har inte denna ”möjlighet” utan följer istället djurskyddslagen som den är skriven (där även katter har ett värde…) och omhändertar dessa omkringstrykande katter. Om ni frågar er för på de olika Länsstyrelserna såkan ni se att de allra flesta omhändertagandena rör katter, och i väldigt många fall förvildade katter.

 • Svensk i mellansverige

  tis 05 apr 2011 15:08

  ”krisen” och ”krigen” om de åtråvärda jobben på Länsstyrelsen började 2008. Enligt en ordförande i LRF (som av säkerhetsskäl gjorde sig av med djuren och öppnade Boulehall för pensionärer istället) var den inspektör som ville med till Länsstyrelsen tvungen att ”göra ett stort beslag för att inte förstöra sina karriärmöjligheter”, dvs se till att inte bli arbetslös…. hemska tanke i dessa åtstramningstider.
  det vore bra om någon tog sig en titt på ökningen av omhändertagande from 2008 det bör nog bekräfta LRF-ordförandens uttalande.
Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: