Länsstyrelsen hotas med föreläggande och vite

6 Jan

sverker och emma1

Publicerat fredag 04 februari 2011 12:12

Arbetsmiljöverket ger djurskyddsenheten på Länsstyrelsen i Skåne tid till den 1 mars att yttra sig över hur man avser att komma tillrätta med en rad brister i organisationen. Man hotar med föreläggande och eventuellt vite om föreläggandet inte följs.

Monica Björk som undertecknat skrivelsen begär att Länsstyrelsen senast den 2 maj skall redogöra för hur fem punkter skall åtgärdas. För den fjärde punkten utgår tiden den 31 maj och handlar om en uppföljning som skall göras nästa år.

Hon skriver att man skall tydliggöra mål och riktlinjer för verksamheten vid djurskydds- och veterinärenheten så att det kan omsättas i det dagliga arbetet.  Det skall framgå vilket uppdrag arbetstagarna inklusive cheferna har och vilka förväntningar som ställs på insatserna. Hur skall arbetsuppgifter bedrivas och prioriteras. Länsstyrelsen uppmanas ta hjälp av utomstående med beteendevetenskaplig kompetens för att komma till rätt med de problem som framkommit i AVs egna inspektioner, den psykosociala kartläggningen som utfördes av Previva samt Malmers internrevision.

Tidsplan och ansvarig för genomförande och uppföljningar skall framgå av svaret. Rutiner för hur tecken på brister i arbetsmiljön skall hanteras efterlyses.

Tredje punkten avser chefernas ledarskap och kompetens. Även här skall man ta hjälp av utomstående kompetens. Den femte punkten avser hur arbetstagarna skall medverka för att svara på kravpunkterna.

Monika Björk konstaterar att förväntningarna på länsstyrelserna vid övertagandet av djurskyddet från kommunerna inte har infriats. Arbetssituationen upplevs som ostrukturerad och målen för verksamheten är inte kända för gruppen.

De ”gamla” inspektörerna är inte nöjda med ”massanställningen” som gjordes förra året och tycker att introduktionen av dem inte varit seriös. De hävdar att ”Länsstyrelsen  vill stå på näringsidkarnas sida”. (Med ”Länsstyrelsen” menas nog här cheferna och det kanske är därför som man satsar så intensivt på sällskaps- och hobbydjurhållare som ju sällan är näringsidkare. I stort sätt alla ärenden man åker på är anmälningar. Min kommentar.) De klagar också på att cheferna har bristande sakkunskap som leder till beslutsoförmögenhet.

”Som djurskyddsinspektör har man stor befogenhet och handlingsutrymme att själv fatta många beslut som kan få stora konsekvenser för klienterna(=objekten med inspektörernas egen vokabulär, men klienter låter väl finare. Min kommentar). Sedan kan man i vissa mycket mindre frågor sakna befogenhet och handlingsutrymme att själv fatta beslut och detta uppfattas som inkonsekvent.”

Inspektörerna efterlyser själva fler normalkontroller dvs planerade kontroller, vilket tror man skulle ”öka säkerheten ute i fält”.

De beskriver själva jargongen dem emellan som rå och hård. Det finns inspektionsärenden som aldrig avslutas, inspektörerna har svårt att prioritera bort saker, ”att släppa” ärenden. (Det sistnämnda är nog de flesta ”objekt” beredda att instämma i. Min kommentar.)

Avdelningschefen för enheten sedan juni 2009 framförde att vissa i gruppen inte var så kompetenta trots att de varit djurskyddsinspektörer tidigare inom kommunerna. Gruppen håller inte sams, rutinerna följs inte, man jobbar hemma och man rapporterar inte som man skall när bilarna används.

Incidentrapporteringen fungerar inte heller säger säkerhetsansvarig och tf personalchefen uppger att förtroendet raserats för gruppen. Vissa tycker att kollegers uppförande är olämpligt. Känslan är att djurskydds- och veterinärenheten är en besvärlig enhet som skamfläckar Länsstyrelsen.

”AV har dessutom informerats om att det vid enheten finns ett antal ”besvärliga” medarbetare. Denna inställning hos ledningsgruppen är ett stort hinder för en positiv och konstruktiv utveckling av enheten och dess anställda.”

Jag tycker att man skall vara medveten om att de människor som man så fint benämner ”klienter” efter att djurskyddsinspektörerna ”gjort sitt jobb” ibland körs till psykakuten, går i personlig konkurs, begår självmord, dör av blödande magsår och konstant mår dåligt i många år, kanske resten av livet. Här vore kanske också en utvärdering på sin plats, inspektörerna har i alla fall en skaplig lön och kan välja att byta attityd eller arbetsplats. De som drabbas av inspektörernas framfart lämnas i psykisk och ekonomisk ruin. Tyvärr får djur det sällan bättre efter inspektörernas ”insats”.

Annonser

Ett svar to “Länsstyrelsen hotas med föreläggande och vite”

  1. vetteljus 5 september, 2016 den 12:50 #

    Psykopater ser andra människor som just ”objekt” så det är intressant ordval då när man objektiviserar andra levande människor gör man det också möjligt att begå horribla övergrepp mot dem. Som att avliva dem i mängder…

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: