Hörbys socialsekreterare skall lära sig tänka

20 Jul

 
Nedanstående skrevs 13 januari 2010:
Skånska dagbladet rapporterar idag att Hörbys socialchef Eva Carlström köpt in färgglada hattar för drygt 6 435 kronor som ska hjälpa de anställda på socialförvaltningen att ”tänka kreativt och utveckla verksamheten”. Har man tillräckligt liten tankeförmåga från början så lär väl varje åtgärd vara ett fall framåt. Jag är själv en av många vuxna och barn som genom många år utsatts för Hörby kommuns socialförvaltnings bristande tankeförmåga. Jag är lever inte på socialbidrag, är inte missbrukare (röker inte ens), är högutbildad, inte psykiskt sjuk och mina barn är inga värstingar – tvärt om. Felet med mig är att jag har ett ex som drivit vårdnadsprocesser mot mig i många år. Det räcker för att socialsekreterarna skall slå klorna i mig för att försöka ta ifrån mig mitt barn. Det är nämligen mycket lukrativare med fosterbarn än med egna barn. Ewa Mellerström och Marianne Brogren/Normark var exempel på två socialsekreterare som gjorde sitt bästa för att förvandla mitt och mitt barns liv till ett formligt helvete.  Marianne Brogren/Normark och Ewa Mellerstöm satt mitt matrum på bilden ovan (taget den 28 mars 2005) och hånade och förnedrade mig. Marianne Brogren/Normark vittnade sedan under ed i tingsrätten att mitt hem ”var det värsta hon sett”.  Och eftersom man inte kan tro att en socialsekreterare vittnar falskt som måste man dra slutsatsen att Hörby kommun saknar sociala problem och kan med gott samvete leka bort tiden med hattar. Nedan följer ett telefonsamtal som jag hade med Ewa Mellerström, spelade in samt skrev ut. Till den som orkar läsa och sedan undrar om jag fick något svar vill jag bara säga att naturligtvis fick jag inte det! Tilläggas kan att båda jobbar kvar på kommunen.

(För att förstå bakgrunden till samtalet måste man känna till att mitt barn kvarhölls av sin pappa på sportlovet 2005 och följande fem månader och förlorade hela vårterminen eftersom pappan och Anna Sahl, se tidigare inlägg i denna blogg, inte tillät henne att gå i skolan. Jag hade då dom på boendet och har sedan dess tilldömts ensam vårdnad pga pappans agerande.)

Utskrift av bandat telefonsamtal med socialsekreterare Ewa Mellerström, Hörby kommun, måndagen den 14 november 2005.

E=Ewa  M=Marianne C=Catrin Gustavsson

A: God morgon, jag heter A

E: Ja, hej.

A: Jag har ett par frågor jag vill ställa till dig. Du har undertecknat ett sk snabbyttrande till tingsrätten den 14/4 i år. Det kommer du ihåg kanske?

E: Det är som så att det är M som gjort det här snabbyttrandet.

A: Men du har undertecknat det så jag förutsätter att du har läst det i alla fall.

E: Jag har läst det.

A: Och då står du för det som står där?

Här uppstår ca 4 sekunders tystnad.

E: Vad heter nu den flickan i efternamn?

A: Hon heter …. som jag.

E: Mm..

A: Det står här sista meningen att ni bedöm…

E: A nu får du vänta litet grann så jag hinner plocka fram…

A: Jaha.

E: Nu skall vi se vad det är för nånting, snabbyttrande…

Här uppstår ca 17 sekunders tystnad

E: Var det sista meningen sa du?

A: Ja det är från början av sista meningen. Det står att det råder LVU-förhållanden hos mig. Jag vill veta vad du menar med det.

E: Var är, vilken sista mening?

A: Det står att det bedöms i dagsläget att det kan vara LVU-förhållanden hos modern och jag vill veta exakt vad du menar med det!

3 sekunders tystnad

A: Inte i största allmänhet utan jag vill veta…

E: Alltså, när det handlar om.. när man pratar om LVU-förhållanden i stort så…

A (avbryter): Jag vill veta vad du menar med det hos mig!

Tystnad

A: Det här är ett yttrande till tingsrätten där du påstår att det finns LVU-förhållanden hos mig.

E: A jag skall be att få återkomma.

A: Ja, jag vill veta vad du menar med LVU-förhållanden.

E: Det skall du få också. Jag skall be att få återkomma.

A: Har du läst det här?

E: Absolut! Det är bara det att jag har 15 snabbyttranden efter detta.

A: Jaha, vet du..

E (avbryter): Så ber jag att få återkomma.

A: Nu fick jag äntligen tag på dig. Jag har bara några korta frågor och jag skulle vilja..

E (försöker avbryta)

A: Kan du svara kort på dem bara?

E: Nej, det kan jag inte utan jag ber att få återkomma.

A: Du skall prata med M kanske?

E: Vi måste få diskutera detta.

A: Ja, men jag vill veta..

E (avbryter): Vi har gjort detta tillsammans.

A: Men snälla E, jag vill veta vad du tycker. Jag vill inte veta vad M tycker.

E: Nej, det är inte frågan om vad M tycker utan jag vill återkomma för att du skall få ett korrekt svar.

A: Jamen, du vet väl vad du tycker. Du har ju skrivit under det här!

E: Det har jag gjort. Men som jag sa, jag har haft 15 snabbyttranden efter detta. Det här måste jag faktiskt gå igenom mina handlingar jag har här.

A: Du har ju den framför dig.

E: Nej, det har jag inte.

A: Nähä, ursäkta då. Hur många gånger har du träffat mig?

E: Jag har träffat dig två gånger.

A: Jaha. Hur många gånger har du träffat S?

E: Jag har träffat henne (tvekar) ..tre eller fyra gånger.

A: Nu i år eller?

E: Ja det var i samband med tidigare utredningen.

A: Jaha. För det framgår inte av utredningen att ni har..

E (avbryter): Nu pratar jag inte om snabbyttrandet. Nu pratar jag om den utredningen som jag och M…

A: Så ni har varit hos henne tre-fyra gånger. Det framgår inte av det här yttrandet att ni varit där så många gånger.

E: Nej, snabbyttrandet (tvekar)..

A: Mmm..

E: Nej, snabbyttrandet…vi har varit hemma hos hennes pappa och hans sambo och träffat S en gång i det sammanhanget. Och sen har vi ju träffat S hemma hos dig.

A: Nej, det har ni inte! Det står till och med att hon inte har det.

E: Ja, det var kanske den tidigare utredningen då ja.

A: Nej. Det står..

E: Tidigare har hon träffat S hemma hos dig…

A: Det står alltså här att hon inte har kunnat göra några observationer av S och hennes mamma p g a den aktuella situationen.

E: Då var det förra utredningen, för det var en utredning…

A (avbryter): Men jag talar om snabbyttrandet här.

E: Snabbyttrandet.. jag sa som så…förresten… finns en del från förra utredningen som var ungefär samtidigt.

A: Vad menar du med förra utredningen som var ungefär samtidigt?

E: Det var ju en utredning som gick in .. nu skall vi se här…om vi hittar det här…eh…som inleddes 050124 och som avslutades…

A (avbryter): Men det här är skrivet den 14/4..

E: Ja, och den utredningen avslutades den 25/4.

A: Det här är skrivet till tingsrätten den 14/4 och då har hon inte träffat mig med S och hon har inte träffat mig med S efter heller.

E: Hör på mig här nu A.

A: Mm…

E: Vi hade ett snabbyttrande som gick iväg…

A: Den 14/4.

E: Precis. Och andra barnavårdsutredningen…

A: Jag pratar inte om den.

E: De gick parallellt…

A: Nej det här skickades in till tingsrätten den 14/4.

E: Lyssna på mig! När vi gör snabbyttrande så bygger det på den kontakten vi har haft.

A: Ja, och då…

E (avbryter): Det hade vi bl a när det gäller barnavårdsutredningen som avslutades den 25 april.

A: Men nu menar jag yttrandet till tingsrätten.

E: Jag förstår vad du menar. Men det är så här att den skickades iväg den 15/4, eller hur?

A: Mm..

E: Den andra utredningen…

A: Jag pratar inte..

E: Jamen de går ju parallellt…

A: Jag vill prata om det här yttrandet som du har gjort till tingsrätten.

E: Jag och M.

A: Jaa. Och då…

E (avbryter): Nu är det så..

A (avbryter): Då måste ju du stå för dom saker…

E (försöker avbryta igen)

A: Men avbryt mig inte, snälla E.

E: A lyssna på mig!

A: Ja, och du avbryter mig hela tiden! Du har skrivit under det här.

E: Jaa.

A: Ja, och det betyder att du står för det. Då vill jag veta, då kan du säga med några korta ord vad du menar med de saker som står här.

E: Jag skall återkomma.

A: Ett förslag som lämnas till tingsrätten och jag vill veta vad du grundar de påståendena på.

E: Jag skall be att få återkomma. Nu har jag sagt det flera gånger…

A (avbryter): Påstår du att du känner mig exempelvis?

E: Jag känner dig så mycket så jag kan med M i detta snabbyttrande, ja.

A: Hur känner du mig? Jag vet inte att vi har pratat någon gång över huvud taget, har vi det?.

E: Vi har träffats här, jag och du och C har träffats här.

A: Jag pratar om det här snabbyttrandet till tingsrätten. Jag har inte träffat dig utom när du var här och då sa du mig veterligen ingenting!

E: Jag sitter på plats och lyssnar i vart fall.

A: Ja.

E: Om du lyssnar på mig så är det så här. Ett snabbyttrande… vi går ju inte bara på det som händer när snabbyttrandet skrivs. Vi gjorde ju också en barnavårdsutredning parallellt.

A: Vet du hur ett snabbyttrande skall skrivas enligt socialstyrelsen?

E: Det här är M som gjort det praktiska och skrivit ner det.

A: Känner du till att …

E (avbryter): Vi har diskuterat detta. M har gjort det skriftliga arbetet.

A: Jag vill diskutera innehållet med dig. Skall det vara så svårt?

E: Ja, då säger jag än en gång. Jag får be att återkomma A. Jag skall återkomma. Jag skall återkomma och jag lovar att jag skall återkomma.

A: Vet du att man skall kommunicera en sån här utredning om man lämnar ett förslag på lösning?

E: Alla utredningar skall kommuniceras.

A: Inte den här. Den här har inte kommunicerats. Den här lämnades till tingsrätten innan jag fick del av den, vet du det.

E: Nej, det vet jag inte.

A: Men du vet att det här skulle upp i tingsrätten?

E: Alla snabbyttranden går till tingsrätten.

A: Ja, och ni föreslår alltså en lösning. Och då är det dels socialnämnden och inte socialsekreterarna som skall skriva under det och dels skall det kommuniceras. Jag skall alltså ha en möjlighet att bemöta det.

E: Här har M skrivit en journalanteckning: Faxat snabbyttrandet till Lunds tingsrätten samt skickat yttrandet till vardera föräldern.

A: Ja, men det fick jag efter tingsrättens förhandling. Den är inte kommunicerad när jag inte har fått ta del av det. Det står så här i länsstyrelsens kommentar att jag inte fick ta del av handlingarna förrän de hade lämnats till tingsrätten vilket skedde några dagar före den förberedande förhandlingen, vilket inte överensstämmer med reglerna om kommunicering, §17 förvaltningslagen. Håller du inte med om det?

E: Alltså A, jag tänker inte sitta här och diskutera detta.

A: Men du måste ju veta..

E (avbryter): Ja, det skall kommuniceras, det har jag väl sagt till dig.

A: Men det har ju inte gjorts.

E: Det står klart och tydligt att den är kommunicerad.

A: Det har inte gjorts!

E: Så jag läser innantill här och den är kommunicerad!

A: Nej!

E: Den 15 april.

A: Det här skickades på fax till min advokat efter kontorstid på fredag eftermiddag och på tisdag förmiddag skulle det upp i tingsrätten. Tycker du fortfarande att det här är kommunicerat?

E: Alltså jag vill inte föra den här striden. Det här upplever jag bara som en obehaglig strid. Alltså det här..

A: E kan du lyssna på mig!

E: Absolut. Du ställer hela tiden frågor som jag säger jag vill återkomma till.

A: OK, då skall jag ställa litet enklare frågor till dig då. Det står att jag saknar vatten, vad grundar du det på?

E: Vad sa du?

A: Det står att jag saknar vatten. Vad grundar du det på?

Fyra sekunders tystnad

A: Vad grundar du ett sånt påstående på?

E: Alltså, innehållet i snabbyttrandet har jag en gång sagt till dig..

A (avbryter): Nej, det här är alltså en slutsats..

E (avbryter igen): Jag vill återkomma, annars får jag kalla på min chef här och nu, därför att jag har bett att få återkomma. Jag har varit med om 15 snabbyttranden efter detta jag måste få lov att gå igenom detta här och diskutera med M.

A: Varför skall du diskutera med M? Du har ju faktiskt skrivit under det!

E: Jag har ju litet mer ärenden än dig.

A: Ja men det måste väl vara ganska graverande om man saknar vatten? Jag måste ju få veta vad du grundar det på. Är mina kranar till prydnad bara, är min brunn igenfylld? Är det sådana saker?

E: A jag får återkomma. Jag ringer dig så fort jag har talat med M.

A: Du skall inte tala med M! Jag vill veta vad du har för åsikt!

E: Så här är det A. Jag kan inte ge dig mer information här och nu. Jag tänker snart lägga på luren. Jag kommer att höra av mig så fort jag nånsin kan. Och du ska besked på alltihopa, alla dina frågor.

A: Vill du ha de här frågorna skriftligt?

E: Nej det behöver du inte

A: Jag har alltså skrivit ner dom här frågorna.

E: Du får gärna…om du tycker det känns…om du alltså vill ha skriftligt svar på dom, så kan du ju göra det.

A: Det här har ju fått väldiga följder för mig och S, det är du medveten om hoppas jag?

E: Vill du ha skriftliga svar ställer vi givetvis upp på det.

A: Jaha, det vore ju trevligt.

E: Vill du ha det?

A: Jaa.

E: Då får du skicka in frågorna, så vi får se vad det är för exakta frågor du vill ha svar på.

A: Jaa, det kan jag väl göra. Jag har skickat till socialnämnden också men jag möts bara av en stor tystnad.

E: Socialnämnden ja.

A: Jag har skickat frågorna till socialnämnden också men det är snart två månader sen och jag har inte hört ett dugg. Och det tar jag som ett tecken på att de inte vill svara.

E: Det gör vi. Vi tar gärna emot frågorna skriftligt så kan vi se om skriftligt eller muntligt, det beror litet på hur vår tid håller här, men du skall få ett svar på dina frågor, det lovar jag A.

A: Jaha. Och du menar fortfarande att du kan stå för allt som står här i det här yttrandet?

E: Men alltså…

A: De fakta som står här. Om man tar ett så enkelt fakta som att det står här att jag har tre rum när jag har fem rum och kök. Jag menar, varför skriver man ner en sån sak om man inte ens kan räkna?

E: A, vi återkommer till innehållet.

A: Du tycker inte det är viktigt kanske?

E: Alltså alla mina ärenden är viktiga.

A: Görs alla sådana här ärenden lika slarvigt?

E: Det är ju en bedömningssak som du har gjort, det är ingenting som jag kan svara på.

A: Om ni skriver att jag har tre rum och kök och det i själva verket finns fem rum och kök…

E (avbryter): A, A.

A: Men hur skall jag tolka det?

E: Vill du vara snäll och skicka in alla dina påpekanden så skall vi bemöta dom.

A: Jaha det lovar du här och nu?

E: Jamen det kan jag väl göra. Du har ju frågor kring det hela och givetvis så…

A (avbryter): Det är det här som man menar med kommunicering. Jag skulle alltså fått gjort det här innan ni lämnade det till tingsrätten i våras, inte sant? Jag hade fått hem S i våras annars. S:s hela skoltermin spolierades tack vare er insats! S k insats! Det är du medveten om hoppas jag?

E: Det är så att det är M som håller det här ärendet.

A: Så du har inget ansvar tycker du?

E: Det var inte riktigt det jag svarade dig på.

A: Du hänvisar hela tiden till M.

E: Ja, det gör jag för det är hon som håller i ärendet.

A: Ja, men du har skrivit under på det här!

E: Ja, och det var som jag sa i våras i april och efter det har jag inte varit aktuell i ärendet.

A: Ja, men jag pratar inte om det utan före. Du har skrivit under ett snabbyttrande.

E: Nu vill jag inte diskutera mer. Jag hör att det är andra människor som också vill komma fram på telefontiden här. Du får återkomma. Vill du ha svar på dina frågor, var snäll och lämna in frågorna så skall du få svar.

A: OK, då gör vi så. Hej.

E: Hej.

Kommentar på Bloggspace:

kraaam
kraaamtor 21 jan 2010 12:13
Känner inte dig och vet väldigt lite om detta men jag blev fast i det här inlägget och kan känna igen mig i frustrationen när man inte når fram.
Du verkar stark i din kamp och jag hoppas att det någonstans framöver löser sig till ditt bästa.

Kram

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: